LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有19%的電力來自天然氣

18.72 % 全球電力占比
490 gCO2eq/kWh 排碳係數

天然氣是一種重要的能源,主要用於發電和燃燒。利用天然氣產生的能量可以為現今世界提供大項能量需求,包括汽車燃料、家用取暖和廚房烹煮等功能。然而,天然氣也是化石燃料之一,其使用過程中會產生大量的碳排放,對環境具有相當大的影響。

天然氣發電的基本過程是透過天然氣燃煤機組進行燃燒,然後再把產生的熱能轉化為電能。此過程中天然氣作為燃料在熱機組中燃燒,產生的熱能被吸收並用來產生蒸汽,蒸汽再推動渦輪機旋轉,進而運轉連接的發電機,最終產生電能。

然而,天然氣使用作為能源具有幾個缺點。首先,天然氣的碳強度為490gCO2eq/kWh ,這顯示天然氣使用在產生能量的過程中會產生大量的碳排放。相比較低碳能源如風力(11gCO2eq/kWh),核能(12gCO2eq/kWh),和太陽能(45gCO2eq/kWh),天然氣的碳排放較為嚴重,對全球氣候變遷有顯著的負面影響。

此外,天然氣燃燒過程中會產生需要處理的廢氣和固體廢棄物。這些廢物包括二氧化碳、氮氧化物和硫氧化物等,它們對人類健康和環境都有不良影響。例如,氮氧化物和硫氧化物可以形成酸雨,二氧化碳則是主要的溫室氣體。進一步地,這些廢物的排放也直接導致空氣污染,為公眾健康帶來負面影響。

最後,雖然天然氣被認為比燃煤和石油更為乾淨,但其仍具有創造力量。在天然氣的採礦和運輸過程中,如果沒有妥善處理會導致甲烷漏氣,具有高度的瞬間火爆風險。甲烷也是一種強大的溫室氣體,對環境具有長期的負面影響。

因此,儘管天然氣發電具有相對較佩的碳強度及可調校性優點,但其碳排放量及相關環境問題的影響仍需要克服。將天然氣和其他低碳能源如風力、核能和太陽能等結合運用,才是實現能源轉型及氣候變遷防治的有效方法。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
巴林 2771.8 W 99.9% 35.5 TWh
卡達 2303.3 W 99.7% 54.2 TWh
阿拉伯聯合大公國 1529.3 W 81.7% 125.5 TWh
科威特 1365.8 W 56.0% 50.9 TWh
汶萊 1150.8 W 78.1% 4.5 TWh
阿曼 1085.9 W 96.0% 43.0 TWh
新加坡 1019.7 W 92.6% 53.1 TWh
沙烏地阿拉伯 855.3 W 67.1% 269.4 TWh
以色列 658.0 W 67.6% 51.3 TWh
美國 611.7 W 42.3% 1805.7 TWh
中華民國(台灣) 534.1 W 39.5% 111.6 TWh
馬爾他 433.4 W 62.5% 2.0 TWh
俄羅斯 415.7 W 44.8% 528.4 TWh
伊朗 407.1 W 86.4% 313.5 TWh
南韓 367.8 W 27.0% 167.0 TWh
白俄羅斯 366.0 W 79.5% 30.7 TWh
利比亞 364.1 W 69.0% 21.5 TWh
愛爾蘭 359.9 W 45.4% 15.7 TWh
中國香港特別行政區 327.2 W 44.3% 21.5 TWh
荷蘭 299.2 W 37.5% 45.9 TWh
亞塞拜然 299.0 W 93.3% 27.0 TWh
日本 293.9 W 31.7% 320.9 TWh
加拿大 268.8 W 14.2% 89.9 TWh
波多黎各 246.1 W 37.7% 7.0 TWh
馬來西亞 232.0 W 36.7% 68.2 TWh
義大利 225.8 W 37.3% 117.2 TWh
阿爾及利亞 225.1 W 98.8% 87.1 TWh
烏茲別克 221.3 W 84.3% 66.1 TWh
伊拉克 207.9 W 66.6% 79.3 TWh
泰國 206.3 W 58.9% 129.4 TWh
澳洲 205.5 W 17.1% 46.7 TWh
阿根廷 201.4 W 48.1% 79.9 TWh
哈薩克 191.9 W 28.6% 32.3 TWh
摩爾多瓦 190.9 W 86.1% 5.1 TWh
突尼西亞 189.3 W 86.1% 20.3 TWh
墨西哥 188.5 W 58.7% 209.2 TWh
英國 187.6 W 34.9% 110.5 TWh
埃及 175.9 W 83.8% 168.4 TWh
希臘 171.0 W 28.8% 15.7 TWh
比利時 169.1 W 20.5% 17.2 TWh
約旦 162.9 W 72.1% 15.9 TWh
亞美尼亞 155.8 W 43.4% 3.8 TWh
西班牙 148.3 W 21.9% 61.7 TWh
葡萄牙 120.7 W 19.7% 10.9 TWh
歐盟 119.2 W 17.1% 464.7 TWh
德國 117.0 W 16.6% 85.5 TWh
牙買加 108.2 W 58.4% 2.7 TWh
克羅埃西亞 105.9 W 20.0% 3.8 TWh
喬治亞 104.5 W 23.9% 3.4 TWh
智利 101.4 W 20.7% 17.3 TWh
土耳其 92.2 W 21.2% 68.5 TWh
奧地利 91.7 W 10.6% 7.2 TWh
拉脫維亞 88.9 W 20.8% 1.5 TWh
匈牙利 88.8 W 16.1% 7.5 TWh
多明尼加共和國 83.1 W 37.6% 8.1 TWh
全球 80.9 W 18.7% 5602.8 TWh
秘魯 80.3 W 39.5% 23.7 TWh
玻利維亞 79.8 W 69.5% 8.4 TWh
紐西蘭 79.2 W 8.0% 3.6 TWh
北馬其頓 75.6 W 19.8% 1.4 TWh
法國 70.7 W 7.8% 40.0 TWh
赤道幾內亞 68.4 W 66.7% 1.0 TWh
剛果(布拉薩) 56.7 W 72.5% 2.9 TWh
加彭 55.6 W 39.0% 1.1 TWh
委內瑞拉 53.6 W 15.7% 13.3 TWh
羅馬尼亞 53.4 W 16.1% 9.0 TWh
波蘭 50.7 W 9.9% 17.0 TWh
斯洛伐克 49.9 W 8.0% 2.4 TWh
迦納 49.5 W 63.2% 14.2 TWh
敘利亞 48.7 W 53.9% 9.1 TWh
孟加拉 48.1 W 60.0% 71.3 TWh
巴拿馬 46.4 W 13.2% 1.8 TWh
中國澳門特別行政區 41.6 W 4.4% 0.3 TWh
哥倫比亞 35.4 W 18.3% 16.0 TWh
象牙海岸 31.8 W 68.8% 7.7 TWh
越南 30.0 W 9.6% 25.6 TWh
挪威 29.2 W 0.9% 1.4 TWh
巴基斯坦 27.1 W 34.0% 55.0 TWh
薩爾瓦多 26.0 W 18.2% 1.4 TWh
保加利亞 25.9 W 3.9% 1.6 TWh
立陶宛 25.8 W 4.9% 0.6 TWh
捷克 25.7 W 3.1% 2.4 TWh
中華人民共和國 23.8 W 3.1% 297.8 TWh
印尼 23.5 W 16.8% 56.3 TWh
斯洛維尼亞 23.2 W 2.8% 0.4 TWh
巴西 21.6 W 5.6% 40.5 TWh
塞爾維亞 19.6 W 3.3% 1.3 TWh
烏克蘭 19.1 W 6.5% 7.3 TWh
菲律賓 17.8 W 15.0% 17.7 TWh
奈及利亞 17.3 W 79.5% 32.3 TWh
丹麥 16.6 W 2.3% 0.8 TWh
古巴 16.3 W 8.8% 1.6 TWh
緬甸 12.6 W 32.8% 6.0 TWh
巴貝多 12.2 W 2.8% 0.0 TWh
莫三比克 11.3 W 16.7% 3.2 TWh
芬蘭 10.9 W 0.6% 0.5 TWh
坦尚尼亞 10.9 W 66.1% 6.1 TWh
巴布亞紐幾內亞 10.4 W 18.8% 0.9 TWh
喀麥隆 10.0 W 29.3% 2.4 TWh
貝南 7.8 W 48.9% 0.9 TWh
多哥 7.8 W 35.1% 0.6 TWh
厄瓜多 6.8 W 3.0% 1.1 TWh
瑞士 6.6 W 0.7% 0.5 TWh
摩洛哥 6.3 W 4.6% 2.1 TWh
安哥拉 5.5 W 9.9% 1.7 TWh
盧森堡 5.4 W 0.5% 0.0 TWh
愛沙尼亞 4.3 W 0.5% 0.1 TWh
印度 4.3 W 2.7% 52.6 TWh
塔吉克 3.9 W 1.6% 0.3 TWh
蘇利南 3.7 W 1.0% 0.0 TWh
蓋亞那 2.8 W 1.8% 0.0 TWh
吉爾吉斯 2.6 W 0.9% 0.1 TWh
盧安達 2.0 W 24.0% 0.2 TWh
葉門 1.9 W 18.3% 0.5 TWh
瑞典 1.6 W 0.1% 0.1 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
尼日 0.3 W 3.1% 0.1 TWh
塞內加爾 0.2 W 0.4% 0.0 TWh
瓜地馬拉 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)