LowCarbonPower logo

全世界有36%的電力來自燃煤

35.72 % 全球電力占比
820 gCO2eq/kWh 排碳係數

燃煤是一種主要碳化石燃料形式,來自地球內部數百萬年的植物和動物堆積物壓縮而成。透過化學反應在適當的溫度和壓力下產生,燃煤所含有的碳、氫和氧以及其他元素讓其具有燃燒的特性。多年來,燃煤在全球的能源消費中一直占有並保持了相當的份額,由於其儲備豐富以及燃燒後所產生的熱量較高,使其成為世界上最常用來發電的能源之一。

煤的開採是通過開採過程中的提取燃煤,並透過火力發電廠來將種物質轉換為電力。開採出的燃煤在發電廠內部被燃燒起來以產生熱力,再透過蒸汽發動機來驅動發電機產生電力。燃煤發電是瞭解如何將煤炭這種化石燃料轉換為可供使用的電力的基本方式。

然而,燃煤也有其嚴重的缺點。首要的問題是其碳強度極高,平均碳強度為每千瓦時820克二氧化碳當量,這一數據遠遠高於核能(每千瓦時12克二氧化碳當量),風力(每千瓦時11克二氧化碳當量)和太陽能(每千瓦時45克二氧化碳當量)等低碳能源。這意味著,若以燃煤作為主要的電力來源,其對全球暖化和氣候變化的影響將會十分顯著。

此外,燃煤發電還伴隨有嚴重的空氣污染問題。燃煤時會產生大量的硫化物、氮氧化物和粒狀物,這些物質被排放到空氣中對人體健康造成直接威脅,例如:呼吸道疾病、心血管疾病和癌症等。同時,由於煤炭的開採、運輸和儲存都會產生環境破壞和生態系統的破壞,從而使生物多樣性受到威脅。總的來看,燃煤的綜合影響加劇了地球上的空氣污染問題和對地球生態環境的嚴重威脅。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
汶萊 594.6 W 49.5% 2.3 TWh
中華民國(台灣) 576.9 W 42.8% 120.6 TWh
澳洲 515.3 W 47.1% 117.0 TWh
南韓 453.2 W 33.9% 205.8 TWh
中華人民共和國 442.8 W 60.9% 5531.5 TWh
哈薩克 402.8 W 60.1% 67.7 TWh
南非 350.4 W 85.3% 182.3 TWh
塞爾維亞 336.4 W 59.6% 21.5 TWh
瓜地洛普 331.3 W 68.8% 1.2 TWh
中國香港特別行政區 317.3 W 43.6% 20.8 TWh
捷克 296.2 W 37.3% 27.3 TWh
日本 292.8 W 33.1% 319.6 TWh
波蘭 290.1 W 61.9% 97.3 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 284.4 W 58.7% 8.1 TWh
以色列 256.7 W 27.4% 20.0 TWh
蒙古 256.6 W 91.4% 7.5 TWh
馬來西亞 256.6 W 41.8% 75.5 TWh
蒙特內哥羅 246.3 W 38.1% 1.4 TWh
美國 235.3 W 16.2% 694.6 TWh
保加利亞 223.3 W 33.9% 13.5 TWh
寮國 166.2 W 27.0% 10.8 TWh
德國 159.1 W 24.6% 116.2 TWh
斯洛維尼亞 156.2 W 20.6% 2.9 TWh
土耳其 152.7 W 35.5% 113.4 TWh
俄羅斯 148.6 W 16.5% 188.9 TWh
越南 147.1 W 44.4% 125.6 TWh
全球 147.1 W 35.7% 10188.5 TWh
北馬其頓 133.2 W 36.7% 2.5 TWh
歐盟 114.7 W 16.0% 447.0 TWh
加拿大 109.5 W 5.7% 36.6 TWh
印度 104.0 W 71.8% 1282.3 TWh
智利 83.3 W 16.0% 14.2 TWh
印尼 79.2 W 61.3% 190.0 TWh
波札那 78.9 W 44.4% 1.8 TWh
摩洛哥 73.5 W 56.5% 23.9 TWh
荷蘭 70.5 W 9.3% 10.8 TWh
丹麥 67.1 W 10.6% 3.4 TWh
模里西斯 62.4 W 24.7% 0.7 TWh
泰國 60.4 W 17.1% 37.9 TWh
烏克蘭 58.2 W 19.8% 22.2 TWh
菲律賓 52.8 W 46.7% 52.7 TWh
希臘 50.4 W 10.0% 4.6 TWh
羅馬尼亞 48.1 W 14.5% 8.1 TWh
多明尼加共和國 46.7 W 25.9% 4.5 TWh
芬蘭 45.1 W 2.9% 2.2 TWh
紐西蘭 42.9 W 4.6% 1.9 TWh
愛沙尼亞 38.2 W 5.6% 0.4 TWh
克羅埃西亞 36.1 W 7.1% 1.3 TWh
義大利 33.8 W 6.2% 17.5 TWh
匈牙利 31.5 W 6.3% 2.7 TWh
烏茲別克 31.1 W 15.0% 9.3 TWh
辛巴威 25.6 W 36.6% 3.6 TWh
柬埔寨 25.1 W 29.7% 3.6 TWh
愛爾蘭 24.4 W 3.2% 1.1 TWh
吉爾吉斯 24.3 W 9.6% 1.4 TWh
墨西哥 22.4 W 6.4% 24.9 TWh
斯里蘭卡 22.2 W 25.9% 4.2 TWh
斯洛伐克 20.9 W 3.5% 1.0 TWh
巴拿馬 18.1 W 6.2% 0.7 TWh
瓜地馬拉 17.9 W 19.1% 2.8 TWh
北韓 10.7 W 16.8% 2.4 TWh
巴基斯坦 10.2 W 15.9% 20.7 TWh
西班牙 10.0 W 1.6% 4.1 TWh
哥倫比亞 10.0 W 5.3% 4.5 TWh
英國 7.1 W 1.5% 4.2 TWh
孟加拉 6.8 W 12.2% 10.1 TWh
塔吉克 6.8 W 2.9% 0.6 TWh
巴西 6.7 W 1.8% 12.5 TWh
宏都拉斯 6.0 W 4.5% 0.5 TWh
尚比亞 5.2 W 5.0% 0.9 TWh
阿根廷 3.1 W 0.9% 1.2 TWh
納米比亞 2.3 W 1.3% 0.1 TWh
緬甸 1.9 W 4.0% 0.9 TWh
法國 1.8 W 0.2% 1.0 TWh
馬達加斯加 1.0 W 12.4% 0.3 TWh
塞內加爾 0.8 W 2.0% 0.1 TWh
敘利亞 0.5 W 0.5% 0.1 TWh