LowCarbonPower logo

全世界有5%的電力來自太陽能

4.51 % Share of global electricity
45 gCO2eq/kWh 排碳係數

太陽能是一種來自太陽的自然能源,是再生能源的一種。其能量源源不絕,並且在利用過程中不會消耗任何物質資源,也不會對環境產生污染。太陽能是一種清潔、可持續、綠色的能源,與風力核能低碳能源一樣,對於達成全球潔淨能源轉型有著重要作用。

利用太陽能產生電力的基本原理是通過太陽能光伏系統將太陽能轉化為電能。太陽能板上的光伏電池會吸收太陽光,使電池中的電子得到能量並產生電流。然後,透過電力變壓器將產生的直流電轉為可以在電網中使用的交流電。

太陽能的主要優勢之一是其碳排放強度極低。根據IPCC的數據,太陽能每度電的碳排放量只有45克CO2eq/kWh,與燃煤(820克CO2eq/kWh)和天然氣(490克CO2eq/kWh)等化石燃料相比,其碳排放量要低得多。對於減少全球溫室氣體排放和抑制氣候變化有著重要的作用。

全球太陽能發電量占所有電力的4.51%,顯示其在全球電力供應中的地位日益重要。在不少國家,太陽能發電的比例更是別具突出。例如,澳洲的太陽能發電量就佔總電力的13%,荷蘭則為15%,日本為10%,智利甚至達到了17%,以及德國的10%。這些數據充分證明了太陽能的推廣適用性和發展潛力。

總的來說,太陽能與風力、核能等其他低碳能源一樣,是一種環保、清潔、可持續的能源。並且,其在全球各地的發展潛力仍旺盛,是實現低碳經濟和綠色可持續發展的重要手段之一。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
澳洲 147.5 W 13.3% 33.5 TWh
庫克群島 134.1 W 40.0% 0.0 TWh
荷蘭 115.3 W 14.6% 17.7 TWh
日本 91.2 W 10.3% 99.6 TWh
智利 84.7 W 17.4% 14.5 TWh
德國 80.7 W 10.1% 59.0 TWh
西班牙 78.8 W 11.5% 32.8 TWh
塞席爾 75.0 W 10.8% 0.1 TWh
希臘 72.3 W 11.8% 6.6 TWh
比利時 72.3 W 7.8% 7.3 TWh
新喀里多尼亞 71.4 W 5.4% 0.2 TWh
美國 69.6 W 4.7% 205.4 TWh
南韓 64.1 W 4.8% 29.1 TWh
阿拉伯聯合大公國 62.7 W 3.7% 5.1 TWh
以色列 59.5 W 6.3% 4.6 TWh
中華民國(台灣) 57.4 W 4.1% 12.0 TWh
馬爾他 56.3 W 9.0% 0.3 TWh
賽普勒斯 56.0 W 11.6% 0.6 TWh
關島 53.5 W 4.4% 0.1 TWh
義大利 53.4 W 8.6% 27.7 TWh
匈牙利 52.6 W 9.4% 4.5 TWh
歐盟 52.2 W 7.2% 203.3 TWh
愛沙尼亞 45.5 W 5.7% 0.5 TWh
盧森堡 39.3 W 3.3% 0.2 TWh
丹麥 38.8 W 5.5% 2.0 TWh
約旦 35.8 W 15.9% 3.5 TWh
瑞士 35.5 W 4.1% 2.7 TWh
法國 35.3 W 4.1% 20.0 TWh
奧地利 34.9 W 3.7% 2.7 TWh
葡萄牙 34.1 W 5.5% 3.1 TWh
中華人民共和國 33.5 W 4.7% 417.8 TWh
巴貝多 32.5 W 7.5% 0.1 TWh
越南 30.8 W 9.9% 26.3 TWh
保加利亞 28.5 W 3.4% 1.7 TWh
捷克 27.3 W 2.9% 2.5 TWh
瑞典 25.5 W 1.4% 2.3 TWh
安地卡及巴布達 24.5 W 5.7% 0.0 TWh
波蘭 24.3 W 4.5% 8.2 TWh
斯洛維尼亞 23.7 W 3.0% 0.4 TWh
英國 23.6 W 4.3% 13.9 TWh
美屬維京群島 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
土耳其 21.3 W 4.8% 15.8 TWh
薩爾瓦多 19.9 W 13.3% 1.1 TWh
法屬圭亞那 19.5 W 3.8% 0.0 TWh
法屬玻里尼西亞 18.8 W 7.1% 0.1 TWh
全球 18.6 W 4.5% 1286.1 TWh
新加坡 18.1 W 1.7% 0.9 TWh
留尼旺 17.8 W 4.8% 0.1 TWh
立陶宛 17.6 W 3.3% 0.4 TWh
納米比亞 17.1 W 10.1% 0.4 TWh
加拿大 16.6 W 0.9% 5.6 TWh
烏拉圭 16.0 W 3.2% 0.5 TWh
烏克蘭 15.7 W 5.3% 6.0 TWh
斯洛伐克 14.5 W 2.5% 0.7 TWh
宏都拉斯 14.2 W 10.7% 1.3 TWh
模里西斯 14.1 W 5.6% 0.2 TWh
墨西哥 12.1 W 3.8% 13.4 TWh
南非 11.9 W 2.9% 6.2 TWh
庫拉索 11.7 W 2.2% 0.0 TWh
巴西 11.6 W 3.1% 21.8 TWh
巴拿馬 11.0 W 3.8% 0.4 TWh
馬爾地夫 10.9 W 7.6% 0.1 TWh
東加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
荷屬阿魯巴 10.7 W 1.1% 0.0 TWh
羅馬尼亞 10.6 W 3.1% 1.8 TWh
薩摩亞 10.4 W 11.8% 0.0 TWh
波多黎各 9.5 W 1.5% 0.3 TWh
瓜地洛普 8.5 W 1.8% 0.0 TWh
哈薩克 8.4 W 1.3% 1.4 TWh
泰國 8.0 W 2.3% 5.0 TWh
印度 7.7 W 5.2% 95.2 TWh
阿根廷 7.3 W 1.9% 2.9 TWh
馬來西亞 6.8 W 1.1% 2.0 TWh
芬蘭 6.2 W 0.4% 0.3 TWh
牙買加 6.1 W 3.4% 0.1 TWh
摩洛哥 5.6 W 4.3% 1.8 TWh
多明尼加共和國 5.4 W 3.0% 0.5 TWh
埃及 5.3 W 2.4% 5.0 TWh
蒙古 4.8 W 1.6% 0.1 TWh
玻利維亞 4.6 W 4.3% 0.5 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 4.5 W 0.8% 0.1 TWh
紐西蘭 4.5 W 0.5% 0.2 TWh
巴勒斯坦自治區 4.4 W 2.8% 0.2 TWh
克羅埃西亞 4.2 W 0.8% 0.1 TWh
阿曼 4.0 W 0.4% 0.2 TWh
突尼西亞 3.8 W 2.0% 0.4 TWh
蘇利南 3.7 W 0.7% 0.0 TWh
亞美尼亞 3.7 W 1.2% 0.1 TWh
挪威 3.6 W 0.1% 0.2 TWh
萬那杜 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
茅利塔尼亞 3.5 W 6.7% 0.1 TWh
塞內加爾 3.2 W 7.9% 0.5 TWh
秘魯 2.9 W 1.4% 0.8 TWh
貝里斯 2.9 W 1.0% 0.0 TWh
斯里蘭卡 2.8 W 3.3% 0.5 TWh
阿爾巴尼亞 2.8 W 0.8% 0.1 TWh
古巴 2.6 W 1.3% 0.3 TWh
沙烏地阿拉伯 2.6 W 0.2% 0.8 TWh
柬埔寨 2.5 W 3.0% 0.4 TWh
黎巴嫩 2.4 W 0.6% 0.1 TWh
白俄羅斯 2.1 W 0.4% 0.2 TWh
阿爾及利亞 2.1 W 1.0% 0.8 TWh
俄羅斯 2.1 W 0.2% 2.6 TWh
葉門 2.1 W 17.0% 0.6 TWh
愛爾蘭 2.1 W 0.3% 0.1 TWh
維德角 1.9 W 2.2% 0.0 TWh
菲律賓 1.8 W 1.6% 1.8 TWh
北馬其頓 1.6 W 0.3% 0.0 TWh
瓜地馬拉 1.5 W 1.6% 0.2 TWh
蓋亞那 1.4 W 0.8% 0.0 TWh
哥斯大黎加 1.3 W 0.5% 0.1 TWh
斐濟 1.2 W 0.9% 0.0 TWh
哥倫比亞 1.1 W 0.6% 0.5 TWh
伊拉克 1.0 W 0.3% 0.4 TWh
馬拉威 1.0 W 12.0% 0.2 TWh
尚比亞 0.9 W 0.8% 0.1 TWh
伊朗 0.9 W 0.2% 0.7 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
千里達及托巴哥 0.7 W 0.1% 0.0 TWh
巴基斯坦 0.7 W 0.9% 1.4 TWh
肯亞 0.6 W 2.4% 0.3 TWh
布吉納法索 0.6 W 4.3% 0.1 TWh
寮國 0.6 W 0.1% 0.0 TWh
拉脫維亞 0.6 W 0.1% 0.0 TWh
亞塞拜然 0.6 W 0.2% 0.1 TWh
盧安達 0.5 W 6.8% 0.1 TWh
尼加拉瓜 0.5 W 0.5% 0.0 TWh
波札那 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
孟加拉 0.4 W 0.7% 0.7 TWh
卡達 0.4 W 0.0% 0.0 TWh
尼泊爾 0.4 W 1.2% 0.1 TWh
烏干達 0.4 W 3.4% 0.1 TWh
摩爾多瓦 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
厄利垂亞 0.3 W 2.2% 0.0 TWh
中國香港特別行政區 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
辛巴威 0.3 W 0.4% 0.0 TWh
多哥 0.3 W 1.4% 0.0 TWh
厄瓜多 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
莫三比克 0.2 W 0.4% 0.1 TWh
阿富汗 0.2 W 1.3% 0.1 TWh
尼日 0.2 W 3.1% 0.1 TWh
緬甸 0.2 W 0.4% 0.1 TWh
迦納 0.2 W 0.3% 0.1 TWh
索馬利亞 0.2 W 7.3% 0.0 TWh
利比亞 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
幾內亞 0.2 W 0.7% 0.0 TWh
塞爾維亞 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
馬利 0.2 W 0.9% 0.0 TWh
獅子山 0.1 W 4.8% 0.0 TWh
土庫曼 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
坦尚尼亞 0.1 W 0.7% 0.1 TWh
南蘇丹 0.1 W 1.8% 0.0 TWh
蒲隆地 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
北韓 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
貝南 0.1 W 1.1% 0.0 TWh
喀麥隆 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
印尼 0.1 W 0.1% 0.2 TWh
馬達加斯加 0.1 W 1.0% 0.0 TWh
蘇丹 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
安哥拉 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
象牙海岸 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
烏茲別克 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
奈及利亞 0.0 W 0.2% 0.1 TWh
委內瑞拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
剛果(金夏沙) 0.0 W 0.1% 0.0 TWh