LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有3%的電力來自其他的化石燃料

2.77 % 全球電力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳係數

其他的化石燃料泛指未明確分類的各類化石能源,包括但不限於石油天然氣燃煤等,這些能源都是由地球上數百萬年來積累的動植物化石所形成。由於它們含有大量的碳和水氫基,所以一旦燃燒時可以釋放出大量的能量。然而,這些能源的存量是有限的,非可再生資源,並且燃燒過程中會造成大氣汙染和溫室效應增強。

將其他的化石燃料轉換為電力的基本過程是將其燃燒以產生熱能,然後將熱能轉換為動能來驅動發電機產生電力。首先,將化石燃料燃燒以產生蒸汽,然後使用蒸汽推動發電機的轉子旋轉,最後將發電機的運動能轉換成為電能。這是最常見的發電方式,被廣泛用在各種電廠,包括燃煤電廠、天然氣電廠以及燃油電廠。

然而,使用其他的化石燃料產生電力有許多缺點。首先,其碳強度範圍在490至820gCO2eq/kWh之間,這意味著其碳排放量比其他能源來得高。這與核能太陽能風能低碳能源形成了鮮明對比,後者的碳強度僅為12、45和11gCO2eq/kWh。此外,這些低碳能源還具有清潔和可再生的特性,並且大大降低了對環境的影響。

其次,化石燃料燃燒會導致空氣汙染。燃燒過程會產生大量的二氧化硫、氮氧化物和微粒物質等廢氣排放物,這些汙染物不僅會對人類健康造成嚴重威脅,也會對環境造成長期的破壞。相比之下,太陽能、風能和核能作為低碳能源,其運行過程幾乎不會向大氣排放汙染物質,並且可以持續、綠色地為我們提供電力。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
關島 1164.7 W 95.6% 1.7 TWh
新喀里多尼亞 1150.2 W 86.3% 2.9 TWh
科威特 978.2 W 41.7% 36.4 TWh
聖皮埃與密克隆群島 966.6 W 100.0% 0.1 TWh
百慕達 888.7 W 100.0% 0.5 TWh
荷屬阿魯巴 835.7 W 83.9% 0.8 TWh
美屬維京群島 775.5 W 97.1% 0.7 TWh
千里達及托巴哥 760.2 W 99.9% 10.2 TWh
直布羅陀 695.5 W 100.0% 0.2 TWh
土克斯及開科斯群島 682.8 W 100.0% 0.3 TWh
波多黎各 621.6 W 97.2% 17.7 TWh
塞席爾 611.1 W 87.7% 0.6 TWh
巴哈馬 593.3 W 100.0% 2.1 TWh
法羅群島 560.9 W 61.9% 0.3 TWh
英屬維京群島 513.1 W 100.0% 0.1 TWh
土庫曼 511.0 W 100.0% 28.4 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 503.3 W 95.5% 0.2 TWh
馬丁尼克 427.8 W 100.0% 1.5 TWh
美屬薩摩亞 405.4 W 100.0% 0.2 TWh
安地卡及巴布達 404.1 W 94.3% 0.3 TWh
巴貝多 401.9 W 92.5% 1.0 TWh
諾魯 364.3 W 100.0% 0.0 TWh
蒙哲臘 257.2 W 100.0% 0.0 TWh
留尼旺 254.6 W 69.2% 2.0 TWh
聖露西亞 222.4 W 100.0% 0.3 TWh
多米尼克 204.9 W 76.5% 0.1 TWh
格陵蘭 202.9 W 16.7% 0.1 TWh
庫克群島 201.1 W 60.0% 0.0 TWh
格瑞那達 192.4 W 100.0% 0.2 TWh
蘇利南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
法屬玻里尼西亞 176.5 W 67.1% 0.5 TWh
法屬圭亞那 175.9 W 34.0% 0.4 TWh
黎巴嫩 163.7 W 38.8% 8.0 TWh
蓋亞那 151.8 W 87.0% 1.1 TWh
古巴 137.6 W 68.7% 13.6 TWh
模里西斯 137.1 W 54.2% 1.6 TWh
馬爾地夫 133.5 W 92.4% 0.6 TWh
聖文森及格瑞那丁 131.3 W 75.0% 0.1 TWh
貝里斯 108.4 W 38.4% 0.4 TWh
亞塞拜然 94.2 W 32.4% 8.5 TWh
牙買加 86.8 W 49.4% 2.1 TWh
東加 75.4 W 87.5% 0.1 TWh
維德角 73.8 W 84.4% 0.4 TWh
赤道幾內亞 68.4 W 69.0% 1.0 TWh
委內瑞拉 64.8 W 19.1% 16.0 TWh
加彭 61.9 W 44.7% 1.3 TWh
宏都拉斯 57.8 W 43.4% 5.2 TWh
薩摩亞 57.4 W 64.7% 0.1 TWh
伊朗 52.4 W 10.5% 40.4 TWh
厄瓜多 52.0 W 22.3% 8.1 TWh
斐濟 51.9 W 37.2% 0.4 TWh
埃及 48.9 W 22.5% 46.9 TWh
聖多美普林西比 46.0 W 90.0% 0.1 TWh
東帝汶 45.8 W 100.0% 0.5 TWh
伊拉克 43.1 W 14.2% 16.4 TWh
斯里蘭卡 43.0 W 48.4% 8.2 TWh
巴布亞紐幾內亞 41.0 W 73.5% 3.6 TWh
巴拿馬 40.7 W 13.9% 1.6 TWh
多明尼加共和國 37.0 W 20.5% 3.6 TWh
尼加拉瓜 35.0 W 35.1% 2.1 TWh
茅利塔尼亞 34.1 W 66.3% 1.4 TWh
汶萊 33.3 W 2.8% 0.1 TWh
敘利亞 30.0 W 33.4% 5.6 TWh
吉里巴斯 26.6 W 100.0% 0.0 TWh
西撒哈拉 25.8 W 100.0% 0.1 TWh
新加坡 24.2 W 2.2% 1.3 TWh
日本 19.6 W 2.2% 21.4 TWh
葛摩 19.5 W 100.0% 0.1 TWh
薩爾瓦多 18.1 W 12.1% 1.0 TWh
萬那杜 17.9 W 71.4% 0.1 TWh
索羅門群島 17.7 W 100.0% 0.1 TWh
塞內加爾 17.2 W 42.7% 2.5 TWh
波札那 17.2 W 9.7% 0.4 TWh
利比亞 17.1 W 3.0% 1.0 TWh
約旦 17.1 W 7.6% 1.7 TWh
厄利垂亞 13.9 W 97.8% 0.4 TWh
瓜地馬拉 13.4 W 14.3% 2.1 TWh
哥斯大黎加 13.3 W 4.9% 0.6 TWh
甘比亞 13.0 W 100.0% 0.3 TWh
喀麥隆 12.7 W 37.5% 3.0 TWh
荷蘭 12.5 W 1.6% 1.9 TWh
迦納 12.2 W 16.8% 3.5 TWh
全球 11.4 W 2.8% 787.6 TWh
馬利 11.3 W 64.0% 2.2 TWh
塔吉克 10.3 W 4.5% 0.9 TWh
孟加拉 10.2 W 18.2% 15.1 TWh
南非 10.1 W 2.3% 5.3 TWh
蘇丹 9.6 W 23.2% 3.9 TWh
俄羅斯 9.1 W 1.0% 11.5 TWh
象牙海岸 9.0 W 19.7% 2.2 TWh
海地 8.6 W 86.9% 0.9 TWh
賴比瑞亞 8.6 W 42.4% 0.4 TWh
布吉納法索 7.9 W 54.1% 1.5 TWh
巴勒斯坦自治區 7.8 W 5.0% 0.3 TWh
英國 7.1 W 1.4% 4.2 TWh
剛果(布拉薩) 6.8 W 8.7% 0.3 TWh
葉門 6.6 W 54.3% 1.9 TWh
幾內亞 6.4 W 27.3% 0.8 TWh
吉布地 6.2 W 10.2% 0.1 TWh
多哥 6.1 W 31.9% 0.5 TWh
南蘇丹 5.9 W 98.2% 0.6 TWh
愛爾蘭 5.1 W 0.7% 0.2 TWh
坦尚尼亞 4.5 W 30.4% 2.5 TWh
幾內亞比索 4.4 W 100.0% 0.1 TWh
莫三比克 4.4 W 6.2% 1.2 TWh
馬達加斯加 4.4 W 53.1% 1.1 TWh
史瓦帝尼 3.8 W 2.4% 0.0 TWh
烏茲別克 3.8 W 1.8% 1.1 TWh
南韓 3.7 W 0.3% 1.7 TWh
烏拉圭 3.7 W 0.9% 0.1 TWh
阿爾及利亞 3.4 W 1.7% 1.3 TWh
柬埔寨 3.0 W 3.6% 0.4 TWh
尚比亞 2.9 W 2.8% 0.5 TWh
盧安達 2.9 W 38.6% 0.3 TWh
美國 2.7 W 0.2% 8.0 TWh
索馬利亞 2.5 W 90.2% 0.4 TWh
安哥拉 2.4 W 4.5% 0.7 TWh
肯亞 2.4 W 8.3% 1.1 TWh
摩洛哥 2.4 W 1.9% 0.8 TWh
巴林 2.3 W 0.1% 0.0 TWh
貝南 2.0 W 26.1% 0.2 TWh
查德 2.0 W 96.8% 0.3 TWh
越南 1.9 W 0.6% 1.6 TWh
尼日 1.8 W 24.8% 0.4 TWh
巴基斯坦 1.6 W 2.5% 3.2 TWh
泰國 1.4 W 0.4% 0.9 TWh
吉爾吉斯 1.4 W 0.6% 0.1 TWh
馬拉威 1.3 W 16.2% 0.2 TWh
墨西哥 1.1 W 0.3% 1.3 TWh
菲律賓 1.1 W 1.0% 1.1 TWh
蒲隆地 1.0 W 23.9% 0.1 TWh
納米比亞 0.9 W 0.5% 0.0 TWh
巴西 0.9 W 0.2% 1.7 TWh
歐盟 0.5 W 0.1% 2.1 TWh
中華人民共和國 0.5 W 0.1% 6.7 TWh
加拿大 0.4 W 0.0% 0.1 TWh
阿富汗 0.4 W 2.1% 0.1 TWh
烏干達 0.3 W 3.0% 0.1 TWh
哈薩克 0.3 W 0.0% 0.1 TWh
辛巴威 0.3 W 0.4% 0.0 TWh
獅子山 0.3 W 9.5% 0.0 TWh
緬甸 0.3 W 0.5% 0.1 TWh
印度 0.1 W 0.1% 1.8 TWh
剛果(金夏沙) 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
土耳其 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)