LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有2%的電力來自生質燃料

1.76 % 全球電力占比
230 gCO2eq/kWh 排碳係數

生質燃料是一種由生物資源轉化而來的能源,這些生物資源可以是任何形式的有機物質,如植物、微生物、畜禽糞便等。其在能源產源中的特殊之處在於,它可以從氣候變遷的大環境中吸收二氧化碳,並在燃燒時釋放出來,從而實現低碳排放。

生質燃料產生電能的基本原理是燃燒。與燃煤發電等化石燃料發電方式類似,生質燃料在燃燒過程中釋放熱量,再使水蒸氣發生變化,推動渦輪機旋轉,進而驅動發電機運作,產生電能。與此同時,生質燃料具有由生物資源轉化而來,從而為氣候變遷大環境中吸收二氧化碳的特性。

雖然生質燃料的碳強度只有230 gCO2eq/kWh,比化石燃料如燃煤(820 gCO2eq/kWh)和天然氣(490 gCO2eq/kWh)的碳強度低得多,但仍比其他低碳能源如地熱能(38 gCO2eq/kWh)、水力(24 gCO2eq/kWh)、核能(12 gCO2eq/kWh)和風力(11 gCO2eq/kWh)的碳強度高。然而,生質燃料在全球電力消耗中所佔的百分比仍然相對較低,僅1.76%。

生質燃料在某些國家和地區的使用比例相對較高。例如,芬蘭,生質燃料產生的電力占總量的10%;在法國海外省份瓜德羅普,生質燃料產生的電力甚至達到了21%;在丹麥,也有14%的電力是由生質燃料生成的。此外,有9%的德國電力和8%的愛沙尼亞電力也來自生質燃料。

以低碳能源來說,像核能和風能等是優良的能源選擇。以核能為例,其碳強度僅為12 gCO2eq/kWh,而風能、太陽能的碳強度則低至11 gCO2eq/kWh。這些低碳能源相較於化石燃料,可大幅降低對環境的影響。因此,低碳能源應當成為全球電力供應的主要來源。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
芬蘭 158.7 W 10.0% 7.7 TWh
瓜地洛普 99.1 W 20.6% 0.3 TWh
丹麥 91.1 W 14.3% 4.7 TWh
德國 60.9 W 9.4% 44.5 TWh
愛沙尼亞 53.8 W 7.9% 0.6 TWh
荷蘭 50.3 W 6.4% 7.7 TWh
英國 50.0 W 9.9% 29.5 TWh
貝里斯 48.5 W 17.2% 0.2 TWh
盧森堡 44.0 W 5.2% 0.2 TWh
留尼旺 43.3 W 11.8% 0.3 TWh
史瓦帝尼 43.1 W 27.1% 0.5 TWh
日本 39.3 W 4.4% 42.9 TWh
古巴 38.8 W 19.4% 3.8 TWh
烏拉圭 37.6 W 9.5% 1.1 TWh
葡萄牙 32.2 W 5.0% 2.9 TWh
智利 30.5 W 5.7% 5.2 TWh
巴西 30.2 W 8.2% 56.6 TWh
比利時 29.6 W 3.7% 3.0 TWh
奧地利 29.1 W 3.5% 2.3 TWh
模里西斯 29.0 W 11.5% 0.3 TWh
加拿大 29.0 W 1.6% 9.7 TWh
立陶宛 28.9 W 5.3% 0.7 TWh
捷克 26.9 W 3.4% 2.5 TWh
南韓 25.5 W 2.0% 11.6 TWh
歐盟 25.4 W 3.9% 99.0 TWh
泰國 22.9 W 6.6% 14.3 TWh
愛爾蘭 21.3 W 2.8% 0.9 TWh
蓋亞那 21.3 W 12.2% 0.1 TWh
克羅埃西亞 19.2 W 3.8% 0.7 TWh
瓜地馬拉 18.3 W 19.6% 2.8 TWh
斯洛伐克 16.7 W 2.7% 0.8 TWh
美國 16.5 W 1.1% 48.7 TWh
斐濟 16.1 W 11.5% 0.1 TWh
紐西蘭 14.1 W 1.5% 0.6 TWh
拉脫維亞 13.5 W 3.4% 0.2 TWh
中華人民共和國 13.3 W 1.8% 166.2 TWh
澳洲 13.3 W 1.2% 3.0 TWh
西班牙 12.7 W 2.0% 5.3 TWh
宏都拉斯 12.7 W 9.5% 1.1 TWh
義大利 12.4 W 2.3% 6.4 TWh
土耳其 10.8 W 2.5% 8.0 TWh
匈牙利 10.6 W 2.1% 0.9 TWh
寮國 9.4 W 1.5% 0.6 TWh
尼加拉瓜 8.7 W 8.7% 0.5 TWh
薩爾瓦多 8.1 W 5.4% 0.5 TWh
斯洛維尼亞 7.9 W 1.0% 0.1 TWh
法國 7.2 W 0.8% 4.1 TWh
全球 7.2 W 1.8% 499.3 TWh
白俄羅斯 6.6 W 1.3% 0.6 TWh
波蘭 6.3 W 1.3% 2.1 TWh
印尼 6.2 W 4.8% 15.0 TWh
挪威 5.9 W 0.2% 0.3 TWh
馬來西亞 5.6 W 0.9% 1.6 TWh
阿根廷 5.5 W 1.7% 2.2 TWh
法屬圭亞那 4.9 W 0.9% 0.0 TWh
牙買加 4.8 W 2.8% 0.1 TWh
哥倫比亞 4.8 W 2.5% 2.2 TWh
賽普勒斯 4.1 W 0.9% 0.0 TWh
巴拉圭 4.1 W 0.5% 0.2 TWh
塞爾維亞 3.8 W 0.7% 0.2 TWh
秘魯 3.7 W 1.8% 1.1 TWh
萬那杜 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
保加利亞 3.5 W 0.5% 0.2 TWh
辛巴威 2.7 W 3.9% 0.4 TWh
印度 2.6 W 1.8% 32.0 TWh
蘇丹 2.4 W 5.7% 0.9 TWh
羅馬尼亞 2.3 W 0.7% 0.4 TWh
墨西哥 2.3 W 0.6% 2.5 TWh
厄瓜多 2.2 W 1.0% 0.4 TWh
多明尼加共和國 2.1 W 1.1% 0.2 TWh
烏克蘭 2.0 W 0.7% 0.8 TWh
柬埔寨 1.6 W 1.9% 0.2 TWh
以色列 1.4 W 0.2% 0.1 TWh
剛果(布拉薩) 1.4 W 1.7% 0.1 TWh
巴拿馬 1.3 W 0.4% 0.1 TWh
黎巴嫩 1.2 W 0.3% 0.1 TWh
哥斯大黎加 1.1 W 0.4% 0.1 TWh
中華民國(台灣) 1.1 W 0.1% 0.2 TWh
坦尚尼亞 1.1 W 7.1% 0.6 TWh
波多黎各 1.1 W 0.2% 0.0 TWh
玻利維亞 1.0 W 1.0% 0.1 TWh
巴布亞紐幾內亞 1.0 W 1.9% 0.1 TWh
菲律賓 1.0 W 0.9% 1.0 TWh
馬利 1.0 W 5.6% 0.2 TWh
加彭 1.0 W 0.7% 0.0 TWh
安哥拉 0.9 W 1.7% 0.3 TWh
塞內加爾 0.7 W 1.7% 0.1 TWh
俄羅斯 0.7 W 0.1% 0.8 TWh
尚比亞 0.6 W 0.6% 0.1 TWh
約旦 0.6 W 0.3% 0.1 TWh
斯里蘭卡 0.5 W 0.6% 0.1 TWh
莫三比克 0.5 W 0.7% 0.1 TWh
摩爾多瓦 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
巴基斯坦 0.4 W 0.6% 0.8 TWh
肯亞 0.4 W 1.3% 0.2 TWh
烏干達 0.3 W 2.7% 0.1 TWh
馬拉威 0.1 W 1.4% 0.0 TWh
迦納 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
蒲隆地 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
敘利亞 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.2% 0.0 TWh
阿拉伯聯合大公國 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)