LowCarbonPower logo

全世界有5%的电力来自太阳能

4.51 % 全球电力占比
45 gCO2eq/kWh 排碳系数

太阳能是一种绿色、清洁、可持续和低碳的能源来源。这种能源来源自太阳,既丰富又无穷无尽,这种能源形式可以被吸收并转化为电力,为我们的日常生活提供动力。

太阳能发电的基本工作原理是通过太阳能电池板将太阳光转化为电能。太阳能电池板由一个个硅晶体小片串联构成,当阳光照射在硅晶体小片上时,将把阳光能源转化为电能,然后经由逆变器转变为家庭和商业用电。

使用太阳能的优势是明显的。首先,就碳排放强度而言,太阳能的碳排放强度是45 gCO2eq/kWh,这比化石燃料(如燃煤820 gCO2eq/kWh,天然气490 gCO2eq/kWh,石油650 gCO2eq/kWh)的排放水平低得多。相较于风力核能这些低碳能源,太阳太阳 energy 具有相同的低碳排放优势。

太阳能在全球电力消费中的贡献也在不断提高。目前,太阳能产生的电力已经占全球电力消费的4.51%。在某些国家,太阳能在电力生产中的份额更是达到了显著的比率。在澳洲,荷兰西班牙智利希腊,太阳能产生的电力分别占总电力的18%,18%,15%,18%和19%。这证明了太阳能等低碳能源具有较高的普遍性和可应用性。

最后,太阳能的其他优点包括使用太阳能有助于减少气候变化,因为它产生的二氧化碳排放量相对较少。此外,太阳能系统的维护成本相对较低,运行成本也较低,一旦安装完成后,普通的防护和维护就可以获得持续的电力供应。总的来说,太阳能是一种优秀的低碳能源,对于减少全球温室气体排放和对抗气候变化具有不可估量的价值。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
澳大利亚 200.9 W 18.3% 45.6 TWh
荷兰 134.7 W 17.8% 20.7 TWh
库克群岛 134.1 W 40.0% 0.0 TWh
西班牙 96.9 W 15.5% 40.3 TWh
智利 96.1 W 18.4% 16.4 TWh
希腊 93.9 W 18.6% 8.6 TWh
日本 91.2 W 10.3% 99.6 TWh
美国 78.4 W 5.4% 231.5 TWh
德国 76.0 W 11.7% 55.5 TWh
塞舌尔 75.0 W 10.8% 0.1 TWh
新喀里多尼亚 71.4 W 5.4% 0.2 TWh
比利时 71.2 W 8.9% 7.2 TWh
韩国 64.1 W 4.8% 29.1 TWh
中华民国(台湾) 63.2 W 4.7% 13.2 TWh
马耳他 63.1 W 12.0% 0.3 TWh
阿拉伯联合酋长国 62.7 W 3.7% 5.1 TWh
爱沙尼亚 60.9 W 8.9% 0.7 TWh
以色列 59.5 W 6.3% 4.6 TWh
丹麦 59.2 W 9.4% 3.0 TWh
塞浦路斯 56.0 W 11.6% 0.6 TWh
关岛 53.5 W 4.4% 0.1 TWh
欧盟 52.2 W 7.3% 203.3 TWh
匈牙利 52.1 W 10.5% 4.4 TWh
保加利亚 50.7 W 7.7% 3.1 TWh
意大利 46.9 W 8.5% 24.3 TWh
瑞士 46.2 W 7.4% 3.5 TWh
卢森堡 45.6 W 5.4% 0.3 TWh
中华人民共和国 41.8 W 5.7% 522.1 TWh
葡萄牙 39.8 W 6.2% 3.6 TWh
波兰 39.0 W 8.3% 13.1 TWh
法国 38.2 W 4.5% 21.6 TWh
约旦 35.8 W 15.9% 3.5 TWh
巴巴多斯 32.5 W 7.5% 0.1 TWh
越南 31.8 W 9.6% 27.1 TWh
捷克 30.4 W 3.8% 2.8 TWh
奥地利 29.9 W 3.6% 2.3 TWh
立陶宛 27.2 W 5.0% 0.7 TWh
巴西 26.2 W 7.3% 49.3 TWh
土耳其 25.9 W 6.0% 19.2 TWh
安提瓜和巴布达 24.5 W 5.7% 0.0 TWh
美属维尔京群岛 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
英国 21.9 W 4.5% 12.9 TWh
萨尔瓦多 19.9 W 13.3% 1.1 TWh
法属圭亚那 19.5 W 3.8% 0.0 TWh
法属波利尼西亚 18.8 W 7.1% 0.1 TWh
全球 18.6 W 4.5% 1286.1 TWh
新加坡 18.1 W 1.7% 0.9 TWh
留尼汪 17.8 W 4.8% 0.1 TWh
芬兰 17.5 W 1.1% 0.8 TWh
纳米比亚 17.1 W 10.1% 0.4 TWh
斯洛文尼亚 17.0 W 2.2% 0.3 TWh
加拿大 16.6 W 0.9% 5.6 TWh
乌克兰 15.7 W 5.3% 6.0 TWh
瑞典 14.6 W 0.9% 1.3 TWh
洪都拉斯 14.2 W 10.7% 1.3 TWh
墨西哥 14.1 W 4.0% 15.7 TWh
毛里求斯 14.1 W 5.6% 0.2 TWh
乌拉圭 13.9 W 3.4% 0.4 TWh
库拉索 12.6 W 2.1% 0.0 TWh
南非 11.9 W 2.9% 6.2 TWh
巴拿马 11.0 W 3.8% 0.4 TWh
马尔代夫 10.9 W 7.6% 0.1 TWh
汤加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
阿鲁巴 10.7 W 1.1% 0.0 TWh
萨摩亚 10.4 W 11.8% 0.0 TWh
斯洛伐克 10.0 W 1.7% 0.5 TWh
印度 9.8 W 6.8% 120.7 TWh
波多黎各 9.5 W 1.5% 0.3 TWh
罗马尼亚 8.6 W 2.6% 1.5 TWh
瓜德罗普 8.5 W 1.8% 0.0 TWh
哈萨克斯坦 8.4 W 1.3% 1.4 TWh
泰国 8.0 W 2.3% 5.0 TWh
阿根廷 7.6 W 2.2% 3.0 TWh
马来西亚 6.8 W 1.1% 2.0 TWh
牙买加 6.1 W 3.4% 0.1 TWh
摩洛哥 5.6 W 4.3% 1.8 TWh
多米尼加共和国 5.4 W 3.0% 0.5 TWh
埃及 5.3 W 2.4% 5.0 TWh
巴勒斯坦领土 4.4 W 2.8% 0.2 TWh
阿曼 4.0 W 0.4% 0.2 TWh
突尼斯 3.8 W 2.0% 0.4 TWh
苏里南 3.7 W 0.7% 0.0 TWh
亚美尼亚 3.7 W 1.2% 0.1 TWh
爱尔兰 3.6 W 0.5% 0.2 TWh
瓦努阿图 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
毛里塔尼亚 3.5 W 6.7% 0.1 TWh
玻利维亚 3.4 W 3.2% 0.4 TWh
克罗地亚 3.3 W 0.6% 0.1 TWh
塞内加尔 3.2 W 7.9% 0.5 TWh
秘鲁 3.1 W 1.6% 0.9 TWh
伯利兹 2.9 W 1.0% 0.0 TWh
斯里兰卡 2.8 W 3.3% 0.5 TWh
阿尔巴尼亚 2.8 W 0.8% 0.1 TWh
古巴 2.6 W 1.3% 0.3 TWh
沙特阿拉伯 2.6 W 0.2% 0.8 TWh
新西兰 2.6 W 0.3% 0.1 TWh
柬埔寨 2.5 W 3.0% 0.4 TWh
黎巴嫩 2.4 W 0.6% 0.1 TWh
白俄罗斯 2.1 W 0.4% 0.2 TWh
阿尔及利亚 2.1 W 1.0% 0.8 TWh
也门 2.1 W 17.0% 0.6 TWh
佛得角 1.9 W 2.2% 0.0 TWh
菲律宾 1.8 W 1.6% 1.8 TWh
俄罗斯 1.5 W 0.2% 1.9 TWh
危地马拉 1.5 W 1.6% 0.2 TWh
圭亚那 1.4 W 0.8% 0.0 TWh
斐济 1.2 W 0.9% 0.0 TWh
哥伦比亚 1.1 W 0.6% 0.5 TWh
伊拉克 1.0 W 0.3% 0.4 TWh
马拉维 1.0 W 12.0% 0.2 TWh
赞比亚 0.9 W 0.8% 0.1 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
特立尼达和多巴哥 0.7 W 0.1% 0.0 TWh
肯尼亚 0.6 W 2.4% 0.3 TWh
布基纳法索 0.6 W 4.3% 0.1 TWh
老挝 0.6 W 0.1% 0.0 TWh
阿塞拜疆 0.6 W 0.2% 0.1 TWh
巴基斯坦 0.5 W 0.8% 1.1 TWh
卢旺达 0.5 W 6.8% 0.1 TWh
尼加拉瓜 0.5 W 0.5% 0.0 TWh
博茨瓦纳 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
孟加拉国 0.4 W 0.8% 0.6 TWh
卡塔尔 0.4 W 0.0% 0.0 TWh
尼泊尔 0.4 W 1.2% 0.1 TWh
乌干达 0.4 W 3.4% 0.1 TWh
厄立特里亚 0.3 W 2.2% 0.0 TWh
中国香港特别行政区 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
津巴布韦 0.3 W 0.4% 0.0 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
多哥 0.3 W 1.4% 0.0 TWh
厄瓜多尔 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
莫桑比克 0.2 W 0.4% 0.1 TWh
阿富汗 0.2 W 1.3% 0.1 TWh
尼日尔 0.2 W 3.1% 0.1 TWh
缅甸 0.2 W 0.4% 0.1 TWh
加纳 0.2 W 0.3% 0.1 TWh
索马里 0.2 W 7.3% 0.0 TWh
利比亚 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
几内亚 0.2 W 0.7% 0.0 TWh
摩尔多瓦 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
马里 0.2 W 0.9% 0.0 TWh
塞拉利昂 0.1 W 4.8% 0.0 TWh
土库曼斯坦 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
坦桑尼亚 0.1 W 0.7% 0.1 TWh
南苏丹 0.1 W 1.8% 0.0 TWh
布隆迪 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
朝鲜 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
贝宁 0.1 W 1.1% 0.0 TWh
喀麦隆 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
印度尼西亚 0.1 W 0.1% 0.2 TWh
马达加斯加 0.1 W 1.0% 0.0 TWh
苏丹 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
安哥拉 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
科特迪瓦 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
埃塞俄比亚 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
乌兹别克斯坦 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
委内瑞拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
刚果(金) 0.0 W 0.1% 0.0 TWh