LowCarbonPower logo

全世界有15%的電力來自水力

15.14 % 全球電力占比
24 gCO2eq/kWh 排碳係數

水力能源是一種來自於自然界流動的水的動力,它是一種可再生能源,且對環境汙染較低。水力能源的定義包括水壩、潮汐能、波浪能、流水能、以及用於水循環的電力。與其他能源形式相比,水力能源是一種有效且可再生的能源來源,且在歷史上一直是存在的。

水力發電是一個相對單純的過程。首先,水流的能量被用來推動輪子或浮筒,進而推動一個連接到發電機的旋轉軸。當軸旋轉時,這些動能就會轉換為電能,產生電力。而此生成的電力,就是通過電力線路輸送到各地,為企業和個人使用。其發電的方式簡單且高效,成為許多國家所偏愛的再生能源之一。

談到水力能源的優點,在全球能源市場中,有15.14%的電力是由水力發電產生的。這種能源是低碳的綠色能源,與化石燃料相比,其二氧化碳排放強度僅有24 gCO2eq/kWh,這比風力核能太陽能等低碳能源發電排放的碳強度相對較低。

在某些國家,水力發電是發電的主要形式。例如,在冰島,71%的電力是由水力發電產生的。在挪威,這個比例更高—高達90%。不僅如此,在不丹,所有的電力也都是由水力發電產生的。這種依賴水力發電的趨勢,顯示了水力能源在總體能源結構的重要性以及在實現能源轉型上的巨大潛力。

加拿大瑞典,兩個擁有大量自然水域的國家,也依靠水力發電,比例分別為61%和43%。這種能源再生、可持續和對氣候變遷友善,因此在全球的能源結構中起著不容忽視的角色。

總的來說,水力能源與風能、核能、太陽能等低碳能源一樣,都具有著極大的優點,包括低碳排放、可再生以及對減輕氣候變化的重要性。因此,發展水力能源及其他低碳能源,是我們走向清潔、綠色和可持續未來的關鍵。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
冰島 4333.3 W 71.3% 14.1 TWh
挪威 2903.6 W 89.6% 137.4 TWh
不丹 1321.4 W 100.0% 9.0 TWh
加拿大 1174.5 W 61.5% 392.6 TWh
格陵蘭 1014.4 W 83.3% 0.5 TWh
瑞典 723.3 W 42.5% 66.3 TWh
巴拉圭 679.3 W 99.7% 39.9 TWh
紐西蘭 569.0 W 60.4% 25.6 TWh
奧地利 531.2 W 64.6% 41.5 TWh
寮國 438.3 W 71.3% 28.5 TWh
阿爾巴尼亞 355.5 W 99.2% 8.9 TWh
喬治亞 330.9 W 74.1% 10.9 TWh
法屬圭亞那 317.6 W 61.3% 0.7 TWh
蒙特內哥羅 302.4 W 46.8% 1.7 TWh
芬蘭 295.3 W 18.7% 14.3 TWh
斯洛維尼亞 273.1 W 36.1% 5.1 TWh
瑞士 265.4 W 42.4% 20.2 TWh
委內瑞拉 247.8 W 79.8% 61.2 TWh
法羅群島 237.3 W 26.2% 0.1 TWh
吉爾吉斯 227.3 W 89.5% 13.0 TWh
巴西 227.1 W 62.8% 426.4 TWh
拉脫維亞 222.2 W 55.6% 3.6 TWh
克羅埃西亞 219.0 W 43.0% 7.8 TWh
葡萄牙 213.1 W 33.0% 19.2 TWh
塔吉克 210.7 W 91.2% 18.0 TWh
塞爾維亞 195.4 W 34.6% 12.5 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 194.6 W 40.1% 5.6 TWh
巴拿馬 188.9 W 64.3% 7.2 TWh
蘇利南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
哥斯大黎加 182.6 W 67.4% 8.2 TWh
厄瓜多 158.0 W 74.4% 24.6 TWh
俄羅斯 154.1 W 17.1% 195.8 TWh
智利 150.8 W 28.9% 25.8 TWh
哥倫比亞 137.4 W 73.0% 62.0 TWh
烏拉圭 119.8 W 29.1% 3.6 TWh
羅馬尼亞 107.4 W 32.3% 18.2 TWh
法國 105.3 W 12.4% 59.5 TWh
越南 105.1 W 31.7% 89.7 TWh
馬來西亞 104.5 W 17.0% 30.7 TWh
斯洛伐克 98.6 W 16.5% 4.7 TWh
中華人民共和國 98.0 W 13.5% 1224.2 TWh
西班牙 97.9 W 15.6% 40.7 TWh
尚比亞 94.2 W 90.7% 16.1 TWh
亞美尼亞 90.0 W 30.1% 2.2 TWh
新喀里多尼亞 87.3 W 6.5% 0.2 TWh
秘魯 85.8 W 43.0% 25.3 TWh
美國 83.8 W 5.8% 247.3 TWh
義大利 81.2 W 14.8% 42.2 TWh
土耳其 77.8 W 18.1% 57.8 TWh
阿根廷 72.6 W 20.5% 28.8 TWh
歐盟 72.4 W 10.1% 282.4 TWh
斐濟 70.4 W 50.4% 0.6 TWh
澳洲 70.2 W 6.4% 15.9 TWh
法屬玻里尼西亞 67.6 W 25.7% 0.2 TWh
日本 67.5 W 7.6% 73.7 TWh
立陶宛 67.5 W 12.4% 1.6 TWh
北馬其頓 65.9 W 18.2% 1.2 TWh
多米尼克 63.0 W 23.5% 0.0 TWh
全球 62.3 W 15.1% 4319.2 TWh
莫三比克 56.9 W 80.4% 16.0 TWh
哈薩克 54.1 W 8.1% 9.1 TWh
德國 54.0 W 8.3% 39.4 TWh
北韓 52.7 W 83.0% 12.0 TWh
保加利亞 52.1 W 7.9% 3.1 TWh
留尼旺 50.9 W 13.8% 0.4 TWh
捷克 50.7 W 6.4% 4.7 TWh
納米比亞 49.6 W 29.3% 1.1 TWh
加彭 48.8 W 35.2% 1.0 TWh
聖文森及格瑞那丁 43.8 W 25.0% 0.0 TWh
薩爾瓦多 43.6 W 29.1% 2.4 TWh
希臘 43.4 W 8.6% 4.0 TWh
瓜地馬拉 38.4 W 41.0% 5.9 TWh
安哥拉 38.0 W 70.0% 11.5 TWh
中華民國(台灣) 33.5 W 2.5% 7.0 TWh
伊朗 31.8 W 6.3% 24.5 TWh
赤道幾內亞 30.7 W 31.0% 0.4 TWh
宏都拉斯 30.0 W 22.6% 2.7 TWh
辛巴威 28.6 W 40.9% 4.0 TWh
烏克蘭 27.6 W 9.4% 10.5 TWh
柬埔寨 27.5 W 32.5% 4.0 TWh
斯里蘭卡 26.2 W 30.6% 5.0 TWh
愛爾蘭 25.8 W 3.3% 1.1 TWh
迦納 25.1 W 34.4% 7.2 TWh
賴索托 25.0 W 48.5% 0.5 TWh
蘇丹 25.0 W 60.3% 10.0 TWh
史瓦帝尼 23.9 W 15.1% 0.3 TWh
貝里斯 22.8 W 8.1% 0.1 TWh
尼泊爾 22.8 W 67.5% 6.0 TWh
比利時 22.0 W 2.7% 2.2 TWh
喀麥隆 21.0 W 62.0% 5.0 TWh
薩摩亞 20.9 W 23.5% 0.0 TWh
黎巴嫩 19.8 W 4.7% 1.0 TWh
巴基斯坦 19.4 W 30.0% 39.2 TWh
緬甸 19.1 W 40.3% 9.0 TWh
剛果(布拉薩) 17.6 W 22.4% 0.9 TWh
玻利維亞 17.3 W 16.4% 1.8 TWh
幾內亞 16.9 W 71.9% 2.0 TWh
烏茲別克 16.7 W 8.1% 5.0 TWh
墨西哥 15.4 W 4.4% 17.1 TWh
埃及 14.7 W 6.8% 14.1 TWh
亞塞拜然 14.2 W 4.9% 1.3 TWh
象牙海岸 13.7 W 30.1% 3.3 TWh
衣索比亞 13.3 W 95.3% 14.0 TWh
剛果(金夏沙) 13.1 W 98.0% 11.0 TWh
伊拉克 12.8 W 4.2% 4.9 TWh
盧森堡 12.8 W 1.5% 0.1 TWh
印度 12.4 W 8.6% 153.5 TWh
摩爾多瓦 11.9 W 5.8% 0.3 TWh
賴比瑞亞 11.6 W 57.6% 0.5 TWh
英國 11.4 W 2.4% 6.7 TWh
泰國 10.7 W 3.0% 6.7 TWh
波蘭 10.5 W 2.2% 3.5 TWh
印尼 10.3 W 8.0% 24.7 TWh
多明尼加共和國 10.3 W 5.7% 1.0 TWh
烏干達 10.0 W 90.9% 4.0 TWh
尼加拉瓜 9.5 W 9.5% 0.6 TWh
巴布亞紐幾內亞 9.2 W 16.5% 0.8 TWh
菲律賓 8.8 W 7.8% 8.8 TWh
模里西斯 8.8 W 3.5% 0.1 TWh
南韓 7.8 W 0.6% 3.5 TWh
肯亞 7.2 W 26.8% 3.3 TWh
南非 5.8 W 1.4% 3.0 TWh
馬拉威 5.7 W 70.4% 1.0 TWh
牙買加 5.7 W 3.2% 0.1 TWh
坦尚尼亞 5.4 W 36.2% 3.0 TWh
馬利 5.2 W 29.5% 1.0 TWh
茅利塔尼亞 5.2 W 10.1% 0.2 TWh
聖多美普林西比 5.1 W 10.0% 0.0 TWh
白俄羅斯 4.6 W 0.9% 0.4 TWh
奈及利亞 4.4 W 24.4% 8.2 TWh
敘利亞 4.0 W 4.5% 0.8 TWh
盧安達 3.8 W 51.1% 0.5 TWh
摩洛哥 3.7 W 2.9% 1.2 TWh
中非共和國 3.1 W 100.0% 0.1 TWh
馬達加斯加 2.8 W 33.5% 0.7 TWh
獅子山 2.4 W 85.7% 0.2 TWh
匈牙利 2.3 W 0.5% 0.2 TWh
塞內加爾 2.1 W 5.2% 0.3 TWh
蒲隆地 2.1 W 50.0% 0.2 TWh
多哥 2.0 W 10.4% 0.1 TWh
阿富汗 1.8 W 10.0% 0.6 TWh
波多黎各 1.8 W 0.3% 0.1 TWh
海地 1.3 W 13.1% 0.1 TWh
古巴 1.1 W 0.6% 0.1 TWh
布吉納法索 0.6 W 3.9% 0.1 TWh
突尼西亞 0.6 W 0.3% 0.1 TWh
孟加拉 0.5 W 0.9% 0.7 TWh
荷蘭 0.4 W 0.1% 0.1 TWh
愛沙尼亞 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
以色列 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
阿爾及利亞 0.2 W 0.1% 0.1 TWh
約旦 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
土庫曼 0.1 W 0.0% 0.0 TWh