LowCarbonPower logo

全世界有8%的電力來自風力

7.56 % Share of global electricity
11 gCO2eq/kWh 排碳係數

風能是一種潔淨,低碳的能源,它利用地球自然氣候系統中的風力來提供電力。作為再生能源的一種,風力是無窮盡的能源來源,對環境的影響也遠低於傳統的化石燃料,如煤和石油

風力發電的基本原理是使用風車轉動風力發電機,將來自風的動能轉化為電能。風力發電機位於風力發電機的頂部,當風推動風車轉動時,風力發電機會產生電力。這是一種直接利用風力來產生電力的方式,並且在過程中不產生任何溫室氣體排放。

其中一個風能的主要優點是它的碳強度極低。根據國際氣候變化專門委員會的數據,風能每千瓦時的碳排放量只有11克CO2eq。這使得風能與其他低碳能源如核能太陽能在降低碳排放方面表現出色,遠低於化石燃料。

風力發電目前在全球發電結構中也佔有一席之地。全球有7.56%的電力是由風力發電產生的。特別在歐洲的一些国家,風能發電的比例更是驚人。在丹麥,52%的電力來自風能;在瑞典,這一比例為19%。即使在挪威芬蘭,風能也分別占全部電力的10%和14%。

愛爾蘭,風能更是佔了全部電力的三分之一。這證明了風能不僅是低碳的能源,也是對抗氣候變化的關鍵武器。風能、核能和太陽能的發展顯示出低碳能源在全球範圍內的深入應用和廣泛認同,也對全球減碳及氣候變遷議題提供了有效的解決方案。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
丹麥 369.3 W 52.3% 18.9 TWh
瑞典 362.5 W 19.4% 33.2 TWh
挪威 335.7 W 10.4% 15.9 TWh
愛爾蘭 258.2 W 33.1% 11.3 TWh
芬蘭 249.5 W 14.1% 12.1 TWh
德國 172.6 W 21.7% 126.1 TWh
烏拉圭 159.9 W 31.8% 4.8 TWh
荷屬阿魯巴 150.0 W 15.1% 0.1 TWh
西班牙 148.7 W 21.7% 61.9 TWh
葡萄牙 147.2 W 23.6% 13.3 TWh
美國 147.1 W 10.0% 434.4 TWh
庫拉索 144.6 W 27.0% 0.2 TWh
荷蘭 137.9 W 17.4% 21.1 TWh
英國 135.7 W 24.6% 80.0 TWh
澳洲 128.5 W 11.6% 29.2 TWh
希臘 118.7 W 19.4% 10.9 TWh
比利時 118.7 W 12.8% 12.1 TWh
加拿大 114.0 W 6.0% 38.1 TWh
歐盟 108.0 W 15.0% 420.9 TWh
法羅群島 107.9 W 11.9% 0.1 TWh
奧地利 88.7 W 9.4% 6.9 TWh
紐西蘭 71.2 W 7.3% 3.2 TWh
法國 68.0 W 7.9% 38.5 TWh
中華人民共和國 65.6 W 9.2% 819.3 TWh
立陶宛 65.1 W 12.4% 1.6 TWh
克羅埃西亞 63.8 W 12.0% 2.3 TWh
波蘭 58.9 W 11.0% 19.8 TWh
蒙特內哥羅 58.2 W 9.9% 0.3 TWh
盧森堡 57.1 W 4.7% 0.3 TWh
愛沙尼亞 54.1 W 6.8% 0.6 TWh
智利 51.7 W 10.6% 8.8 TWh
土耳其 47.3 W 10.7% 35.1 TWh
巴西 42.6 W 11.4% 80.0 TWh
羅馬尼亞 41.8 W 12.3% 7.1 TWh
義大利 38.4 W 6.2% 19.9 TWh
阿根廷 35.3 W 9.0% 14.0 TWh
全球 31.1 W 7.6% 2157.1 TWh
哥斯大黎加 30.1 W 10.8% 1.4 TWh
塞爾維亞 27.1 W 4.4% 1.7 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 24.0 W 4.5% 0.0 TWh
新喀里多尼亞 23.8 W 1.8% 0.1 TWh
保加利亞 23.7 W 2.8% 1.4 TWh
賽普勒斯 20.2 W 4.2% 0.2 TWh
南非 18.6 W 4.5% 9.7 TWh
墨西哥 18.2 W 5.7% 20.2 TWh
巴拿馬 17.3 W 5.9% 0.7 TWh
中華民國(台灣) 17.2 W 1.2% 3.6 TWh
約旦 16.1 W 7.1% 1.6 TWh
摩洛哥 15.7 W 12.1% 5.1 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 14.7 W 2.6% 0.4 TWh
蒙古 14.3 W 4.7% 0.4 TWh
瓜地洛普 14.2 W 2.9% 0.1 TWh
哈薩克 13.6 W 2.0% 2.3 TWh
多明尼加共和國 13.2 W 7.3% 1.3 TWh
牙買加 12.1 W 6.9% 0.3 TWh
維德角 11.6 W 13.3% 0.1 TWh
拉脫維亞 11.6 W 2.6% 0.2 TWh
塞席爾 10.7 W 1.5% 0.0 TWh
尼加拉瓜 10.5 W 10.5% 0.6 TWh
越南 10.1 W 3.3% 8.7 TWh
宏都拉斯 8.9 W 6.7% 0.8 TWh
日本 8.1 W 0.9% 8.8 TWh
北馬其頓 7.6 W 1.6% 0.1 TWh
南韓 7.4 W 0.6% 3.4 TWh
匈牙利 7.2 W 1.3% 0.6 TWh
捷克 7.1 W 0.8% 0.7 TWh
秘魯 6.6 W 3.2% 2.0 TWh
印度 5.7 W 3.8% 70.0 TWh
波多黎各 5.6 W 0.9% 0.2 TWh
玻利維亞 4.5 W 4.3% 0.5 TWh
俄羅斯 4.4 W 0.5% 5.6 TWh
埃及 4.4 W 2.0% 4.2 TWh
泰國 4.4 W 1.2% 2.8 TWh
突尼西亞 3.9 W 2.1% 0.4 TWh
茅利塔尼亞 3.7 W 7.2% 0.1 TWh
肯亞 3.6 W 13.5% 1.7 TWh
烏克蘭 3.2 W 1.1% 1.2 TWh
摩爾多瓦 3.0 W 0.8% 0.1 TWh
以色列 2.4 W 0.3% 0.2 TWh
喬治亞 2.4 W 0.5% 0.1 TWh
白俄羅斯 2.3 W 0.4% 0.2 TWh
瓜地馬拉 2.1 W 2.2% 0.3 TWh
巴基斯坦 2.0 W 2.7% 4.1 TWh
斯里蘭卡 1.9 W 2.3% 0.4 TWh
冰島 1.8 W 0.0% 0.0 TWh
模里西斯 1.8 W 0.7% 0.0 TWh
塞內加爾 1.7 W 4.2% 0.3 TWh
伊朗 1.5 W 0.3% 1.1 TWh
留尼旺 1.3 W 0.3% 0.0 TWh
亞塞拜然 1.0 W 0.3% 0.1 TWh
菲律賓 1.0 W 0.8% 0.9 TWh
納米比亞 0.9 W 0.5% 0.0 TWh
瑞士 0.8 W 0.1% 0.1 TWh
衣索比亞 0.6 W 4.2% 0.6 TWh
斯洛維尼亞 0.5 W 0.1% 0.0 TWh
厄瓜多 0.4 W 0.2% 0.1 TWh
薩爾瓦多 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
委內瑞拉 0.3 W 0.1% 0.1 TWh
黎巴嫩 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
古巴 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
印尼 0.2 W 0.1% 0.4 TWh
哥倫比亞 0.2 W 0.1% 0.1 TWh
索馬利亞 0.1 W 2.4% 0.0 TWh
查德 0.1 W 3.2% 0.0 TWh
尼泊爾 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
阿爾及利亞 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
孟加拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh