LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有22%的電力來自天然氣

22.10 % 全球電力占比
490 gCO2eq/kWh 排碳係數

天然氣是一種重要的能源,主要用於發電和燃燒。利用天然氣產生的能量可以為現今世界提供大項能量需求,包括汽車燃料、家用取暖和廚房烹煮等功能。然而,天然氣也是化石燃料之一,其使用過程中會產生大量的碳排放,對環境具有相當大的影響。

天然氣發電的基本過程是透過天然氣燃煤機組進行燃燒,然後再把產生的熱能轉化為電能。此過程中天然氣作為燃料在熱機組中燃燒,產生的熱能被吸收並用來產生蒸汽,蒸汽再推動渦輪機旋轉,進而運轉連接的發電機,最終產生電能。

然而,天然氣使用作為能源具有幾個缺點。首先,天然氣的碳強度為490gCO2eq/kWh ,這顯示天然氣使用在產生能量的過程中會產生大量的碳排放。相比較低碳能源如風力(11gCO2eq/kWh),核能(12gCO2eq/kWh),和太陽能(45gCO2eq/kWh),天然氣的碳排放較為嚴重,對全球氣候變遷有顯著的負面影響。

此外,天然氣燃燒過程中會產生需要處理的廢氣和固體廢棄物。這些廢物包括二氧化碳、氮氧化物和硫氧化物等,它們對人類健康和環境都有不良影響。例如,氮氧化物和硫氧化物可以形成酸雨,二氧化碳則是主要的溫室氣體。進一步地,這些廢物的排放也直接導致空氣污染,為公眾健康帶來負面影響。

最後,雖然天然氣被認為比燃煤和石油更為乾淨,但其仍具有創造力量。在天然氣的採礦和運輸過程中,如果沒有妥善處理會導致甲烷漏氣,具有高度的瞬間火爆風險。甲烷也是一種強大的溫室氣體,對環境具有長期的負面影響。

因此,儘管天然氣發電具有相對較佩的碳強度及可調校性優點,但其碳排放量及相關環境問題的影響仍需要克服。將天然氣和其他低碳能源如風力、核能和太陽能等結合運用,才是實現能源轉型及氣候變遷防治的有效方法。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
巴林 2474.6 W 99.2% 31.7 TWh
卡達 2308.0 W 100.0% 54.3 TWh
阿拉伯聯合大公國 1611.7 W 88.7% 132.2 TWh
科威特 1369.8 W 58.3% 51.0 TWh
新加坡 1059.1 W 96.0% 55.1 TWh
阿曼 1005.2 W 96.2% 39.8 TWh
沙烏地阿拉伯 743.7 W 59.6% 234.2 TWh
以色列 617.1 W 65.8% 48.1 TWh
美國 600.9 W 41.4% 1773.8 TWh
汶萊 574.1 W 47.8% 2.2 TWh
中華民國(台灣) 534.1 W 39.6% 111.6 TWh
利比亞 525.4 W 92.9% 31.0 TWh
白俄羅斯 438.4 W 83.8% 36.8 TWh
馬爾他 424.4 W 87.8% 2.0 TWh
伊朗 417.6 W 83.5% 321.7 TWh
俄羅斯 406.2 W 45.5% 516.4 TWh
南韓 370.1 W 28.5% 168.0 TWh
愛爾蘭 333.2 W 43.2% 14.6 TWh
荷蘭 288.8 W 36.8% 44.3 TWh
日本 284.4 W 31.8% 310.5 TWh
黎巴嫩 232.5 W 55.1% 11.4 TWh
馬來西亞 231.8 W 37.8% 68.2 TWh
加拿大 221.0 W 12.0% 73.9 TWh
中國香港特別行政區 219.3 W 30.1% 14.4 TWh
墨西哥 217.6 W 59.5% 241.5 TWh
泰國 205.4 W 59.1% 128.8 TWh
伊拉克 198.1 W 65.2% 75.6 TWh
阿爾及利亞 194.6 W 97.1% 75.3 TWh
摩爾多瓦 185.7 W 91.7% 5.0 TWh
義大利 184.6 W 33.7% 95.8 TWh
澳洲 181.7 W 15.8% 41.3 TWh
亞塞拜然 181.1 W 62.2% 16.4 TWh
突尼西亞 171.9 W 98.3% 18.5 TWh
希臘 170.1 W 33.8% 15.6 TWh
阿根廷 166.5 W 50.6% 66.0 TWh
英國 158.1 W 31.4% 93.2 TWh
約旦 154.2 W 68.4% 15.1 TWh
比利時 150.3 W 18.7% 15.3 TWh
烏茲別克 146.7 W 71.0% 43.8 TWh
埃及 144.1 W 66.3% 137.9 TWh
哈薩克 137.6 W 20.5% 23.1 TWh
西班牙 130.7 W 20.9% 54.4 TWh
亞美尼亞 130.1 W 43.4% 3.2 TWh
葡萄牙 110.4 W 17.2% 9.9 TWh
喬治亞 104.5 W 22.6% 3.4 TWh
中國澳門特別行政區 98.1 W 10.2% 0.6 TWh
歐盟 97.5 W 15.0% 380.1 TWh
克羅埃西亞 96.3 W 18.9% 3.4 TWh
智利 96.1 W 18.1% 16.4 TWh
秘魯 91.4 W 44.1% 27.0 TWh
全球 90.5 W 22.1% 6271.8 TWh
土耳其 89.4 W 21.1% 66.4 TWh
奧地利 82.6 W 10.0% 6.5 TWh
拉脫維亞 82.4 W 20.6% 1.4 TWh
匈牙利 76.8 W 15.4% 6.5 TWh
玻利維亞 75.5 W 70.8% 8.0 TWh
紐西蘭 70.9 W 7.4% 3.2 TWh
北馬其頓 70.2 W 18.8% 1.3 TWh
德國 68.6 W 10.6% 50.1 TWh
多明尼加共和國 65.8 W 36.5% 6.4 TWh
牙買加 60.2 W 34.3% 1.5 TWh
羅馬尼亞 56.6 W 16.9% 9.6 TWh
敘利亞 55.2 W 61.5% 10.3 TWh
剛果(布拉薩) 52.8 W 67.2% 2.7 TWh
法國 49.5 W 5.8% 28.0 TWh
斯洛伐克 42.7 W 6.9% 2.0 TWh
丹麥 37.7 W 5.9% 1.9 TWh
芬蘭 37.3 W 2.3% 1.8 TWh
波蘭 37.0 W 7.9% 12.4 TWh
捷克 36.0 W 4.5% 3.3 TWh
保加利亞 35.8 W 5.4% 2.2 TWh
哥倫比亞 35.5 W 18.5% 16.0 TWh
迦納 35.2 W 48.4% 10.1 TWh
越南 33.0 W 10.1% 28.2 TWh
孟加拉 32.4 W 57.9% 48.1 TWh
挪威 30.9 W 1.0% 1.5 TWh
立陶宛 26.1 W 4.8% 0.6 TWh
烏拉圭 26.0 W 6.6% 0.8 TWh
緬甸 25.1 W 54.1% 11.8 TWh
印尼 23.5 W 18.1% 56.3 TWh
象牙海岸 22.9 W 50.2% 5.5 TWh
中華人民共和國 21.8 W 3.0% 272.0 TWh
斯洛維尼亞 21.1 W 2.8% 0.4 TWh
古巴 19.9 W 9.9% 2.0 TWh
薩爾瓦多 18.8 W 12.6% 1.0 TWh
巴基斯坦 18.0 W 28.2% 36.5 TWh
巴西 16.8 W 4.6% 31.5 TWh
烏克蘭 16.6 W 5.7% 6.3 TWh
菲律賓 16.5 W 14.7% 16.5 TWh
巴拿馬 16.3 W 5.5% 0.6 TWh
盧森堡 14.8 W 1.8% 0.1 TWh
奈及利亞 13.7 W 75.6% 25.6 TWh
安哥拉 12.9 W 23.7% 3.9 TWh
塞內加爾 12.2 W 30.3% 1.8 TWh
摩洛哥 10.6 W 8.6% 3.4 TWh
莫三比克 8.8 W 12.4% 2.5 TWh
塞爾維亞 7.5 W 1.4% 0.5 TWh
巴勒斯坦自治區 6.9 W 4.4% 0.3 TWh
厄瓜多 6.5 W 2.8% 1.0 TWh
印度 5.5 W 3.8% 67.6 TWh
蘇丹 4.4 W 10.7% 1.8 TWh
愛沙尼亞 3.8 W 0.6% 0.0 TWh
坦尚尼亞 3.6 W 24.1% 2.0 TWh
葉門 3.5 W 28.7% 1.0 TWh
塔吉克 3.2 W 1.4% 0.3 TWh
瑞典 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)