LowCarbonPower logo

全世界有61%的電力來自化石燃料

60.93 % 全球電力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳係數

化石燃料是一種由古生物遺體形成並存儲在地球壩線中的能量來源。這類型的能源主要包括煤,石油天然氣。它的形成需要數百萬年的時間,當這些古生物的有機物被風暴,洪水或者其他自然現象壓縮和保護在沉積物中。在地壓和地溫的作用下,這些有機物質會經過一系列的物理、化學變化,逐漸形成化石燃料。

化石燃料被用來產生電力的基本方式是燃燒。首先,化石燃料如煤和天然氣被破碎並燃燒以產生熱量。然後,這個熱量被用來加熱水,使水變成蒸汽。這蒸汽則推動一個渦輪機轉動,該渦輪機與電力發電機連接在一起。匆流過渦輪機的蒸汽使之轉動,之後該渦輪機驅動電力發電機運轉,產生電力。

講到低碳技術的優勢,首先要提到的就是它們相較於化石燃料的低碳排放。根據國際氣候變化專門委員會(IPCC)的數據,化石燃料的碳排放強度為490到820克二氧化碳當量/千瓦小時,而低碳能源如核能風能太陽能的碳排放強度遠遠低於此值。核能的碳排放強度為12克二氧化碳當量/千瓦小時,相對於化石燃料的碳排放強度而言,可以說是極度低碳的能源。風能的碳排放強度為11克二氧化碳當量/千瓦小時,同樣遠遠低於化石燃料。而太陽能的碳排放強度是45克二氧化碳當量/千瓦小時,也大大低於化石燃料。

然而,儘管其碳排放強度較高,化石燃料仍是全球電力供應的主要來源,貢獻60.93%的全球電力消耗。某些國家對化石燃料的依賴程度更為明顯。例如,巴林的99%電力、科威特和卡塔爾的100%電力、阿聯酋的89%電力以及汶萊的100%電力全部來自海石燃料。這表明調整能源結構,將化石燃料轉換成更低碳的能源來源,如核能、風能和太陽能,是一個長期且棘手的問題。然而,這種轉變對確保氣候穩定並減少空氣污染至關重要。綠色,可持續的能源選擇是我們追求碳中和的必要步驟。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
巴林 2476.9 W 99.3% 31.8 TWh
科威特 2343.1 W 100.0% 87.2 TWh
卡達 1947.0 W 99.9% 45.9 TWh
阿拉伯聯合大公國 1508.2 W 88.7% 123.7 TWh
汶萊 1202.1 W 100.0% 4.7 TWh
關島 1164.7 W 95.6% 1.7 TWh
新喀里多尼亞 1150.2 W 86.3% 2.9 TWh
沙烏地阿拉伯 1129.8 W 99.8% 355.8 TWh
中華民國(台灣) 1127.8 W 83.7% 235.7 TWh
百慕達 1073.0 W 100.0% 0.6 TWh
新加坡 1026.4 W 97.5% 53.4 TWh
聖皮埃與密克隆群島 966.6 W 100.0% 0.1 TWh
阿曼 932.6 W 99.6% 36.9 TWh
以色列 873.7 W 93.2% 68.1 TWh
美國 849.9 W 58.4% 2509.1 TWh
南韓 841.5 W 63.0% 382.1 TWh
荷屬阿魯巴 835.7 W 83.9% 0.8 TWh
美屬維京群島 775.5 W 97.1% 0.7 TWh
直布羅陀 695.5 W 100.0% 0.2 TWh
土克斯及開科斯群島 682.8 W 100.0% 0.3 TWh
澳洲 669.8 W 61.2% 152.1 TWh
千里達及托巴哥 652.5 W 99.9% 8.7 TWh
日本 628.6 W 71.0% 686.2 TWh
波多黎各 621.6 W 97.2% 17.7 TWh
塞席爾 611.1 W 87.7% 0.6 TWh
哈薩克 594.6 W 88.7% 100.0 TWh
巴哈馬 593.3 W 100.0% 2.1 TWh
俄羅斯 570.5 W 63.3% 725.1 TWh
法羅群島 560.9 W 61.9% 0.3 TWh
利比亞 542.5 W 95.9% 32.0 TWh
中國香港特別行政區 536.6 W 73.7% 35.2 TWh
英屬維京群島 513.1 W 100.0% 0.1 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 503.3 W 95.5% 0.2 TWh
土庫曼 502.8 W 100.0% 27.9 TWh
馬來西亞 496.9 W 81.0% 146.1 TWh
伊朗 471.2 W 93.7% 362.9 TWh
庫拉索 468.5 W 79.0% 0.7 TWh
中華人民共和國 465.9 W 64.0% 5819.6 TWh
馬爾他 438.8 W 83.4% 2.0 TWh
白俄羅斯 438.4 W 83.8% 36.8 TWh
馬丁尼克 427.8 W 100.0% 1.5 TWh
美屬薩摩亞 405.4 W 100.0% 0.2 TWh
安地卡及巴布達 404.1 W 94.3% 0.3 TWh
巴貝多 401.9 W 92.5% 1.0 TWh
賽普勒斯 400.9 W 83.1% 4.4 TWh
黎巴嫩 396.2 W 93.9% 19.4 TWh
荷蘭 383.4 W 50.6% 58.8 TWh
愛爾蘭 371.7 W 48.2% 16.2 TWh
諾魯 364.3 W 100.0% 0.0 TWh
南非 353.9 W 86.2% 184.1 TWh
塞爾維亞 345.2 W 61.2% 22.1 TWh
波蘭 334.2 W 71.4% 112.2 TWh
捷克 333.0 W 41.9% 30.7 TWh
加拿大 332.0 W 17.4% 111.0 TWh
瓜地洛普 331.3 W 68.8% 1.2 TWh
墨西哥 285.8 W 81.0% 317.3 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 284.4 W 58.7% 8.1 TWh
歐盟 282.4 W 39.4% 1100.9 TWh
亞塞拜然 275.3 W 94.6% 24.9 TWh
保加利亞 259.5 W 39.4% 15.7 TWh
泰國 257.9 W 73.0% 161.8 TWh
蒙哲臘 257.2 W 100.0% 0.0 TWh
蒙古 256.6 W 91.4% 7.5 TWh
留尼旺 254.6 W 69.2% 2.0 TWh
全球 250.9 W 60.9% 17381.2 TWh
土耳其 247.3 W 57.5% 183.7 TWh
蒙特內哥羅 246.3 W 38.1% 1.4 TWh
伊拉克 241.2 W 79.4% 92.0 TWh
德國 232.1 W 35.9% 169.6 TWh
聖露西亞 222.4 W 100.0% 0.3 TWh
希臘 222.3 W 44.0% 20.3 TWh
義大利 220.4 W 40.1% 114.4 TWh
北馬其頓 214.6 W 59.1% 4.0 TWh
阿根廷 212.2 W 60.0% 84.2 TWh
愛沙尼亞 207.8 W 30.3% 2.4 TWh
多米尼克 204.9 W 76.5% 0.1 TWh
格陵蘭 202.9 W 16.7% 0.1 TWh
庫克群島 201.1 W 60.0% 0.0 TWh
模里西斯 199.5 W 78.8% 2.3 TWh
阿爾及利亞 198.0 W 98.8% 76.6 TWh
埃及 193.0 W 88.8% 184.7 TWh
格瑞那達 192.4 W 100.0% 0.2 TWh
摩爾多瓦 190.7 W 92.9% 5.1 TWh
蘇利南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
智利 182.9 W 35.1% 31.2 TWh
烏茲別克 181.5 W 87.8% 54.2 TWh
越南 180.9 W 54.6% 154.5 TWh
突尼西亞 180.5 W 95.6% 19.4 TWh
斯洛維尼亞 177.4 W 23.4% 3.3 TWh
法屬玻里尼西亞 176.5 W 67.1% 0.5 TWh
法屬圭亞那 175.9 W 34.0% 0.4 TWh
英國 171.4 W 35.4% 101.0 TWh
約旦 171.3 W 76.0% 16.7 TWh
寮國 166.2 W 27.0% 10.8 TWh
古巴 157.5 W 78.6% 15.5 TWh
比利時 152.5 W 19.0% 15.5 TWh
蓋亞那 151.8 W 87.0% 1.1 TWh
多明尼加共和國 149.5 W 82.8% 14.6 TWh
牙買加 146.9 W 83.7% 3.6 TWh
西班牙 139.2 W 22.2% 57.9 TWh
馬爾地夫 133.5 W 92.4% 0.6 TWh
克羅埃西亞 133.3 W 26.1% 4.7 TWh
聖文森及格瑞那丁 131.3 W 75.0% 0.1 TWh
亞美尼亞 130.1 W 43.4% 3.2 TWh
丹麥 112.0 W 17.7% 5.7 TWh
喬治亞 111.9 W 25.1% 3.7 TWh
紐西蘭 111.5 W 11.8% 5.0 TWh
葡萄牙 109.4 W 16.9% 9.9 TWh
印度 109.2 W 75.4% 1346.7 TWh
匈牙利 108.9 W 21.9% 9.3 TWh
貝里斯 108.4 W 38.4% 0.4 TWh
印尼 105.4 W 81.6% 252.9 TWh
羅馬尼亞 103.9 W 31.2% 17.6 TWh
摩洛哥 102.0 W 78.4% 33.1 TWh
秘魯 101.9 W 51.0% 30.1 TWh
中國澳門特別行政區 98.1 W 10.2% 0.6 TWh
波札那 96.1 W 54.1% 2.2 TWh
菲律賓 87.5 W 77.4% 87.3 TWh
敘利亞 85.7 W 95.5% 16.0 TWh
拉脫維亞 85.1 W 21.3% 1.4 TWh
芬蘭 83.5 W 5.3% 4.1 TWh
奧地利 82.5 W 10.0% 6.4 TWh
玻利維亞 80.2 W 75.7% 8.5 TWh
東加 75.4 W 87.5% 0.1 TWh
巴拿馬 75.0 W 25.6% 2.9 TWh
烏克蘭 74.6 W 25.4% 28.5 TWh
維德角 73.8 W 84.4% 0.4 TWh
斯洛伐克 72.3 W 12.1% 3.5 TWh
赤道幾內亞 68.4 W 69.0% 1.0 TWh
宏都拉斯 63.8 W 48.0% 5.7 TWh
委內瑞拉 62.4 W 20.1% 15.4 TWh
加彭 61.9 W 44.7% 1.3 TWh
剛果(布拉薩) 59.7 W 75.9% 3.0 TWh
薩摩亞 57.4 W 64.7% 0.1 TWh
法國 54.2 W 6.4% 30.6 TWh
斯里蘭卡 53.4 W 62.3% 10.2 TWh
斐濟 51.9 W 37.2% 0.4 TWh
孟加拉 49.8 W 88.7% 73.8 TWh
迦納 47.4 W 65.1% 13.6 TWh
哥倫比亞 46.4 W 24.6% 20.9 TWh
聖多美普林西比 46.0 W 90.0% 0.1 TWh
東帝汶 45.8 W 100.0% 0.5 TWh
厄瓜多 45.3 W 21.3% 7.1 TWh
巴布亞紐幾內亞 41.0 W 73.5% 3.6 TWh
薩爾瓦多 36.9 W 24.6% 2.0 TWh
尼加拉瓜 35.0 W 35.1% 2.1 TWh
茅利塔尼亞 34.1 W 66.3% 1.4 TWh
象牙海岸 31.9 W 69.9% 7.7 TWh
瓜地馬拉 31.3 W 33.4% 4.8 TWh
挪威 31.1 W 1.0% 1.5 TWh
塞內加爾 30.3 W 75.0% 4.5 TWh
巴基斯坦 29.7 W 46.2% 60.3 TWh
烏拉圭 29.7 W 7.2% 0.9 TWh
巴西 29.3 W 8.1% 55.1 TWh
柬埔寨 28.1 W 33.3% 4.1 TWh
緬甸 27.6 W 58.1% 13.0 TWh
吉里巴斯 26.6 W 100.0% 0.0 TWh
辛巴威 25.8 W 37.0% 3.6 TWh
西撒哈拉 25.8 W 100.0% 0.1 TWh
吉爾吉斯 25.7 W 10.1% 1.5 TWh
立陶宛 24.6 W 4.5% 0.6 TWh
塔吉克 20.3 W 8.8% 1.7 TWh
葛摩 19.5 W 100.0% 0.1 TWh
萬那杜 17.9 W 71.4% 0.1 TWh
索羅門群島 17.7 W 100.0% 0.1 TWh
安哥拉 15.3 W 28.2% 4.6 TWh
盧森堡 15.2 W 1.8% 0.1 TWh
巴勒斯坦自治區 14.7 W 9.3% 0.7 TWh
蘇丹 14.1 W 33.9% 5.6 TWh
厄利垂亞 13.9 W 97.8% 0.4 TWh
哥斯大黎加 13.6 W 5.0% 0.6 TWh
奈及利亞 13.5 W 75.6% 25.3 TWh
莫三比克 13.2 W 18.6% 3.7 TWh
甘比亞 13.0 W 100.0% 0.3 TWh
喀麥隆 12.7 W 37.5% 3.0 TWh
馬利 11.3 W 64.0% 2.2 TWh
北韓 10.7 W 16.8% 2.4 TWh
葉門 10.1 W 83.0% 2.9 TWh
海地 8.6 W 86.9% 0.9 TWh
賴比瑞亞 8.6 W 42.4% 0.4 TWh
坦尚尼亞 8.1 W 54.5% 4.5 TWh
尚比亞 8.1 W 7.8% 1.4 TWh
布吉納法索 7.9 W 54.1% 1.5 TWh
幾內亞 6.4 W 27.3% 0.8 TWh
吉布地 6.2 W 10.2% 0.1 TWh
多哥 6.1 W 31.9% 0.5 TWh
南蘇丹 5.9 W 98.2% 0.6 TWh
馬達加斯加 5.4 W 65.6% 1.4 TWh
幾內亞比索 4.4 W 100.0% 0.1 TWh
史瓦帝尼 3.8 W 2.4% 0.0 TWh
納米比亞 3.2 W 1.9% 0.1 TWh
盧安達 2.9 W 38.6% 0.3 TWh
肯亞 2.7 W 10.1% 1.3 TWh
索馬利亞 2.5 W 90.2% 0.4 TWh
貝南 2.0 W 26.1% 0.2 TWh
查德 2.0 W 96.8% 0.3 TWh
尼日 1.8 W 24.8% 0.4 TWh
馬拉威 1.3 W 16.2% 0.2 TWh
巴拉圭 1.2 W 0.2% 0.1 TWh
蒲隆地 1.0 W 23.9% 0.1 TWh
冰島 0.9 W 0.0% 0.0 TWh
阿富汗 0.4 W 2.1% 0.1 TWh
烏干達 0.3 W 3.0% 0.1 TWh
獅子山 0.3 W 9.5% 0.0 TWh
剛果(金夏沙) 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
瑞典 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.1% 0.0 TWh