LowCarbonPower logo

全世界有2%的電力來自生質燃料

2.36 % Share of global electricity
230 gCO2eq/kWh 排碳係數

生質燃料是從有機材料如樹木和作物製成的可再生能源。這類燃料是取自生物質,即從生物質進行光合作用中分解出的物質。生質燃料被認為是可塑造和可持續性的能源來源。

生質燃料主要通過燃燒產生能量,其產生的熱可用來加熱水,從而產生蒸汽,蒸汽可以推動土輪,進行發電。由於它們來源於生物質,所以燃燒生質燃料的產物可以再次被植物吸收,形成一個持續的生物學週期。這種能源形式的主要優點是其碳排放強度相對較低,只有230 gCO2eq/kWh,遠低於燃煤(820 gCO2eq/kWh)和天然氣(490 gCO2eq/kWh)。

生質燃料已在全球範圍內使用,產生了全球2.36%的用電量。這對於提高能源的可持續性和降低碳排放至關重要。例如,在芬蘭,生質燃料已生成了該國的16%電力,而在愛沙尼亞,該比例更高,達到了27%。在丹麥和瓜德羅普,生質燃料分別產生了22%和21%的電力,而在瑞典,生質燃料已經產生了7%的電力。

此外,我們應該注意到,低碳能源如核能風能太陽能在降低我們的碳排放上也發揮了非常重要的作用。例如,太陽能的碳排放強度低至45 gCO2eq/kWh、風能的碳排放強度為11 gCO2eq/kWh,而核能則更低,只有12 gCO2eq/kWh。這些數字明顯低於生質燃料,並且遠低於化石燃料。因此,我們應該高度重視這些低碳技術的發展,並優先考慮使用這些能源技術,以減緩氣候變化並保護我們的環境。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
芬蘭 287.2 W 16.3% 13.9 TWh
愛沙尼亞 213.9 W 26.8% 2.5 TWh
丹麥 155.0 W 22.0% 8.0 TWh
瑞典 138.1 W 7.4% 12.7 TWh
瓜地洛普 99.1 W 20.6% 0.3 TWh
盧森堡 66.1 W 5.5% 0.4 TWh
德國 64.7 W 8.1% 47.3 TWh
荷蘭 62.8 W 7.9% 9.6 TWh
英國 59.5 W 10.8% 35.1 TWh
捷克 57.7 W 6.2% 5.3 TWh
烏拉圭 51.3 W 10.2% 1.5 TWh
貝里斯 48.5 W 17.2% 0.2 TWh
奧地利 46.3 W 4.9% 3.6 TWh
葡萄牙 44.2 W 7.1% 4.0 TWh
比利時 43.7 W 4.7% 4.5 TWh
留尼旺 43.3 W 11.8% 0.3 TWh
保加利亞 43.1 W 5.1% 2.6 TWh
史瓦帝尼 43.1 W 27.1% 0.5 TWh
歐盟 42.7 W 5.9% 166.3 TWh
拉脫維亞 41.4 W 9.2% 0.7 TWh
南韓 41.1 W 3.1% 18.7 TWh
日本 40.0 W 4.5% 43.6 TWh
古巴 38.8 W 19.4% 3.8 TWh
斯洛伐克 35.8 W 6.1% 1.7 TWh
義大利 35.4 W 5.7% 18.4 TWh
克羅埃西亞 32.6 W 6.1% 1.2 TWh
巴西 30.5 W 8.2% 57.3 TWh
模里西斯 29.0 W 11.5% 0.3 TWh
加拿大 27.2 W 1.4% 9.1 TWh
立陶宛 26.6 W 5.1% 0.7 TWh
匈牙利 26.5 W 4.7% 2.3 TWh
愛爾蘭 24.7 W 3.2% 1.1 TWh
波蘭 23.1 W 4.3% 7.8 TWh
泰國 22.8 W 6.5% 14.3 TWh
蓋亞那 21.3 W 12.2% 0.1 TWh
瓜地馬拉 18.3 W 19.6% 2.8 TWh
美國 17.8 W 1.2% 52.4 TWh
法國 17.7 W 2.1% 10.0 TWh
西班牙 16.4 W 2.4% 6.8 TWh
斐濟 16.1 W 11.5% 0.1 TWh
斯洛維尼亞 15.6 W 2.0% 0.3 TWh
中華人民共和國 13.8 W 1.9% 172.2 TWh
澳洲 13.4 W 1.2% 3.0 TWh
宏都拉斯 12.7 W 9.5% 1.1 TWh
土耳其 10.6 W 2.4% 7.9 TWh
全球 9.7 W 2.4% 671.8 TWh
中華民國(台灣) 9.5 W 0.7% 2.0 TWh
寮國 9.4 W 1.5% 0.6 TWh
紐西蘭 9.3 W 1.0% 0.4 TWh
尼加拉瓜 8.7 W 8.7% 0.5 TWh
厄瓜多 8.5 W 4.0% 1.3 TWh
新加坡 8.5 W 0.8% 0.4 TWh
薩爾瓦多 8.1 W 5.4% 0.5 TWh
白俄羅斯 6.6 W 1.3% 0.6 TWh
印尼 6.2 W 4.8% 15.0 TWh
墨西哥 6.1 W 1.9% 6.8 TWh
馬來西亞 5.6 W 0.9% 1.6 TWh
賽普勒斯 5.5 W 1.1% 0.1 TWh
希臘 5.5 W 0.9% 0.5 TWh
阿根廷 5.2 W 1.3% 2.1 TWh
玻利維亞 5.0 W 4.7% 0.5 TWh
法屬圭亞那 4.9 W 0.9% 0.0 TWh
牙買加 4.8 W 2.8% 0.1 TWh
挪威 4.6 W 0.1% 0.2 TWh
羅馬尼亞 3.8 W 1.1% 0.6 TWh
塞爾維亞 3.6 W 0.6% 0.2 TWh
萬那杜 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
印度 3.0 W 2.0% 36.5 TWh
北馬其頓 2.7 W 0.6% 0.1 TWh
辛巴威 2.7 W 3.9% 0.4 TWh
秘魯 2.4 W 1.2% 0.7 TWh
蘇丹 2.4 W 5.7% 0.9 TWh
哥倫比亞 2.3 W 1.2% 1.0 TWh
菲律賓 2.3 W 2.0% 2.3 TWh
馬爾他 2.2 W 0.3% 0.0 TWh
多明尼加共和國 2.1 W 1.1% 0.2 TWh
烏克蘭 2.0 W 0.7% 0.8 TWh
柬埔寨 1.6 W 1.9% 0.2 TWh
瑞士 1.4 W 0.2% 0.1 TWh
以色列 1.4 W 0.2% 0.1 TWh
剛果(布拉薩) 1.4 W 1.7% 0.1 TWh
斯里蘭卡 1.4 W 1.6% 0.3 TWh
巴拿馬 1.3 W 0.4% 0.1 TWh
卡達 1.3 W 0.1% 0.0 TWh
黎巴嫩 1.2 W 0.3% 0.1 TWh
坦尚尼亞 1.1 W 7.1% 0.6 TWh
波多黎各 1.1 W 0.2% 0.0 TWh
巴布亞紐幾內亞 1.0 W 1.9% 0.1 TWh
巴拉圭 1.0 W 0.1% 0.1 TWh
馬利 1.0 W 5.6% 0.2 TWh
加彭 1.0 W 0.7% 0.0 TWh
安哥拉 0.9 W 1.7% 0.3 TWh
巴基斯坦 0.8 W 1.1% 1.7 TWh
南非 0.8 W 0.2% 0.4 TWh
摩爾多瓦 0.7 W 0.2% 0.0 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 0.7 W 0.1% 0.0 TWh
塞內加爾 0.7 W 1.7% 0.1 TWh
尚比亞 0.6 W 0.6% 0.1 TWh
約旦 0.6 W 0.3% 0.1 TWh
緬甸 0.6 W 1.2% 0.3 TWh
莫三比克 0.5 W 0.7% 0.1 TWh
哥斯大黎加 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
俄羅斯 0.4 W 0.0% 0.5 TWh
肯亞 0.3 W 1.1% 0.1 TWh
烏干達 0.3 W 2.7% 0.1 TWh
越南 0.2 W 0.1% 0.2 TWh
摩洛哥 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
馬拉威 0.1 W 1.4% 0.0 TWh
迦納 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
蒲隆地 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
阿拉伯聯合大公國 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
敘利亞 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.2% 0.0 TWh
孟加拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
伊朗 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
奈及利亞 0.0 W 0.1% 0.0 TWh