LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有40%的電力來自低碳

39.64 % 全球電力占比

低碳能源是對地球氣候具有極低影響的能源類型。它包括核能風力太陽能等形式的能源,這些能源的碳強度(即發電過程中釋放的每千瓦時二氧化碳 equivalent)要遠低於燃煤(820gCO2eq/kW)、天然氣(490gCO2eq/kW)和石油(650gCO2eq/kW)等化石燃料。同時,這種能源形式在全球各地的發電中占有相當大的比例。

低碳能源能夠通過各種方式來發電。核能發電是通過利用核分裂過程中釋放出的熱能轉化為電能;風力發電則是通過利用風能驅動風車轉動來產生電能;而太陽能發電則是通過利用太陽光照射太陽能電池板,進而產生電能。這些能源的碳強度都相對較低,例如,核能的碳強度為12gCO2eq/kWh,風力為11gCO2eq/kWh。

全球的低碳發電占所有電力的39.64%。有些國家,低碳能源甚至能夠提供絕大部分甚至全部的電力。如在冰島,100%的電力來自低碳能源;在挪威瑞典,辛苦碳能源分別提供了99%和95%的電力;在加拿大芬蘭,低碳能源分別提供了82%和90%的電力。這都突出了低碳能源在全球範圍內的應用和重要性。

低碳能源的一大優勢是其對環境的影響遠小於化石燃料。如前文所述,其碳強度遠低於燃煤、天然氣和石油等化石燃料,因此,使用低碳能源可以大幅降低溫室氣體排放,進而對阻止全球氣候變暖起到中肯作用。

低碳能源不僅環保,同時也有利於能源安全和能源的可持續性。與化石燃料相比,低碳能源不會被消耗殆盡,並且大部分的低碳能源,如風能和太陽能,都可以在本地產生,不需要長途運輸,這對確保能源供應,減少能源供應中斷的風險,具有極大的優勢。

總的來說,低碳能源對於實現可持續發展和環境保護具有重要的作用。它向世人證明了清潔能源不僅可能,而且是可行的,並且可以有效地取代污染程度較高的化石燃料。因此,我們應當加大對核能、風能和太陽能等低碳能源的研究與應用,以實現全球的能源轉型。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
冰島 6115.3 W 100.0% 19.8 TWh
挪威 3188.3 W 99.0% 150.9 TWh
瑞典 1613.5 W 95.3% 147.9 TWh
加拿大 1506.2 W 81.9% 503.4 TWh
芬蘭 1435.3 W 90.5% 69.6 TWh
不丹 1321.4 W 100.0% 9.0 TWh
格陵蘭 1014.4 W 83.3% 0.5 TWh
紐西蘭 844.5 W 88.2% 38.0 TWh
法國 798.1 W 93.7% 451.1 TWh
巴拉圭 751.1 W 100.0% 44.1 TWh
奧地利 708.9 W 86.0% 55.4 TWh
瑞士 624.0 W 100.0% 47.5 TWh
斯洛維尼亞 589.1 W 77.0% 10.9 TWh
美國 587.2 W 40.4% 1733.6 TWh
比利時 570.2 W 71.2% 58.0 TWh
丹麥 529.0 W 82.9% 27.1 TWh
斯洛伐克 528.9 W 85.2% 25.2 TWh
南韓 498.6 W 38.4% 226.4 TWh
西班牙 484.0 W 77.4% 201.3 TWh
捷克 453.8 W 57.3% 41.8 TWh
歐盟 452.7 W 69.7% 1765.0 TWh
寮國 448.3 W 73.0% 29.2 TWh
澳洲 434.6 W 37.7% 98.7 TWh
葡萄牙 420.0 W 65.5% 37.9 TWh
荷蘭 402.6 W 51.4% 61.7 TWh
保加利亞 398.0 W 60.5% 24.0 TWh
德國 396.4 W 61.4% 289.6 TWh
蒙特內哥羅 373.7 W 56.4% 2.1 TWh
阿爾巴尼亞 358.3 W 100.0% 9.0 TWh
智利 348.2 W 65.7% 59.5 TWh
法羅群島 345.2 W 38.1% 0.2 TWh
法屬圭亞那 342.0 W 66.0% 0.7 TWh
巴西 338.4 W 92.0% 635.3 TWh
喬治亞 333.2 W 72.1% 11.0 TWh
俄羅斯 330.1 W 37.0% 419.6 TWh
烏拉圭 322.8 W 81.6% 9.7 TWh
愛爾蘭 322.2 W 41.8% 14.1 TWh
克羅埃西亞 313.8 W 61.6% 11.2 TWh
英國 288.5 W 57.3% 170.1 TWh
日本 287.7 W 32.1% 314.0 TWh
委內瑞拉 274.7 W 80.9% 67.9 TWh
中華人民共和國 264.5 W 36.3% 3303.6 TWh
拉脫維亞 254.8 W 63.7% 4.2 TWh
匈牙利 249.3 W 49.9% 21.2 TWh
哥斯大黎加 249.0 W 92.0% 11.2 TWh
希臘 241.8 W 48.0% 22.1 TWh
羅馬尼亞 229.5 W 68.6% 38.9 TWh
中華民國(台灣) 227.6 W 16.9% 47.6 TWh
吉爾吉斯 227.3 W 89.5% 13.0 TWh
立陶宛 222.2 W 40.6% 5.4 TWh
烏克蘭 218.9 W 74.6% 83.5 TWh
巴拿馬 218.5 W 74.4% 8.3 TWh
塔吉克 210.7 W 91.2% 18.0 TWh
阿拉伯聯合大公國 204.8 W 11.3% 16.8 TWh
塞爾維亞 203.9 W 38.4% 13.0 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 197.8 W 41.3% 5.7 TWh
義大利 194.4 W 35.5% 100.9 TWh
盧森堡 190.3 W 22.6% 1.1 TWh
蘇利南 190.0 W 36.2% 1.0 TWh
愛沙尼亞 183.8 W 26.9% 2.1 TWh
新喀里多尼亞 182.5 W 13.7% 0.5 TWh
土耳其 177.5 W 41.9% 131.8 TWh
亞美尼亞 169.3 W 56.6% 4.1 TWh
厄瓜多 166.1 W 71.3% 25.9 TWh
全球 162.4 W 39.6% 11252.2 TWh
荷屬阿魯巴 160.7 W 16.1% 0.1 TWh
庫拉索 156.3 W 29.2% 0.3 TWh
瓜地洛普 150.1 W 31.2% 0.5 TWh
越南 141.3 W 43.3% 120.6 TWh
庫克群島 134.1 W 40.0% 0.0 TWh
阿根廷 127.3 W 38.6% 50.5 TWh
哥倫比亞 127.2 W 66.1% 57.4 TWh
波蘭 122.4 W 26.1% 41.1 TWh
馬來西亞 116.9 W 19.0% 34.4 TWh
留尼旺 113.3 W 30.8% 0.9 TWh
秘魯 112.1 W 54.1% 33.1 TWh
薩爾瓦多 100.9 W 67.4% 5.6 TWh
賽普勒斯 99.2 W 21.1% 1.1 TWh
尚比亞 95.7 W 92.2% 16.3 TWh
斐濟 87.7 W 62.8% 0.7 TWh
法屬玻里尼西亞 86.4 W 32.9% 0.2 TWh
塞席爾 85.8 W 12.3% 0.1 TWh
哈薩克 85.8 W 12.8% 14.4 TWh
白俄羅斯 84.5 W 16.2% 7.1 TWh
貝里斯 74.2 W 26.3% 0.3 TWh
南非 72.5 W 16.8% 37.7 TWh
宏都拉斯 69.2 W 52.0% 6.2 TWh
納米比亞 67.7 W 39.9% 1.5 TWh
北馬其頓 67.3 W 18.0% 1.2 TWh
史瓦帝尼 67.0 W 42.2% 0.7 TWh
墨西哥 66.5 W 18.2% 73.8 TWh
以色列 63.6 W 6.8% 5.0 TWh
多米尼克 63.0 W 23.5% 0.0 TWh
瓜地馬拉 62.3 W 66.6% 9.6 TWh
莫三比克 57.7 W 81.4% 16.2 TWh
馬爾他 55.5 W 11.5% 0.3 TWh
模里西斯 53.6 W 21.2% 0.6 TWh
關島 53.5 W 4.4% 0.1 TWh
北韓 52.8 W 83.2% 12.0 TWh
約旦 52.7 W 23.4% 5.2 TWh
加彭 49.7 W 35.9% 1.0 TWh
泰國 47.1 W 13.5% 29.5 TWh
斯里蘭卡 45.8 W 51.6% 8.7 TWh
聖文森及格瑞那丁 43.8 W 25.0% 0.0 TWh
古巴 42.8 W 21.4% 4.2 TWh
尼加拉瓜 42.2 W 42.2% 2.5 TWh
阿曼 40.0 W 3.8% 1.6 TWh
安哥拉 39.0 W 71.8% 11.8 TWh
印度 35.5 W 24.3% 437.7 TWh
巴基斯坦 33.0 W 51.8% 67.0 TWh
巴貝多 32.5 W 7.5% 0.1 TWh
柬埔寨 31.7 W 37.4% 4.6 TWh
辛巴威 31.5 W 45.1% 4.4 TWh
薩摩亞 31.3 W 35.3% 0.1 TWh
玻利維亞 31.1 W 29.2% 3.3 TWh
多明尼加共和國 31.0 W 17.2% 3.0 TWh
赤道幾內亞 30.7 W 31.0% 0.4 TWh
伊朗 29.8 W 6.0% 23.0 TWh
牙買加 28.7 W 16.3% 0.7 TWh
蘇丹 27.4 W 66.1% 11.0 TWh
摩洛哥 27.3 W 22.1% 8.9 TWh
迦納 25.4 W 34.9% 7.3 TWh
蒙古 25.2 W 9.0% 0.7 TWh
菲律賓 25.1 W 22.3% 25.0 TWh
賴索托 25.0 W 48.5% 0.5 TWh
安地卡及巴布達 24.5 W 5.7% 0.0 TWh
肯亞 24.5 W 85.1% 11.4 TWh
埃及 24.4 W 11.2% 23.4 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 24.0 W 4.5% 0.0 TWh
黎巴嫩 23.7 W 5.6% 1.2 TWh
印尼 23.4 W 18.1% 56.2 TWh
尼泊爾 23.3 W 68.8% 6.1 TWh
美屬維京群島 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
蓋亞那 22.7 W 13.0% 0.2 TWh
喀麥隆 21.1 W 62.2% 5.0 TWh
緬甸 19.6 W 42.2% 9.2 TWh
剛果(布拉薩) 19.0 W 24.1% 1.0 TWh
新加坡 18.1 W 1.6% 0.9 TWh
波多黎各 17.9 W 2.8% 0.5 TWh
幾內亞 17.0 W 72.7% 2.0 TWh
烏茲別克 16.8 W 8.1% 5.0 TWh
亞塞拜然 15.7 W 5.4% 1.4 TWh
巴布亞紐幾內亞 14.8 W 26.5% 1.3 TWh
摩爾多瓦 14.0 W 6.9% 0.4 TWh
衣索比亞 13.9 W 99.9% 14.7 TWh
伊拉克 13.8 W 4.6% 5.3 TWh
象牙海岸 13.8 W 30.1% 3.3 TWh
維德角 13.6 W 15.6% 0.1 TWh
剛果(金夏沙) 13.1 W 98.0% 11.0 TWh
茅利塔尼亞 12.4 W 24.0% 0.5 TWh
賴比瑞亞 11.6 W 57.6% 0.5 TWh
馬爾地夫 10.9 W 7.6% 0.1 TWh
東加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
烏干達 10.6 W 97.0% 4.3 TWh
塞內加爾 7.6 W 18.9% 1.1 TWh
萬那杜 7.2 W 28.6% 0.0 TWh
馬拉威 6.8 W 83.8% 1.2 TWh
坦尚尼亞 6.6 W 44.0% 3.6 TWh
馬利 6.4 W 36.0% 1.2 TWh
聖多美普林西比 5.1 W 10.0% 0.0 TWh
巴勒斯坦自治區 4.4 W 2.8% 0.2 TWh
奈及利亞 4.4 W 24.4% 8.3 TWh
盧安達 4.3 W 58.0% 0.5 TWh
敘利亞 4.1 W 4.5% 0.8 TWh
中非共和國 3.1 W 100.0% 0.1 TWh
突尼西亞 3.1 W 1.7% 0.3 TWh
馬達加斯加 2.8 W 34.4% 0.7 TWh
沙烏地阿拉伯 2.7 W 0.2% 0.8 TWh
獅子山 2.6 W 90.5% 0.2 TWh
阿爾及利亞 2.4 W 1.2% 0.9 TWh
蒲隆地 2.3 W 54.3% 0.3 TWh
多哥 2.2 W 11.8% 0.2 TWh
葉門 2.1 W 17.0% 0.6 TWh
阿富汗 2.0 W 11.3% 0.7 TWh
海地 1.3 W 13.1% 0.1 TWh
布吉納法索 1.2 W 8.2% 0.2 TWh
孟加拉 0.9 W 1.6% 1.3 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
波札那 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
千里達及托巴哥 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
厄利垂亞 0.3 W 2.2% 0.0 TWh
中國香港特別行政區 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
索馬利亞 0.3 W 9.8% 0.0 TWh
土庫曼 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
尼日 0.2 W 3.1% 0.1 TWh
利比亞 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
南蘇丹 0.1 W 1.8% 0.0 TWh
貝南 0.1 W 1.1% 0.0 TWh
查德 0.1 W 3.2% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)