LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有8%的電力來自風力

7.77 % 全球電力占比
11 gCO2eq/kWh 排碳係數

風力是一種清潔和可持續的能源形式,它通過捕捉風的運動來生成電能。這種能源源於太陽能,因為地球表面和大氣層不同部分的加熱速度不一致,產生了氣壓差,導致風的形成。風力發電通常利用風力渦輪機,這些渦輪機可以根據風的強度和方向調整其運行,最大限度地提高電能產出。

風力發電的基本原理涉及風力渦輪機中的葉片被風推動轉動,這樣的機械運動通過發電機轉化為電能。當風吹動渦輪機時,葉片與風的相互作用使旋轉軸發生運動,連接的發電機開始產生電力。這些電力隨後被輸送到電網,提供給家庭、工廠和商業設施使用。

風力發電的主要優勢之一是其碳排放量極低。根據IPCC數據,風力的碳強度為11 gCO2eq/kWh,這遠低於化石燃料燃煤天然氣,後者分別為820 gCO2eq/kWh和490 gCO2eq/kWh。不僅如此,其他低碳能源如核能(12 gCO2eq/kWh)和太陽能(45 gCO2eq/kWh)也顯示出相似的低碳優勢。這些低碳能源在減少溫室氣體排放方面扮演著重要角色,對抗氣候變化並改善空氣質量。

風力發電在全球的電力供應中占有重要地位,目前全球約有7.77%的電力來自風力。在某些國家,這一比例更高,例如瑞典的21%、丹麥的53%、挪威的10%、芬蘭的18%和愛爾蘭的32%。這顯示出風力在構建低碳能源組合中的重要性和潛力。

總體而言,風力與核能、太陽能等低碳能源一起,為實現可持續發展和減少化石燃料依賴提供了有效途徑。這些技術具有低碳排放、無限供應和環境友好等多重優勢,應該成為全球電力供應的主要支柱,以確保我們擁有一個更清潔、更綠色的未來。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
瑞典 378.7 W 20.9% 34.7 TWh
丹麥 378.5 W 53.2% 19.4 TWh
挪威 316.1 W 9.8% 15.0 TWh
芬蘭 301.7 W 17.9% 14.6 TWh
愛爾蘭 257.3 W 32.5% 11.2 TWh
荷蘭 188.4 W 23.6% 28.9 TWh
德國 187.9 W 26.7% 137.3 TWh
烏拉圭 157.9 W 34.9% 4.7 TWh
西班牙 154.4 W 22.8% 64.2 TWh
比利時 150.1 W 18.2% 15.3 TWh
荷屬阿魯巴 150.0 W 14.3% 0.1 TWh
葡萄牙 146.8 W 24.0% 13.2 TWh
庫拉索 144.6 W 27.0% 0.2 TWh
美國 144.0 W 10.0% 425.2 TWh
澳洲 140.3 W 11.7% 31.9 TWh
英國 139.9 W 26.0% 82.5 TWh
歐盟 120.6 W 17.3% 470.2 TWh
希臘 119.2 W 20.1% 10.9 TWh
加拿大 116.5 W 6.1% 38.9 TWh
法羅群島 107.9 W 11.9% 0.1 TWh
立陶宛 103.6 W 19.9% 2.5 TWh
奧地利 103.0 W 11.9% 8.1 TWh
盧森堡 87.5 W 7.7% 0.5 TWh
法國 86.0 W 9.5% 48.6 TWh
紐西蘭 77.2 W 7.8% 3.5 TWh
中華人民共和國 70.9 W 9.4% 885.9 TWh
克羅埃西亞 70.9 W 13.4% 2.5 TWh
波蘭 68.7 W 13.4% 23.1 TWh
愛沙尼亞 64.4 W 7.6% 0.8 TWh
蒙特內哥羅 60.0 W 8.0% 0.3 TWh
智利 57.9 W 11.8% 9.9 TWh
巴西 51.0 W 13.2% 95.7 TWh
土耳其 45.6 W 10.5% 33.9 TWh
義大利 45.3 W 7.5% 23.5 TWh
羅馬尼亞 44.4 W 13.4% 7.5 TWh
阿根廷 36.5 W 8.7% 14.5 TWh
全球 33.6 W 7.8% 2325.3 TWh
哥斯大黎加 32.6 W 11.9% 1.5 TWh
瓜地洛普 31.7 W 6.6% 0.1 TWh
中華民國(台灣) 29.8 W 2.2% 6.2 TWh
保加利亞 25.7 W 3.9% 1.6 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 24.0 W 4.5% 0.0 TWh
新喀里多尼亞 23.8 W 2.2% 0.1 TWh
南非 22.3 W 5.2% 11.6 TWh
哈薩克 21.7 W 3.2% 3.7 TWh
蒙古 21.1 W 6.2% 0.6 TWh
賽普勒斯 19.3 W 3.9% 0.2 TWh
摩洛哥 19.2 W 13.9% 6.2 TWh
墨西哥 18.6 W 5.8% 20.7 TWh
約旦 16.5 W 7.3% 1.6 TWh
拉脫維亞 15.8 W 3.7% 0.3 TWh
馬丁尼克 15.5 W 3.3% 0.1 TWh
塞爾維亞 14.7 W 2.5% 0.9 TWh
巴拿馬 13.9 W 4.0% 0.5 TWh
多明尼加共和國 13.6 W 6.1% 1.3 TWh
越南 11.7 W 3.8% 10.0 TWh
維德角 11.6 W 14.0% 0.1 TWh
牙買加 11.3 W 6.1% 0.3 TWh
尼加拉瓜 11.0 W 12.5% 0.7 TWh
塞席爾 10.7 W 1.6% 0.0 TWh
日本 9.2 W 1.0% 10.0 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 9.1 W 1.5% 0.3 TWh
宏都拉斯 8.6 W 6.3% 0.8 TWh
捷克 7.8 W 0.9% 0.7 TWh
北馬其頓 7.6 W 2.0% 0.1 TWh
秘魯 7.6 W 3.7% 2.2 TWh
南韓 7.5 W 0.5% 3.4 TWh
匈牙利 7.4 W 1.3% 0.6 TWh
印度 6.7 W 4.2% 82.1 TWh
泰國 6.6 W 1.9% 4.2 TWh
摩爾多瓦 6.3 W 2.9% 0.2 TWh
埃及 5.4 W 2.6% 5.1 TWh
塞內加爾 5.0 W 9.1% 0.7 TWh
玻利維亞 4.4 W 3.9% 0.5 TWh
肯亞 4.3 W 15.4% 2.0 TWh
斯里蘭卡 4.1 W 4.6% 0.8 TWh
茅利塔尼亞 4.0 W 8.5% 0.2 TWh
烏克蘭 3.8 W 1.3% 1.5 TWh
俄羅斯 3.7 W 0.4% 4.7 TWh
突尼西亞 3.2 W 1.4% 0.3 TWh
波多黎各 3.2 W 0.5% 0.1 TWh
喬治亞 2.7 W 0.6% 0.1 TWh
以色列 2.3 W 0.2% 0.2 TWh
白俄羅斯 2.3 W 0.5% 0.2 TWh
瑞士 2.2 W 0.2% 0.2 TWh
冰島 2.2 W 0.0% 0.0 TWh
瓜地馬拉 2.2 W 2.6% 0.3 TWh
模里西斯 1.8 W 0.6% 0.0 TWh
伊朗 1.6 W 0.3% 1.3 TWh
菲律賓 1.5 W 1.3% 1.5 TWh
巴基斯坦 1.4 W 1.8% 2.9 TWh
厄瓜多 1.3 W 0.6% 0.2 TWh
納米比亞 0.9 W 0.5% 0.0 TWh
亞塞拜然 0.9 W 0.3% 0.1 TWh
科威特 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
衣索比亞 0.6 W 3.8% 0.6 TWh
薩爾瓦多 0.5 W 0.4% 0.0 TWh
斯洛維尼亞 0.5 W 0.1% 0.0 TWh
哥倫比亞 0.5 W 0.2% 0.2 TWh
委內瑞拉 0.4 W 0.1% 0.1 TWh
黎巴嫩 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
古巴 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
印尼 0.2 W 0.1% 0.4 TWh
索馬利亞 0.1 W 2.6% 0.0 TWh
查德 0.1 W 2.9% 0.0 TWh
尼泊爾 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
沙烏地阿拉伯 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
阿爾及利亞 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
孟加拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
千里達及托巴哥 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
阿拉伯聯合大公國 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)