LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有8%的電力來自風力

8.03 % 全球電力占比
11 gCO2eq/kWh 排碳係數

風力是一種世界各地都可廣泛獲取的低碳能源。透過將風的自然動能轉換為電力,風能已成為目前世界各地再生能源部門的主要來源之一。主要特性是清潔、可再生和低碳,一項重要的優勢是微乎其微的碳強度(即產生我們所需的每單位能量時釋放的二氧化碳量),與化石燃料(如煤炭、天然氣石油)相比,風能的碳強度低得驚人。

風力發電的基本原理是透過風力渦輪機抓住風的能量,並將其轉化為電力。當風吹過渦輪機的叶片時,它會產生旋轉力,進而驅動發電機產生電力。這種方式的碳強度僅為11克CO2eq/kWh,與其他低碳能源(如核能(每千瓦時12克二氧化碳)和太陽能(每千瓦時45克二氧化碳)相比仍維持著相對更低的碳排放。

風能的另一項重大優勢在於其在全球電力生產中的份額,目前為全球所有電力消費的8.03%。在某些國家,風能的占比更是超過了其他所有能源。例如,在丹麥,59%的電力來自風力發電,而在瑞典挪威芬蘭愛爾蘭,該比例分別為22%、9%、18%和35%。這些數據突顯了風能在滿足全球能源需求和遼闊推廣低碳能源上的關鍵作用。

總的來說,風力、核能和太陽能是我們達到全球低碳電力要求的關鍵。這些來源不僅具有低碳排放的優勢,而且他們的潛力也遠遠超過了化石燃料。透過進一步發展和應用這些技術,我們可以繼續向清潔、可再生和低碳的未來邁進。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
丹麥 378.8 W 59.4% 19.4 TWh
瑞典 372.8 W 22.0% 34.2 TWh
挪威 293.6 W 9.1% 13.9 TWh
芬蘭 289.3 W 18.2% 14.0 TWh
愛爾蘭 272.5 W 35.3% 11.9 TWh
德國 194.7 W 30.2% 142.3 TWh
荷蘭 189.3 W 24.1% 29.0 TWh
烏拉圭 157.6 W 39.8% 4.7 TWh
荷屬阿魯巴 150.0 W 15.1% 0.1 TWh
西班牙 146.8 W 23.5% 61.1 TWh
庫拉索 144.6 W 27.0% 0.2 TWh
美國 143.8 W 9.9% 424.5 TWh
葡萄牙 143.7 W 22.4% 13.0 TWh
澳洲 141.6 W 12.3% 32.2 TWh
英國 139.8 W 27.8% 82.4 TWh
比利時 139.3 W 17.4% 14.2 TWh
歐盟 119.6 W 18.4% 466.1 TWh
加拿大 112.8 W 6.1% 37.7 TWh
法羅群島 107.9 W 11.9% 0.1 TWh
奧地利 105.8 W 12.8% 8.3 TWh
希臘 103.0 W 20.5% 9.4 TWh
立陶宛 98.7 W 18.0% 2.4 TWh
盧森堡 87.0 W 10.3% 0.5 TWh
法國 83.0 W 9.7% 46.9 TWh
紐西蘭 79.5 W 8.3% 3.6 TWh
中華人民共和國 77.2 W 10.6% 964.4 TWh
克羅埃西亞 71.2 W 14.0% 2.5 TWh
愛沙尼亞 69.2 W 10.1% 0.8 TWh
波蘭 66.0 W 14.1% 22.1 TWh
智利 60.4 W 11.4% 10.3 TWh
蒙特內哥羅 56.3 W 8.5% 0.3 TWh
巴西 50.3 W 13.7% 94.4 TWh
土耳其 45.5 W 10.8% 33.8 TWh
義大利 44.9 W 8.2% 23.3 TWh
羅馬尼亞 44.0 W 13.2% 7.5 TWh
阿根廷 36.1 W 11.0% 14.3 TWh
全球 32.9 W 8.0% 2278.4 TWh
哥斯大黎加 32.3 W 11.9% 1.5 TWh
中華民國(台灣) 29.7 W 2.2% 6.2 TWh
蒙古 25.2 W 9.0% 0.7 TWh
保加利亞 24.8 W 3.8% 1.5 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 24.0 W 4.5% 0.0 TWh
新喀里多尼亞 23.8 W 1.8% 0.1 TWh
哈薩克 22.5 W 3.4% 3.8 TWh
南非 22.3 W 5.2% 11.6 TWh
墨西哥 19.2 W 5.2% 21.3 TWh
賽普勒斯 19.1 W 4.1% 0.2 TWh
摩洛哥 19.0 W 15.4% 6.2 TWh
巴拿馬 17.3 W 5.9% 0.7 TWh
約旦 16.1 W 7.1% 1.6 TWh
拉脫維亞 15.4 W 3.8% 0.3 TWh
塞爾維亞 14.5 W 2.7% 0.9 TWh
瓜地洛普 14.2 W 2.9% 0.1 TWh
多明尼加共和國 13.2 W 7.3% 1.3 TWh
越南 12.3 W 3.8% 10.5 TWh
牙買加 12.1 W 6.9% 0.3 TWh
維德角 11.6 W 13.3% 0.1 TWh
塞席爾 10.7 W 1.5% 0.0 TWh
尼加拉瓜 10.5 W 10.5% 0.6 TWh
日本 9.3 W 1.0% 10.1 TWh
宏都拉斯 8.9 W 6.7% 0.8 TWh
秘魯 7.9 W 3.8% 2.3 TWh
捷克 7.7 W 1.0% 0.7 TWh
印度 7.5 W 5.2% 92.8 TWh
南韓 7.5 W 0.6% 3.4 TWh
匈牙利 7.3 W 1.5% 0.6 TWh
泰國 5.8 W 1.7% 3.6 TWh
波多黎各 5.6 W 0.9% 0.2 TWh
北馬其頓 5.5 W 1.5% 0.1 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 5.1 W 1.1% 0.1 TWh
玻利維亞 4.6 W 4.3% 0.5 TWh
埃及 4.4 W 2.0% 4.2 TWh
肯亞 4.3 W 15.0% 2.0 TWh
茅利塔尼亞 3.7 W 7.2% 0.1 TWh
喬治亞 3.6 W 0.8% 0.1 TWh
俄羅斯 3.4 W 0.4% 4.4 TWh
烏克蘭 3.2 W 1.1% 1.2 TWh
突尼西亞 3.1 W 1.7% 0.3 TWh
阿曼 3.0 W 0.3% 0.1 TWh
斯里蘭卡 2.6 W 2.9% 0.5 TWh
以色列 2.4 W 0.3% 0.2 TWh
白俄羅斯 2.3 W 0.4% 0.2 TWh
冰島 2.2 W 0.0% 0.0 TWh
瑞士 2.2 W 0.4% 0.2 TWh
巴基斯坦 2.2 W 3.4% 4.4 TWh
瓜地馬拉 2.1 W 2.2% 0.3 TWh
模里西斯 1.8 W 0.7% 0.0 TWh
塞內加爾 1.7 W 4.2% 0.3 TWh
摩爾多瓦 1.4 W 0.7% 0.0 TWh
厄瓜多 1.3 W 0.6% 0.2 TWh
留尼旺 1.3 W 0.3% 0.0 TWh
菲律賓 1.3 W 1.1% 1.3 TWh
亞塞拜然 1.0 W 0.3% 0.1 TWh
納米比亞 0.9 W 0.5% 0.0 TWh
衣索比亞 0.6 W 4.2% 0.6 TWh
薩爾瓦多 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
斯洛維尼亞 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
黎巴嫩 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
古巴 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
印尼 0.2 W 0.1% 0.4 TWh
哥倫比亞 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
斯洛伐克 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
委內瑞拉 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
索馬利亞 0.1 W 2.4% 0.0 TWh
查德 0.1 W 3.2% 0.0 TWh
尼泊爾 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
阿爾及利亞 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
沙烏地阿拉伯 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
千里達及托巴哥 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
阿拉伯聯合大公國 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)