LowCarbonPower logo

全世界有22%的電力來自天然氣

22.23 % Share of global electricity
490 gCO2eq/kWh 排碳係數

天然氣是一種化石燃料,是由數百萬年前覆蓋在地球表面的動植物屍體回積而成的。透過長期的壓力與熱力作用,這些有機物質變成天然氣。天然氣主要由甲烷組成,燃燒時會產生大量的熱能。與其他化石燃料相比,燃燒天然氣時所釋放的碳排放較低,因此被認為是較為環保的選擇。然而,天然氣的提取和運輸過程中經常有甲烷的漏氣現象,這是一種優越的溫室氣體。因此,儘管燃燒天然氣比燃煤石油更環保,但來自天然氣的全球暖化影響遠未解決。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
巴林 2474.6 W 99.2% 31.7 TWh
科威特 2229.3 W 100.0% 83.0 TWh
卡達 1947.0 W 99.9% 45.9 TWh
阿拉伯聯合大公國 1508.1 W 88.7% 123.7 TWh
新加坡 982.1 W 93.3% 51.1 TWh
阿曼 932.6 W 99.6% 36.9 TWh
沙烏地阿拉伯 685.7 W 60.5% 215.9 TWh
以色列 617.1 W 65.8% 48.1 TWh
汶萊 574.1 W 47.8% 2.2 TWh
美國 574.0 W 39.1% 1694.5 TWh
千里達及托巴哥 555.9 W 85.1% 7.4 TWh
中華民國(台灣) 535.0 W 38.6% 111.8 TWh
利比亞 525.4 W 92.9% 31.0 TWh
白俄羅斯 438.4 W 83.8% 36.8 TWh
馬爾他 420.4 W 66.9% 1.9 TWh
伊朗 381.6 W 79.3% 293.9 TWh
愛爾蘭 379.8 W 48.6% 16.6 TWh
俄羅斯 376.9 W 43.0% 479.0 TWh
南韓 375.3 W 28.1% 170.4 TWh
荷蘭 313.0 W 39.6% 48.0 TWh
日本 301.6 W 34.1% 329.3 TWh
義大利 272.4 W 43.9% 141.3 TWh
馬來西亞 233.6 W 38.1% 68.7 TWh
黎巴嫩 232.5 W 55.1% 11.4 TWh
比利時 227.3 W 24.4% 23.1 TWh
中國香港特別行政區 219.3 W 30.1% 14.4 TWh
英國 216.4 W 39.3% 127.5 TWh
加拿大 215.2 W 11.3% 71.9 TWh
希臘 213.8 W 35.0% 19.6 TWh
西班牙 209.1 W 30.5% 87.0 TWh
澳洲 201.7 W 18.2% 45.8 TWh
伊拉克 198.1 W 65.2% 75.6 TWh
泰國 194.7 W 55.1% 122.1 TWh
阿爾及利亞 194.6 W 97.1% 75.3 TWh
葡萄牙 192.6 W 30.9% 17.4 TWh
哈薩克 191.3 W 28.5% 32.2 TWh
阿根廷 181.3 W 46.2% 71.9 TWh
亞塞拜然 181.1 W 62.2% 16.4 TWh
突尼西亞 180.5 W 95.6% 19.4 TWh
墨西哥 171.9 W 54.2% 190.8 TWh
約旦 154.2 W 68.4% 15.1 TWh
奧地利 150.5 W 16.0% 11.8 TWh
烏茲別克 146.7 W 71.0% 43.8 TWh
埃及 144.1 W 66.3% 137.9 TWh
歐盟 142.4 W 19.8% 555.1 TWh
德國 131.8 W 16.5% 96.3 TWh
亞美尼亞 130.1 W 43.4% 3.2 TWh
紐西蘭 111.5 W 11.4% 5.0 TWh
匈牙利 104.2 W 18.6% 8.9 TWh
智利 104.0 W 21.4% 17.8 TWh
喬治亞 103.0 W 21.4% 3.4 TWh
土耳其 101.9 W 23.0% 75.7 TWh
中國澳門特別行政區 98.1 W 10.2% 0.6 TWh
克羅埃西亞 94.2 W 17.7% 3.3 TWh
全球 91.5 W 22.2% 6341.6 TWh
拉脫維亞 85.9 W 19.1% 1.4 TWh
法國 76.1 W 8.9% 43.0 TWh
秘魯 74.2 W 36.3% 21.9 TWh
捷克 72.2 W 7.8% 6.7 TWh
烏拉圭 71.3 W 14.2% 2.1 TWh
多明尼加共和國 65.8 W 36.5% 6.4 TWh
玻利維亞 65.1 W 61.1% 6.9 TWh
北馬其頓 61.5 W 13.0% 1.1 TWh
牙買加 60.2 W 34.3% 1.5 TWh
羅馬尼亞 59.9 W 17.6% 10.1 TWh
敘利亞 55.2 W 61.5% 10.3 TWh
剛果(布拉薩) 52.8 W 67.2% 2.7 TWh
摩爾多瓦 47.4 W 13.2% 1.3 TWh
斯洛伐克 45.9 W 7.8% 2.2 TWh
波蘭 37.6 W 7.0% 12.6 TWh
迦納 35.2 W 48.4% 10.1 TWh
保加利亞 33.9 W 4.0% 2.0 TWh
孟加拉 33.8 W 54.1% 50.2 TWh
越南 32.6 W 10.5% 27.9 TWh
哥倫比亞 30.2 W 16.1% 13.7 TWh
塞爾維亞 28.2 W 4.6% 1.8 TWh
芬蘭 27.2 W 1.5% 1.3 TWh
巴基斯坦 26.6 W 35.3% 53.9 TWh
巴西 26.0 W 7.0% 48.9 TWh
斯洛維尼亞 25.3 W 3.2% 0.5 TWh
立陶宛 25.0 W 4.8% 0.6 TWh
印尼 23.5 W 18.1% 56.3 TWh
象牙海岸 22.9 W 50.2% 5.5 TWh
中華人民共和國 22.1 W 3.1% 276.6 TWh
丹麥 20.1 W 2.8% 1.0 TWh
古巴 19.9 W 9.9% 2.0 TWh
薩爾瓦多 18.8 W 12.6% 1.0 TWh
緬甸 17.0 W 35.9% 8.0 TWh
挪威 16.5 W 0.5% 0.8 TWh
巴拿馬 16.3 W 5.5% 0.6 TWh
盧森堡 16.1 W 1.3% 0.1 TWh
摩洛哥 15.0 W 11.5% 4.9 TWh
菲律賓 14.5 W 12.8% 14.5 TWh
烏克蘭 13.2 W 4.5% 5.0 TWh
安哥拉 12.9 W 23.7% 3.9 TWh
塞內加爾 12.2 W 30.3% 1.8 TWh
奈及利亞 12.1 W 70.4% 22.6 TWh
莫三比克 8.8 W 12.4% 2.5 TWh
巴勒斯坦自治區 6.9 W 4.4% 0.3 TWh
厄瓜多 6.9 W 3.2% 1.1 TWh
蘇丹 4.4 W 10.7% 1.8 TWh
印度 4.0 W 2.7% 49.9 TWh
坦尚尼亞 3.6 W 24.1% 2.0 TWh
葉門 3.5 W 28.7% 1.0 TWh
愛沙尼亞 3.4 W 0.4% 0.0 TWh
瑞典 3.2 W 0.2% 0.3 TWh
塔吉克 3.2 W 1.4% 0.3 TWh