LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有NaN%的电力来自净进口

NaN % 全球电力占比
[ 24, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳系数

贸易形式的能源是一种利用不同地区和国家之间的能源生产差异进行能源交换的方式。这是一个广泛的系统,其中包括化石燃料核能太阳能风力等多种能源类型。它使用各种技术将生产的能源转化为电力,然后跨越边界将这些电力运送到需求更大或生产更少的地方。

在贸易能源中,电力通常是由核能、风力和太阳能等低碳能源生成的。例如,一个国家可能拥有丰富的风力资源,并且建立了大量的风力发电设施。这个国家可能会生产出超过自身需求的电力,然后将多余的电力出口到邻国。同样,一个国家可能拥有核反应堆并能产生大量的电力,这些电力同样可以出口到其他国家。这样,贸易形成的电力就以此方式从一个地方到达另一个地方。

然而,贸易形式的能源也存在不少的缺点。首先,其碳排放强度会因不同能源类型而异,数据从每千瓦时24gCO2eq至820gCO2eq不等。较高的碳排放主要来自于在贸易包含的化石燃料电力。尽管核能、风力和太阳能等低碳能源的碳排放强度相对较小,但化石燃料对整体碳排放的影响仍然很大。因此,如果贸易的电力大部分来自燃煤天然气石油,那么这种能源交易就会对全球温室气体排放产生贡献。

其次,空气污染也是贸易能源的一个问题。污染主要来源于贸易中的化石燃料电力,包括燃煤、天然气和石油。这些能源在燃烧过程中会释放大量的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等有害物质,对环境和公众健康产生危害。尽管核能、风力和太阳能等低碳能源相比化石燃料具有更清洁的空气质量,但贸易形式的能源在电力供应链中仍可能引入化石燃料的影响。因此,尽管贸易能源在全球能源结构中起着重要的作用,但我们仍需要在应对气候变化和环境污染等挑战时,寻求更加可持续和环保的能源解决方案。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
中国澳门特别行政区 862.9 W 89.8% 5.2 TWh
卢森堡 637.0 W 75.6% 3.6 TWh
立陶宛 294.1 W 53.7% 7.2 TWh
爱沙尼亚 284.9 W 41.7% 3.3 TWh
中国香港特别行政区 191.3 W 26.3% 12.6 TWh
苏里南 149.0 W 28.4% 0.8 TWh
巴勒斯坦领土 138.1 W 87.8% 6.2 TWh
匈牙利 136.1 W 27.3% 11.6 TWh
葡萄牙 109.1 W 17.0% 9.8 TWh
意大利 100.9 W 18.4% 52.3 TWh
伯利兹 99.9 W 35.4% 0.3 TWh
纳米比亚 98.8 W 58.2% 2.2 TWh
斯威士兰 88.1 W 55.4% 0.9 TWh
爱尔兰 81.4 W 10.6% 3.6 TWh
博茨瓦纳 81.1 W 45.7% 1.8 TWh
北马其顿 74.8 W 20.0% 1.4 TWh
克罗地亚 62.6 W 12.3% 2.2 TWh
芬兰 60.4 W 3.8% 2.9 TWh
吉布提 54.7 W 89.8% 0.5 TWh
拉脱维亚 53.6 W 13.4% 0.9 TWh
伊拉克 48.8 W 16.1% 18.6 TWh
泰国 45.5 W 13.1% 28.5 TWh
希腊 41.6 W 8.3% 3.8 TWh
黑山 41.2 W 6.2% 0.2 TWh
英国 40.3 W 8.0% 23.8 TWh
乌拉圭 38.6 W 9.8% 1.2 TWh
奥地利 30.0 W 3.6% 2.3 TWh
加蓬 26.8 W 19.4% 0.6 TWh
莱索托 26.5 W 51.5% 0.5 TWh
柬埔寨 24.8 W 29.3% 3.6 TWh
利比亚 22.9 W 4.0% 1.4 TWh
尼加拉瓜 22.7 W 22.7% 1.4 TWh
比利时 22.2 W 2.8% 2.3 TWh
巴林 15.6 W 0.6% 0.2 TWh
阿富汗 15.3 W 86.6% 5.4 TWh
德国 12.8 W 2.0% 9.4 TWh
津巴布韦 12.5 W 17.9% 1.8 TWh
波兰 12.1 W 2.6% 4.0 TWh
萨尔瓦多 11.9 W 8.0% 0.7 TWh
多哥 10.7 W 56.3% 0.8 TWh
美国 10.6 W 0.7% 31.3 TWh
尼泊尔 10.5 W 31.2% 2.8 TWh
乌兹别克斯坦 8.4 W 4.1% 2.5 TWh
厄瓜多尔 8.2 W 3.5% 1.3 TWh
哥斯达黎加 7.8 W 2.9% 0.3 TWh
贝宁 5.6 W 72.7% 0.6 TWh
孟加拉国 5.6 W 9.9% 8.2 TWh
摩洛哥 5.5 W 4.5% 1.8 TWh
布基纳法索 5.5 W 37.7% 1.1 TWh
尼日尔 5.2 W 72.0% 1.2 TWh
土耳其 5.2 W 1.2% 3.9 TWh
毛里塔尼亚 4.9 W 9.6% 0.2 TWh
欧盟 4.2 W 0.6% 16.3 TWh
摩尔多瓦 2.7 W 1.4% 0.1 TWh
墨西哥 2.6 W 0.7% 2.9 TWh
塞内加尔 2.4 W 6.0% 0.4 TWh
肯尼亚 1.9 W 6.6% 0.9 TWh
黎巴嫩 1.8 W 0.4% 0.1 TWh
新加坡 1.5 W 0.1% 0.1 TWh
约旦 1.3 W 0.6% 0.1 TWh
布隆迪 0.9 W 21.7% 0.1 TWh
吉尔吉斯斯坦 0.9 W 0.3% 0.1 TWh
哥伦比亚 0.5 W 0.2% 0.2 TWh
印度尼西亚 0.4 W 0.3% 1.0 TWh
卢旺达 0.3 W 3.4% 0.0 TWh
刚果(金) 0.2 W 1.7% 0.2 TWh
坦桑尼亚 0.2 W 1.4% 0.1 TWh
喀麦隆 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
阿尔及利亚 -0.3 W -0.1% -0.1 TWh
俄罗斯 -0.3 W -0.0% -0.4 TWh
阿拉伯联合酋长国 -0.4 W -0.0% -0.0 TWh
危地马拉 -0.5 W -0.5% -0.1 TWh
乌干达 -0.5 W -4.5% -0.2 TWh
埃及 -0.9 W -0.4% -0.8 TWh
沙特阿拉伯 -1.0 W -0.1% -0.3 TWh
南非 -1.1 W -0.2% -0.5 TWh
乌克兰 -1.5 W -0.5% -0.6 TWh
埃塞俄比亚 -1.7 W -11.9% -1.8 TWh
叙利亚 -1.7 W -1.9% -0.3 TWh
马里 -1.8 W -10.3% -0.3 TWh
洪都拉斯 -1.9 W -1.4% -0.2 TWh
伊朗 -2.2 W -0.4% -1.7 TWh
委内瑞拉 -2.6 W -0.8% -0.7 TWh
白俄罗斯 -3.6 W -0.7% -0.3 TWh
加纳 -4.9 W -6.7% -1.4 TWh
科特迪瓦 -5.3 W -11.6% -1.3 TWh
马来西亚 -5.6 W -0.9% -1.6 TWh
赞比亚 -7.0 W -6.8% -1.2 TWh
莫桑比克 -13.1 W -18.4% -3.7 TWh
巴拿马 -13.4 W -4.6% -0.5 TWh
塔吉克斯坦 -16.7 W -7.2% -1.4 TWh
阿塞拜疆 -16.8 W -5.8% -1.5 TWh
罗马尼亚 -17.8 W -5.3% -3.0 TWh
格鲁吉亚 -20.4 W -4.4% -0.7 TWh
阿尔巴尼亚 -22.0 W -6.1% -0.6 TWh
亚美尼亚 -25.8 W -8.6% -0.6 TWh
西班牙 -28.2 W -4.5% -11.7 TWh
塞尔维亚 -33.2 W -6.2% -2.1 TWh
荷兰 -36.9 W -4.7% -5.7 TWh
保加利亚 -56.3 W -8.6% -3.4 TWh
土库曼斯坦 -57.6 W -11.3% -3.2 TWh
斯洛伐克 -64.5 W -10.4% -3.1 TWh
法国 -65.4 W -7.7% -37.0 TWh
瑞士 -69.5 W -11.1% -5.3 TWh
斯洛文尼亚 -80.7 W -10.6% -1.5 TWh
加拿大 -83.0 W -4.5% -27.7 TWh
以色列 -83.6 W -8.9% -6.5 TWh
捷克 -100.4 W -12.7% -9.2 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 -147.4 W -30.7% -4.2 TWh
丹麦 -154.9 W -24.3% -7.9 TWh
挪威 -179.0 W -5.6% -8.5 TWh
瑞典 -221.9 W -13.1% -20.3 TWh
巴拉圭 -408.2 W -54.3% -24.0 TWh
老挝 -478.9 W -77.9% -31.1 TWh
不丹 -765.0 W -57.9% -5.2 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)