LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有60%的電力來自化石燃料

60.01 % 全球電力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳係數

化石燃料是指煤炭、天然氣石油等自然資源,這些資源是經過數百萬年的地質過程形成的。化石燃料是當今世界主要的能源來源之一,尤其是在發電領域中占有重要地位。根據統計,全球超過60%的電力是由化石燃料產生的。在一些國家如巴林科威特、卡塔爾和文萊,幾乎100%的電力完全依賴化石燃料。阿拉伯聯合大公國的電力供應中也有82%是來自化石燃料。

化石燃料發電的基本原理是通過燃燒煤炭、天然氣或石油來產生熱能,然後利用這些熱能來加熱水,產生蒸汽。蒸汽驅動渦輪機,渦輪機再驅動發電機,從而產生電力。這個過程高效且技術成熟,但同時也伴隨著高碳排放,對環境產生一定的影響。例如,燃煤發電的碳排放強度約為820 gCO2eq/kWh,而天然氣則為490 gCO2eq/kWh。

相比之下,低碳能源如風力太陽能核能在碳排放方面優勢明顯。風力發電的碳排放僅為11 gCO2eq/kWh,太陽能為45 gCO2eq/kWh,而核能更是僅有12 gCO2eq/kWh。這些低碳能源的碳排放數值遠低於化石燃料,展示了其在減緩氣候變化方面的巨大潛力。儘管目前化石燃料在電力供應中占據重要地位,但長期來看,轉向低碳能源有助於保護環境並實現可持續發展。

全球超過60%的電力消耗來自化石燃料,包括上述數個100%依賴化石燃料的國家,這反映出化石燃料在全球能源版圖中的主導地位。然而,不同於化石燃料,低碳技術不僅能顯著降低碳排放,還能減少空氣污染,提供更清潔和可持續的能源。這些優勢促使越來越多的國家及地區開始重視和推廣低碳能源,如風力、太陽能和核能,這些技術在未來的能源結構中將變得愈發重要。

低碳能源技術不僅具有低碳排放的優勢,還能提供穩定和可靠的電力供應。風力和太陽能是再生能源中的重要組成部分,它們依靠自然界中持續存在的風與陽光來發電,不會耗盡資源。核能則以其高能量密度和穩定的發電能力成為長期高效供電的理想選擇。這些低碳能源的多樣性和可靠性,使得它們在各種天氣和地理條件下都能有效運行,為全球電力系統提供關鍵支持。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
巴林 2771.8 W 99.9% 35.5 TWh
科威特 2434.5 W 99.8% 90.6 TWh
卡達 2303.3 W 99.7% 54.2 TWh
阿拉伯聯合大公國 1529.4 W 81.7% 125.5 TWh
汶萊 1473.8 W 100.0% 5.8 TWh
沙烏地阿拉伯 1272.5 W 99.8% 400.8 TWh
阿曼 1124.3 W 99.4% 44.5 TWh
中華民國(台灣) 1122.2 W 83.1% 234.6 TWh
關島 1111.1 W 94.9% 1.7 TWh
新加坡 1051.6 W 95.5% 54.7 TWh
聖皮埃與密克隆群島 966.6 W 100.0% 0.1 TWh
新喀里多尼亞 904.3 W 83.2% 2.3 TWh
荷屬阿魯巴 889.3 W 84.7% 0.8 TWh
百慕達 888.7 W 100.0% 0.5 TWh
以色列 876.8 W 90.1% 68.4 TWh
美國 850.4 W 58.8% 2510.3 TWh
南韓 831.5 W 61.1% 377.5 TWh
澳洲 780.1 W 64.9% 177.1 TWh
美屬維京群島 752.7 W 97.1% 0.7 TWh
千里達及托巴哥 726.5 W 99.9% 9.7 TWh
直布羅陀 695.5 W 100.0% 0.2 TWh
土克斯及開科斯群島 657.5 W 100.0% 0.3 TWh
波多黎各 638.4 W 97.9% 18.2 TWh
英屬維京群島 623.1 W 100.0% 0.2 TWh
日本 603.3 W 65.0% 658.5 TWh
俄羅斯 587.2 W 63.3% 746.4 TWh
土庫曼 586.6 W 100.0% 32.6 TWh
哈薩克 586.2 W 87.2% 98.6 TWh
塞席爾 568.2 W 85.5% 0.5 TWh
巴哈馬 568.1 W 100.0% 2.0 TWh
法羅群島 560.9 W 61.9% 0.3 TWh
中國香港特別行政區 543.9 W 73.6% 35.7 TWh
利比亞 513.0 W 97.2% 30.3 TWh
馬來西亞 508.8 W 80.5% 149.6 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 503.3 W 95.5% 0.2 TWh
中華人民共和國 485.4 W 64.1% 6062.8 TWh
伊朗 442.1 W 93.8% 340.5 TWh
馬爾他 439.9 W 63.4% 2.0 TWh
美屬薩摩亞 430.7 W 94.4% 0.2 TWh
安地卡及巴布達 416.3 W 94.4% 0.3 TWh
巴貝多 410.0 W 92.7% 1.0 TWh
愛爾蘭 404.7 W 51.1% 17.7 TWh
賽普勒斯 394.5 W 79.8% 4.3 TWh
白俄羅斯 388.9 W 84.5% 32.6 TWh
塞爾維亞 386.9 W 64.9% 24.7 TWh
庫拉索 379.4 W 70.9% 0.6 TWh
荷蘭 379.2 W 47.5% 58.1 TWh
捷克 374.2 W 45.2% 34.5 TWh
南非 366.5 W 85.0% 190.7 TWh
波蘭 366.4 W 71.5% 122.9 TWh
諾魯 364.3 W 100.0% 0.0 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 354.6 W 59.7% 10.2 TWh
加拿大 353.8 W 18.7% 118.3 TWh
馬丁尼克 346.7 W 74.2% 1.1 TWh
瓜地洛普 317.1 W 66.3% 1.1 TWh
德國 316.8 W 45.1% 231.5 TWh
愛沙尼亞 310.2 W 36.7% 3.6 TWh
亞塞拜然 300.0 W 93.6% 27.1 TWh
蒙特內哥羅 296.4 W 39.4% 1.6 TWh
伊拉克 296.0 W 94.8% 112.9 TWh
義大利 284.8 W 47.1% 147.8 TWh
希臘 269.3 W 45.3% 24.6 TWh
格陵蘭 263.8 W 23.2% 0.1 TWh
留尼旺 262.3 W 71.8% 2.2 TWh
全球 259.2 W 60.0% 17957.4 TWh
北馬其頓 258.3 W 67.7% 4.8 TWh
蒙哲臘 257.2 W 100.0% 0.0 TWh
泰國 256.3 W 73.1% 160.7 TWh
土耳其 249.7 W 57.3% 185.4 TWh
模里西斯 248.7 W 80.6% 2.8 TWh
聖露西亞 247.8 W 100.0% 0.4 TWh
蒙古 246.5 W 72.7% 7.2 TWh
墨西哥 244.8 W 76.2% 271.8 TWh
烏茲別克 233.7 W 89.1% 69.8 TWh
阿根廷 230.0 W 54.9% 91.2 TWh
阿爾及利亞 226.1 W 99.2% 87.5 TWh
歐盟 225.2 W 32.3% 878.1 TWh
保加利亞 223.3 W 33.7% 13.5 TWh
格瑞那達 219.8 W 96.0% 0.2 TWh
比利時 213.7 W 25.9% 21.7 TWh
多米尼克 204.9 W 76.5% 0.1 TWh
蘇利南 201.1 W 51.7% 1.1 TWh
英國 198.8 W 37.0% 117.2 TWh
摩爾多瓦 198.4 W 89.4% 5.3 TWh
斯洛維尼亞 198.2 W 24.2% 3.7 TWh
智利 191.8 W 39.2% 32.8 TWh
寮國 190.8 W 27.0% 12.4 TWh
多明尼加共和國 189.7 W 85.8% 18.5 TWh
突尼西亞 189.5 W 86.3% 20.4 TWh
黎巴嫩 185.7 W 86.7% 9.1 TWh
埃及 185.0 W 88.1% 177.0 TWh
西班牙 184.5 W 27.2% 76.8 TWh
越南 179.4 W 57.4% 153.1 TWh
法屬玻里尼西亞 176.5 W 67.1% 0.5 TWh
古巴 176.4 W 95.3% 17.4 TWh
馬爾地夫 172.9 W 92.9% 0.8 TWh
約旦 172.7 W 76.4% 16.9 TWh
牙買加 160.3 W 86.5% 4.0 TWh
蓋亞那 158.9 W 98.2% 1.1 TWh
亞美尼亞 155.8 W 43.4% 3.8 TWh
克羅埃西亞 147.6 W 27.8% 5.3 TWh
聖文森及格瑞那丁 142.2 W 76.5% 0.1 TWh
葡萄牙 135.3 W 22.1% 12.2 TWh
庫克群島 134.1 W 50.0% 0.0 TWh
奧地利 132.9 W 15.4% 10.4 TWh
匈牙利 125.6 W 22.8% 10.7 TWh
紐西蘭 125.5 W 12.7% 5.6 TWh
印度 123.8 W 78.0% 1526.7 TWh
法屬圭亞那 119.0 W 30.7% 0.3 TWh
波札那 115.5 W 61.1% 2.6 TWh
印尼 111.8 W 80.2% 268.1 TWh
摩洛哥 104.5 W 76.1% 34.0 TWh
喬治亞 104.5 W 23.9% 3.4 TWh
羅馬尼亞 98.9 W 29.7% 16.7 TWh
斯洛伐克 94.3 W 15.2% 4.5 TWh
菲律賓 92.9 W 78.4% 92.7 TWh
芬蘭 92.0 W 5.5% 4.5 TWh
拉脫維亞 88.9 W 20.8% 1.5 TWh
敘利亞 86.1 W 95.4% 16.1 TWh
烏克蘭 85.2 W 28.8% 32.5 TWh
秘魯 83.5 W 41.1% 24.6 TWh
玻利維亞 81.7 W 71.2% 8.7 TWh
丹麥 81.3 W 11.4% 4.2 TWh
法國 76.6 W 8.4% 43.3 TWh
委內瑞拉 76.4 W 22.3% 18.9 TWh
巴拿馬 76.3 W 21.8% 2.9 TWh
東加 75.4 W 87.5% 0.1 TWh
維德角 69.9 W 83.7% 0.4 TWh
赤道幾內亞 69.1 W 67.3% 1.0 TWh
薩摩亞 67.8 W 68.4% 0.1 TWh
孟加拉 67.8 W 84.6% 100.6 TWh
加彭 67.3 W 47.3% 1.4 TWh
聖多美普林西比 66.5 W 92.9% 0.1 TWh
哥倫比亞 64.4 W 33.3% 29.1 TWh
剛果(布拉薩) 60.6 W 77.5% 3.1 TWh
立陶宛 53.7 W 10.3% 1.3 TWh
斐濟 51.9 W 40.4% 0.4 TWh
迦納 51.6 W 66.0% 14.8 TWh
宏都拉斯 49.3 W 36.3% 4.4 TWh
厄瓜多 48.5 W 21.3% 7.6 TWh
中國澳門特別行政區 48.2 W 5.1% 0.3 TWh
挪威 47.3 W 1.5% 2.2 TWh
巴基斯坦 46.7 W 58.6% 94.6 TWh
烏拉圭 45.0 W 9.9% 1.4 TWh
東帝汶 44.1 W 100.0% 0.5 TWh
斯里蘭卡 44.0 W 49.6% 8.4 TWh
巴布亞紐幾內亞 41.5 W 74.9% 3.6 TWh
北韓 41.3 W 42.1% 9.4 TWh
薩爾瓦多 39.6 W 27.7% 2.2 TWh
塞內加爾 39.0 W 71.2% 5.8 TWh
巴西 35.3 W 9.1% 66.2 TWh
吉爾吉斯 34.1 W 12.0% 1.9 TWh
象牙海岸 31.9 W 69.0% 7.7 TWh
瑞典 31.7 W 1.7% 2.9 TWh
柬埔寨 29.9 W 35.1% 4.3 TWh
茅利塔尼亞 29.4 W 63.0% 1.2 TWh
瓜地馬拉 27.7 W 32.4% 4.3 TWh
吉里巴斯 26.6 W 100.0% 0.0 TWh
塔吉克 26.0 W 10.6% 2.2 TWh
西撒哈拉 25.8 W 100.0% 0.1 TWh
瑞士 22.6 W 2.4% 1.7 TWh
尼加拉瓜 22.5 W 25.5% 1.4 TWh
甘比亞 22.1 W 100.0% 0.5 TWh
萬那杜 21.5 W 85.7% 0.1 TWh
辛巴威 20.8 W 27.3% 2.9 TWh
葛摩 19.5 W 100.0% 0.1 TWh
緬甸 17.6 W 45.6% 8.3 TWh
奈及利亞 17.3 W 79.5% 32.3 TWh
貝里斯 17.1 W 10.2% 0.1 TWh
蘇丹 16.8 W 35.7% 6.7 TWh
索羅門群島 16.1 W 100.0% 0.1 TWh
盧森堡 16.1 W 1.4% 0.1 TWh
巴勒斯坦自治區 16.0 W 9.4% 0.7 TWh
安哥拉 14.0 W 25.0% 4.2 TWh
吉布地 13.4 W 20.3% 0.1 TWh
喀麥隆 12.8 W 37.7% 3.1 TWh
尚比亞 12.7 W 11.1% 2.2 TWh
莫三比克 11.9 W 17.6% 3.4 TWh
馬利 11.8 W 57.5% 2.3 TWh
厄利垂亞 11.7 W 97.4% 0.4 TWh
哥斯大黎加 11.3 W 4.1% 0.5 TWh
坦尚尼亞 10.9 W 66.3% 6.1 TWh
貝南 9.7 W 61.0% 1.1 TWh
海地 9.0 W 86.5% 0.9 TWh
多哥 8.7 W 39.3% 0.7 TWh
幾內亞 8.6 W 33.6% 1.0 TWh
葉門 8.1 W 79.7% 2.4 TWh
南蘇丹 6.4 W 96.8% 0.6 TWh
馬達加斯加 5.9 W 63.1% 1.5 TWh
賴比瑞亞 5.7 W 32.9% 0.3 TWh
幾內亞比索 4.4 W 100.0% 0.1 TWh
史瓦帝尼 3.8 W 2.7% 0.0 TWh
盧安達 3.8 W 45.0% 0.5 TWh
尼日 3.3 W 37.8% 0.7 TWh
布吉納法索 2.7 W 22.8% 0.5 TWh
索馬利亞 2.3 W 89.5% 0.3 TWh
納米比亞 2.3 W 1.3% 0.1 TWh
查德 2.2 W 94.3% 0.3 TWh
冰島 2.1 W 0.0% 0.0 TWh
肯亞 1.6 W 5.6% 0.7 TWh
蒲隆地 1.1 W 26.1% 0.1 TWh
馬拉威 0.5 W 5.9% 0.1 TWh
阿富汗 0.4 W 1.9% 0.1 TWh
烏干達 0.1 W 1.1% 0.1 TWh
獅子山 0.1 W 5.0% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)