LowCarbonPower logo

全世界有39%的電力來自低碳

39.07 % 全球電力占比

低碳能源是一種環保、清潔、並可持續提供能源的方式,它包含了核能風力太陽能等各種不同的形式。這些能源的碳強度都遠低於燃煤天然氣化石燃料,能夠在減少溫室氣體排放方面起到關鍵作用。因此,低碳能源在全球範圍內越來越受到重視,並被廣泛的應用在電力生產中。

要生成低碳電力,需要利用風力、核能和太陽能。風力發電通過旋轉的風車轉動發電機來產生電力;核能發電則是通過核裂變產生的熱能轉化為電能;太陽能發電則是利用太陽光電池板將太陽光轉化為電力。這些發電方式既環保又可持續,並且碳密度相比於燃煤(820 gCO2eq/kWh)和天然氣(490 gCO2eq/kWh)都要低得多,如風力為11 gCO2eq/kWh,核能為12 gCO2eq/kWh,太陽能為45 gCO2eq/kWh。

全球近40%的電力由低碳能源產生,部分地區則幾乎完全依賴低碳能源。例如,冰島100%的電力來自低碳能源,挪威為99%,瑞典為95%,而在加拿大,低碳能源生成了83%的電力,在芬蘭為91%。這些國家對於低碳能源的大規模使用,對於全球減碳有著重要貢獻。

總的來說,低碳能源具有明顯的優勢,不僅碳密度低,且在全球範圍內實現了廣泛的應用。我們應該更進一步發展並利用低碳能源,以實現更環保、更可持續的能源使用。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
冰島 6079.1 W 100.0% 19.7 TWh
挪威 3210.4 W 99.0% 152.0 TWh
瑞典 1620.0 W 95.2% 148.5 TWh
加拿大 1578.4 W 82.6% 527.6 TWh
芬蘭 1435.0 W 90.9% 69.6 TWh
不丹 1321.4 W 100.0% 9.0 TWh
格陵蘭 1014.4 W 83.3% 0.5 TWh
紐西蘭 815.6 W 86.6% 36.6 TWh
法國 798.1 W 93.6% 451.2 TWh
奧地利 696.1 W 84.6% 54.4 TWh
巴拉圭 680.3 W 99.8% 40.0 TWh
瑞士 625.9 W 100.0% 47.7 TWh
美國 594.6 W 40.9% 1755.4 TWh
斯洛維尼亞 579.6 W 76.6% 10.8 TWh
比利時 569.1 W 70.8% 57.9 TWh
丹麥 520.0 W 82.3% 26.7 TWh
斯洛伐克 508.2 W 85.2% 24.3 TWh
南韓 494.3 W 37.0% 224.5 TWh
西班牙 487.5 W 77.8% 202.8 TWh
捷克 454.2 W 57.2% 41.8 TWh
寮國 448.3 W 73.0% 29.2 TWh
歐盟 434.1 W 60.6% 1692.4 TWh
葡萄牙 433.5 W 67.1% 39.1 TWh
澳洲 423.0 W 38.6% 96.1 TWh
保加利亞 398.4 W 60.6% 24.0 TWh
德國 389.6 W 60.2% 284.7 TWh
荷蘭 372.0 W 49.1% 57.0 TWh
蒙特內哥羅 361.7 W 56.0% 2.0 TWh
阿爾巴尼亞 358.3 W 100.0% 9.0 TWh
法羅群島 345.2 W 38.1% 0.2 TWh
烏拉圭 342.4 W 83.3% 10.3 TWh
法屬圭亞那 342.0 W 66.0% 0.7 TWh
智利 335.8 W 64.5% 57.3 TWh
喬治亞 334.6 W 74.9% 11.0 TWh
巴西 332.4 W 91.9% 624.0 TWh
俄羅斯 330.2 W 36.7% 419.7 TWh
克羅埃西亞 320.6 W 62.9% 11.4 TWh
愛爾蘭 311.1 W 40.3% 13.6 TWh
英國 273.4 W 56.5% 161.2 TWh
中華人民共和國 261.8 W 36.0% 3270.2 TWh
日本 257.0 W 29.0% 280.5 TWh
匈牙利 252.1 W 50.7% 21.4 TWh
拉脫維亞 251.1 W 62.8% 4.1 TWh
哥斯大黎加 249.3 W 92.0% 11.3 TWh
委內瑞拉 248.2 W 79.9% 61.3 TWh
希臘 239.9 W 47.5% 21.9 TWh
羅馬尼亞 228.6 W 68.8% 38.7 TWh
吉爾吉斯 227.3 W 89.5% 13.0 TWh
烏克蘭 218.9 W 74.6% 83.5 TWh
立陶宛 218.8 W 40.1% 5.3 TWh
巴拿馬 218.5 W 74.4% 8.3 TWh
中華民國(台灣) 217.6 W 16.2% 45.5 TWh
塞爾維亞 215.4 W 38.2% 13.8 TWh
塔吉克 210.7 W 91.2% 18.0 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 200.4 W 41.3% 5.7 TWh
義大利 195.3 W 35.6% 101.4 TWh
阿拉伯聯合大公國 191.3 W 11.3% 15.7 TWh
蘇利南 190.0 W 36.2% 1.0 TWh
愛沙尼亞 187.3 W 27.3% 2.2 TWh
盧森堡 185.5 W 22.1% 1.0 TWh
新喀里多尼亞 182.5 W 13.7% 0.5 TWh
土耳其 172.2 W 40.1% 127.9 TWh
亞美尼亞 169.3 W 56.6% 4.1 TWh
厄瓜多 167.1 W 78.7% 26.1 TWh
全球 160.8 W 39.1% 11143.1 TWh
荷屬阿魯巴 160.7 W 16.1% 0.1 TWh
瓜地洛普 150.1 W 31.2% 0.5 TWh
越南 149.3 W 45.1% 127.5 TWh
哥倫比亞 140.9 W 74.8% 63.6 TWh
阿根廷 140.7 W 39.8% 55.8 TWh
庫克群島 134.1 W 40.0% 0.0 TWh
庫拉索 125.1 W 21.1% 0.2 TWh
波蘭 119.1 W 25.4% 40.0 TWh
馬來西亞 116.9 W 19.0% 34.4 TWh
留尼旺 113.3 W 30.8% 0.9 TWh
薩爾瓦多 100.9 W 67.4% 5.6 TWh
秘魯 97.8 W 49.0% 28.9 TWh
尚比亞 95.7 W 92.2% 16.3 TWh
斐濟 87.7 W 62.8% 0.7 TWh
法屬玻里尼西亞 86.4 W 32.9% 0.2 TWh
塞席爾 85.8 W 12.3% 0.1 TWh
白俄羅斯 84.5 W 16.2% 7.1 TWh
賽普勒斯 81.7 W 16.9% 0.9 TWh
哈薩克 76.1 W 11.3% 12.8 TWh
貝里斯 74.2 W 26.3% 0.3 TWh
北馬其頓 70.9 W 19.5% 1.3 TWh
宏都拉斯 69.2 W 52.0% 6.2 TWh
納米比亞 67.7 W 39.9% 1.5 TWh
史瓦帝尼 67.0 W 42.2% 0.7 TWh
墨西哥 64.7 W 18.3% 71.8 TWh
以色列 63.6 W 6.8% 5.0 TWh
馬爾他 63.1 W 12.0% 0.3 TWh
多米尼克 63.0 W 23.5% 0.0 TWh
瓜地馬拉 62.3 W 66.6% 9.6 TWh
莫三比克 57.7 W 81.4% 16.2 TWh
南非 56.7 W 13.8% 29.5 TWh
模里西斯 53.6 W 21.2% 0.6 TWh
關島 53.5 W 4.4% 0.1 TWh
北韓 52.8 W 83.2% 12.0 TWh
約旦 52.7 W 23.4% 5.2 TWh
加彭 49.7 W 35.9% 1.0 TWh
泰國 45.9 W 13.0% 28.8 TWh
聖文森及格瑞那丁 43.8 W 25.0% 0.0 TWh
古巴 42.8 W 21.4% 4.2 TWh
尼加拉瓜 42.2 W 42.2% 2.5 TWh
安哥拉 39.0 W 71.8% 11.8 TWh
印度 35.7 W 24.6% 440.0 TWh
巴基斯坦 34.7 W 53.8% 70.3 TWh
巴貝多 32.5 W 7.5% 0.1 TWh
斯里蘭卡 32.3 W 37.7% 6.2 TWh
伊朗 31.8 W 6.3% 24.5 TWh
柬埔寨 31.7 W 37.4% 4.6 TWh
辛巴威 31.5 W 45.1% 4.4 TWh
薩摩亞 31.3 W 35.3% 0.1 TWh
多明尼加共和國 31.0 W 17.2% 3.0 TWh
赤道幾內亞 30.7 W 31.0% 0.4 TWh
牙買加 28.7 W 16.3% 0.7 TWh
蘇丹 27.4 W 66.1% 11.0 TWh
新加坡 26.5 W 2.5% 1.4 TWh
玻利維亞 25.7 W 24.3% 2.7 TWh
菲律賓 25.5 W 22.6% 25.4 TWh
迦納 25.4 W 34.9% 7.3 TWh
摩洛哥 25.2 W 19.4% 8.2 TWh
賴索托 25.0 W 48.5% 0.5 TWh
安地卡及巴布達 24.5 W 5.7% 0.0 TWh
埃及 24.4 W 11.2% 23.4 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 24.0 W 4.5% 0.0 TWh
蒙古 23.8 W 8.5% 0.7 TWh
肯亞 23.8 W 88.8% 11.1 TWh
黎巴嫩 23.7 W 5.6% 1.2 TWh
印尼 23.4 W 18.1% 56.2 TWh
尼泊爾 23.3 W 68.8% 6.1 TWh
美屬維京群島 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
蓋亞那 22.7 W 13.0% 0.2 TWh
喀麥隆 21.1 W 62.2% 5.0 TWh
緬甸 19.9 W 41.9% 9.4 TWh
剛果(布拉薩) 19.0 W 24.1% 1.0 TWh
波多黎各 17.9 W 2.8% 0.5 TWh
幾內亞 17.0 W 72.7% 2.0 TWh
烏茲別克 16.8 W 8.1% 5.0 TWh
亞塞拜然 15.7 W 5.4% 1.4 TWh
巴布亞紐幾內亞 14.8 W 26.5% 1.3 TWh
摩爾多瓦 14.0 W 6.8% 0.4 TWh
衣索比亞 13.9 W 99.9% 14.7 TWh
伊拉克 13.8 W 4.6% 5.3 TWh
象牙海岸 13.8 W 30.1% 3.3 TWh
維德角 13.6 W 15.6% 0.1 TWh
剛果(金夏沙) 13.1 W 98.0% 11.0 TWh
茅利塔尼亞 12.4 W 24.0% 0.5 TWh
賴比瑞亞 11.6 W 57.6% 0.5 TWh
馬爾地夫 10.9 W 7.6% 0.1 TWh
東加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
烏干達 10.6 W 97.0% 4.3 TWh
突尼西亞 8.3 W 4.4% 0.9 TWh
塞內加爾 7.6 W 18.9% 1.1 TWh
萬那杜 7.2 W 28.6% 0.0 TWh
馬拉威 6.8 W 83.8% 1.2 TWh
坦尚尼亞 6.6 W 44.0% 3.6 TWh
馬利 6.4 W 36.0% 1.2 TWh
聖多美普林西比 5.1 W 10.0% 0.0 TWh
巴勒斯坦自治區 4.4 W 2.8% 0.2 TWh
奈及利亞 4.4 W 24.4% 8.2 TWh
盧安達 4.3 W 58.0% 0.5 TWh
敘利亞 4.1 W 4.5% 0.8 TWh
阿曼 4.0 W 0.4% 0.2 TWh
中非共和國 3.1 W 100.0% 0.1 TWh
馬達加斯加 2.8 W 34.4% 0.7 TWh
沙烏地阿拉伯 2.6 W 0.2% 0.8 TWh
獅子山 2.6 W 90.5% 0.2 TWh
阿爾及利亞 2.4 W 1.2% 0.9 TWh
蒲隆地 2.3 W 54.3% 0.3 TWh
多哥 2.2 W 11.8% 0.2 TWh
葉門 2.1 W 17.0% 0.6 TWh
阿富汗 2.0 W 11.3% 0.7 TWh
卡達 1.7 W 0.1% 0.0 TWh
海地 1.3 W 13.1% 0.1 TWh
布吉納法索 1.2 W 8.2% 0.2 TWh
孟加拉 0.9 W 1.6% 1.4 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
千里達及托巴哥 0.7 W 0.1% 0.0 TWh
波札那 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
厄利垂亞 0.3 W 2.2% 0.0 TWh
中國香港特別行政區 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
索馬利亞 0.3 W 9.8% 0.0 TWh
土庫曼 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
尼日 0.2 W 3.1% 0.1 TWh
利比亞 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
南蘇丹 0.1 W 1.8% 0.0 TWh
貝南 0.1 W 1.1% 0.0 TWh
查德 0.1 W 3.2% 0.0 TWh