LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有15%的電力來自水力

14.51 % 全球電力占比
24 gCO2eq/kWh 排碳係數

水力是一種低碳能源,主要是利用水的位能或動能來產生電力。這種能量源源不斷,隨著地球的水循環系統不斷運作,它所產生的能量可以不斷被人類利用,成為發電的主要來源之一。

水力發電主要是利用水壩將河水阻擋住形成水庫,由於水位差造成的重力位能,使得積水在高壓下通過水輪機轉動產生電力。當水繼續流動時,這種能量產生的過程便會不斷地重複。

水力發電具有許多的優勢。首先,其碳強度極低,只有24 gCO2eq/kWh,與其他低碳能源如風能核能太陽能相比,水力發電同樣具有低碳排放的優點,對環保大有益處。

其次,水力發電在全球發電量中占有相當大的比例。目前,全球有14.51%的電力來自於水力發電。許多國家也已經大規模地利用水力來發電。像是在冰島,有71%的電力由水力發電產生;在挪威,這一比例更是高達89%;在不丹,甚至達到了100%。另外,在加拿大巴拉圭,水力發電也分別佔總發電量的59%和99%。可見,水力發電在全球的重要地位。

再者,水力發電並不依賴於化石燃料,不只可以使我們減少對化石燃料的依賴,同時也有助於減少空氣污染,進一步降低全球暖化的影響。同時,與水力並列的其他低碳能源,如核能、風力、太陽能等,這些技術在減少溫室氣體排放上都同樣有著肯定的效果。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
冰島 4340.8 W 71.0% 14.1 TWh
挪威 2879.8 W 89.5% 136.3 TWh
不丹 1321.4 W 100.0% 9.0 TWh
加拿大 1080.9 W 58.8% 361.3 TWh
格陵蘭 1014.4 W 83.3% 0.5 TWh
巴拉圭 747.0 W 99.5% 43.9 TWh
瑞典 718.4 W 42.4% 65.9 TWh
紐西蘭 578.9 W 60.4% 26.0 TWh
奧地利 543.9 W 66.0% 42.5 TWh
寮國 438.3 W 71.3% 28.5 TWh
阿爾巴尼亞 355.5 W 99.2% 8.9 TWh
喬治亞 329.6 W 71.3% 10.8 TWh
法屬圭亞那 317.6 W 61.3% 0.7 TWh
蒙特內哥羅 317.3 W 47.9% 1.7 TWh
芬蘭 295.6 W 18.6% 14.3 TWh
斯洛維尼亞 277.0 W 36.2% 5.1 TWh
委內瑞拉 274.6 W 80.9% 67.8 TWh
瑞士 263.2 W 42.2% 20.0 TWh
法羅群島 237.3 W 26.2% 0.1 TWh
吉爾吉斯 227.3 W 89.5% 13.0 TWh
拉脫維亞 226.0 W 56.5% 3.7 TWh
巴西 224.7 W 61.1% 421.9 TWh
克羅埃西亞 213.0 W 41.8% 7.6 TWh
塔吉克 210.7 W 91.2% 18.0 TWh
葡萄牙 204.2 W 31.8% 18.4 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 192.7 W 40.2% 5.5 TWh
巴拿馬 188.9 W 64.3% 7.2 TWh
蘇利南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
塞爾維亞 185.6 W 34.9% 11.9 TWh
哥斯大黎加 183.0 W 67.6% 8.3 TWh
厄瓜多 162.5 W 69.8% 25.3 TWh
智利 159.8 W 30.2% 27.3 TWh
俄羅斯 153.7 W 17.2% 195.3 TWh
哥倫比亞 121.0 W 62.9% 54.6 TWh
烏拉圭 114.6 W 29.0% 3.4 TWh
斯洛伐克 112.6 W 18.1% 5.4 TWh
羅馬尼亞 108.3 W 32.4% 18.3 TWh
法國 106.1 W 12.4% 60.0 TWh
馬來西亞 104.5 W 17.0% 30.7 TWh
中華人民共和國 99.5 W 13.7% 1242.3 TWh
歐盟 98.2 W 15.1% 382.9 TWh
越南 97.4 W 29.9% 83.2 TWh
秘魯 97.1 W 46.9% 28.7 TWh
西班牙 94.9 W 15.2% 39.5 TWh
尚比亞 94.2 W 90.7% 16.1 TWh
亞美尼亞 90.0 W 30.1% 2.2 TWh
新喀里多尼亞 87.3 W 6.5% 0.2 TWh
美國 86.1 W 5.9% 254.3 TWh
土耳其 83.9 W 19.8% 62.3 TWh
義大利 80.2 W 14.7% 41.6 TWh
日本 74.7 W 8.3% 81.5 TWh
斐濟 70.4 W 50.4% 0.6 TWh
澳洲 70.0 W 6.1% 15.9 TWh
立陶宛 67.8 W 12.4% 1.7 TWh
法屬玻里尼西亞 67.6 W 25.7% 0.2 TWh
多米尼克 63.0 W 23.5% 0.0 TWh
北馬其頓 61.8 W 16.6% 1.1 TWh
全球 59.4 W 14.5% 4117.6 TWh
莫三比克 56.9 W 80.4% 16.0 TWh
阿根廷 54.8 W 16.6% 21.7 TWh
德國 54.3 W 8.4% 39.7 TWh
北韓 52.7 W 83.0% 12.0 TWh
哈薩克 52.0 W 7.8% 8.7 TWh
捷克 51.4 W 6.5% 4.7 TWh
留尼旺 50.9 W 13.8% 0.4 TWh
保加利亞 50.8 W 7.7% 3.1 TWh
納米比亞 49.6 W 29.3% 1.1 TWh
加彭 48.8 W 35.2% 1.0 TWh
希臘 44.5 W 8.8% 4.1 TWh
聖文森及格瑞那丁 43.8 W 25.0% 0.0 TWh
薩爾瓦多 43.6 W 29.1% 2.4 TWh
瓜地馬拉 38.4 W 41.0% 5.9 TWh
安哥拉 38.0 W 70.0% 11.5 TWh
斯里蘭卡 37.4 W 42.1% 7.1 TWh
中華民國(台灣) 33.6 W 2.5% 7.0 TWh
赤道幾內亞 30.7 W 31.0% 0.4 TWh
宏都拉斯 30.0 W 22.6% 2.7 TWh
伊朗 29.8 W 6.0% 23.0 TWh
辛巴威 28.6 W 40.9% 4.0 TWh
烏克蘭 27.6 W 9.4% 10.5 TWh
柬埔寨 27.5 W 32.5% 4.0 TWh
愛爾蘭 26.3 W 3.4% 1.1 TWh
迦納 25.1 W 34.4% 7.2 TWh
賴索托 25.0 W 48.5% 0.5 TWh
蘇丹 25.0 W 60.3% 10.0 TWh
史瓦帝尼 23.9 W 15.1% 0.3 TWh
比利時 22.9 W 2.9% 2.3 TWh
貝里斯 22.8 W 8.1% 0.1 TWh
尼泊爾 22.8 W 67.5% 6.0 TWh
玻利維亞 22.0 W 20.7% 2.3 TWh
喀麥隆 21.0 W 62.0% 5.0 TWh
薩摩亞 20.9 W 23.5% 0.0 TWh
黎巴嫩 19.8 W 4.7% 1.0 TWh
緬甸 19.3 W 41.5% 9.1 TWh
巴基斯坦 19.0 W 29.7% 38.4 TWh
剛果(布拉薩) 17.6 W 22.4% 0.9 TWh
幾內亞 16.9 W 71.9% 2.0 TWh
烏茲別克 16.7 W 8.1% 5.0 TWh
南韓 16.4 W 1.3% 7.5 TWh
墨西哥 16.2 W 4.4% 17.9 TWh
埃及 14.7 W 6.8% 14.1 TWh
亞塞拜然 14.2 W 4.9% 1.3 TWh
盧森堡 13.9 W 1.6% 0.1 TWh
象牙海岸 13.7 W 30.1% 3.3 TWh
衣索比亞 13.3 W 95.3% 14.0 TWh
剛果(金夏沙) 13.1 W 98.0% 11.0 TWh
伊拉克 12.8 W 4.2% 4.9 TWh
英國 12.8 W 2.5% 7.5 TWh
摩爾多瓦 12.0 W 5.9% 0.3 TWh
印度 12.0 W 8.2% 147.9 TWh
賴比瑞亞 11.6 W 57.6% 0.5 TWh
波蘭 10.7 W 2.3% 3.6 TWh
泰國 10.4 W 3.0% 6.5 TWh
印尼 10.3 W 8.0% 24.7 TWh
多明尼加共和國 10.3 W 5.7% 1.0 TWh
菲律賓 10.1 W 9.0% 10.0 TWh
烏干達 10.0 W 90.9% 4.0 TWh
尼加拉瓜 9.5 W 9.5% 0.6 TWh
巴布亞紐幾內亞 9.2 W 16.5% 0.8 TWh
模里西斯 8.8 W 3.5% 0.1 TWh
肯亞 5.8 W 20.1% 2.7 TWh
馬拉威 5.7 W 70.4% 1.0 TWh
牙買加 5.7 W 3.2% 0.1 TWh
坦尚尼亞 5.4 W 36.2% 3.0 TWh
馬利 5.2 W 29.5% 1.0 TWh
茅利塔尼亞 5.2 W 10.1% 0.2 TWh
聖多美普林西比 5.1 W 10.0% 0.0 TWh
白俄羅斯 4.6 W 0.9% 0.4 TWh
奈及利亞 4.4 W 24.4% 8.3 TWh
敘利亞 4.0 W 4.5% 0.8 TWh
南非 3.8 W 0.9% 2.0 TWh
盧安達 3.8 W 51.1% 0.5 TWh
中非共和國 3.1 W 100.0% 0.1 TWh
馬達加斯加 2.8 W 33.5% 0.7 TWh
獅子山 2.4 W 85.7% 0.2 TWh
匈牙利 2.2 W 0.4% 0.2 TWh
塞內加爾 2.1 W 5.2% 0.3 TWh
蒲隆地 2.1 W 50.0% 0.2 TWh
多哥 2.0 W 10.4% 0.1 TWh
阿富汗 1.8 W 10.0% 0.6 TWh
波多黎各 1.8 W 0.3% 0.1 TWh
摩洛哥 1.6 W 1.3% 0.5 TWh
海地 1.3 W 13.1% 0.1 TWh
古巴 1.1 W 0.6% 0.1 TWh
布吉納法索 0.6 W 3.9% 0.1 TWh
孟加拉 0.5 W 0.9% 0.7 TWh
荷蘭 0.5 W 0.1% 0.1 TWh
愛沙尼亞 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
以色列 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
阿爾及利亞 0.2 W 0.1% 0.1 TWh
約旦 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
土庫曼 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)