LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有6%的电力来自太阳能

5.62 % 全球电力占比
45 gCO2eq/kWh 排碳系数

太阳能是天然无尽的能源,这种能源形式广泛地被科研人员和实践者所关注和研究。太阳高热能的辐射,以可见光和非可见光的形式,可以被收集和转化为电能,为人类生活提供低碳且可持续的服务。

将太阳能转化为电力的基础设施是光伏电池。光伏电池能够吸收太阳光,并将太阳光中的光子转化为电子,从而产生电流。这个过程完全是清洁的,不需要任何化石燃料,并且在操作过程中不产生碳排放。

太阳能是一种低碳能源,其平均碳强度仅为45gCO2eq/kWh,相比化石燃料的490-820gCO2eq/kWh来说,可减少大量的碳排放。这对于减少气候变化影响和减低空气污染有着重要的意义,同样,核能风力也是非常值得推广的。据统计,核能的碳强度只有12gCO2eq/kWh,而风力的碳强度仅有11gCO2eq/kWh。

太阳能在全球的发电比例已经占到5.62%,在一些国家,如澳大利亚荷兰西班牙智利希腊,太阳能发电的比例更是高达16%到19%。这些数据明显表明,太阳能在全球范围内的发展已经取得了显著的进步。

总的来说,太阳能作为一种高效、清洁、可持续的能源方式,已经在全球广受关注并得到了大规模的应用。尤其是与风力和太阳能共同构成的低碳能源市场,为全球能源结构的转型和减少污染贡献了非常大的力量。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
澳大利亚 209.8 W 18.2% 47.6 TWh
荷兰 138.1 W 17.6% 21.2 TWh
库克群岛 134.1 W 40.0% 0.0 TWh
西班牙 97.2 W 15.5% 40.4 TWh
智利 95.0 W 17.9% 16.2 TWh
希腊 94.4 W 18.7% 8.6 TWh
日本 90.9 W 10.2% 99.2 TWh
阿拉伯联合酋长国 76.2 W 4.2% 6.3 TWh
塞浦路斯 76.0 W 16.2% 0.8 TWh
德国 75.6 W 11.7% 55.2 TWh
塞舌尔 75.0 W 10.8% 0.1 TWh
美国 72.9 W 5.0% 215.3 TWh
新喀里多尼亚 71.4 W 5.4% 0.2 TWh
比利时 70.7 W 8.8% 7.2 TWh
韩国 69.4 W 5.3% 31.5 TWh
丹麦 62.3 W 9.8% 3.2 TWh
中华民国(台湾) 61.8 W 4.6% 12.9 TWh
以色列 59.5 W 6.3% 4.6 TWh
爱沙尼亚 59.5 W 8.7% 0.7 TWh
欧盟 55.9 W 8.6% 218.0 TWh
马耳他 55.5 W 11.5% 0.3 TWh
关岛 53.5 W 4.4% 0.1 TWh
匈牙利 51.7 W 10.4% 4.4 TWh
保加利亚 51.0 W 7.7% 3.1 TWh
意大利 46.6 W 8.5% 24.2 TWh
瑞士 46.5 W 7.4% 3.5 TWh
卢森堡 45.5 W 5.4% 0.3 TWh
中华人民共和国 41.9 W 5.8% 523.4 TWh
葡萄牙 39.9 W 6.2% 3.6 TWh
波兰 39.4 W 8.4% 13.2 TWh
法国 38.1 W 4.5% 21.5 TWh
阿曼 37.0 W 3.5% 1.5 TWh
约旦 35.8 W 15.9% 3.5 TWh
巴巴多斯 32.5 W 7.5% 0.1 TWh
越南 31.6 W 9.7% 26.9 TWh
加拿大 30.5 W 1.7% 10.2 TWh
南非 30.3 W 7.0% 15.8 TWh
捷克 30.2 W 3.8% 2.8 TWh
奥地利 30.0 W 3.6% 2.3 TWh
立陶宛 26.8 W 4.9% 0.7 TWh
巴西 25.9 W 7.0% 48.7 TWh
土耳其 25.5 W 6.0% 18.9 TWh
安提瓜和巴布达 24.5 W 5.7% 0.0 TWh
英国 23.1 W 4.6% 13.6 TWh
全球 23.0 W 5.6% 1594.3 TWh
美属维尔京群岛 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
萨尔瓦多 19.9 W 13.3% 1.1 TWh
法属圭亚那 19.5 W 3.8% 0.0 TWh
法属波利尼西亚 18.8 W 7.1% 0.1 TWh
新加坡 18.1 W 1.6% 0.9 TWh
留尼汪 17.8 W 4.8% 0.1 TWh
芬兰 17.5 W 1.1% 0.9 TWh
纳米比亚 17.1 W 10.1% 0.4 TWh
斯洛文尼亚 17.0 W 2.2% 0.3 TWh
乌克兰 15.7 W 5.3% 6.0 TWh
瑞典 14.2 W 0.8% 1.3 TWh
洪都拉斯 14.2 W 10.7% 1.3 TWh
墨西哥 14.1 W 3.9% 15.7 TWh
毛里求斯 14.1 W 5.6% 0.2 TWh
乌拉圭 13.0 W 3.3% 0.4 TWh
库拉索 11.7 W 2.2% 0.0 TWh
哈萨克斯坦 11.2 W 1.7% 1.9 TWh
巴拿马 11.0 W 3.8% 0.4 TWh
马尔代夫 10.9 W 7.6% 0.1 TWh
汤加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
阿鲁巴 10.7 W 1.1% 0.0 TWh
萨摩亚 10.4 W 11.8% 0.0 TWh
斯洛伐克 10.2 W 1.6% 0.5 TWh
印度 9.7 W 6.6% 119.8 TWh
波多黎各 9.5 W 1.5% 0.3 TWh
罗马尼亚 8.6 W 2.6% 1.5 TWh
瓜德罗普 8.5 W 1.8% 0.0 TWh
阿根廷 8.2 W 2.5% 3.2 TWh
泰国 8.1 W 2.3% 5.1 TWh
马来西亚 6.8 W 1.1% 2.0 TWh
摩洛哥 6.6 W 5.4% 2.2 TWh
牙买加 6.1 W 3.4% 0.1 TWh
多米尼加共和国 5.4 W 3.0% 0.5 TWh
斯里兰卡 5.3 W 6.0% 1.0 TWh
埃及 5.3 W 2.4% 5.0 TWh
新西兰 4.6 W 0.5% 0.2 TWh
巴勒斯坦领土 4.4 W 2.8% 0.2 TWh
苏里南 3.7 W 0.7% 0.0 TWh
亚美尼亚 3.7 W 1.2% 0.1 TWh
瓦努阿图 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
毛里塔尼亚 3.5 W 6.7% 0.1 TWh
玻利维亚 3.4 W 3.2% 0.4 TWh
秘鲁 3.3 W 1.6% 1.0 TWh
克罗地亚 3.2 W 0.6% 0.1 TWh
塞内加尔 3.2 W 7.9% 0.5 TWh
伯利兹 2.9 W 1.0% 0.0 TWh
阿尔巴尼亚 2.8 W 0.8% 0.1 TWh
沙特阿拉伯 2.6 W 0.2% 0.8 TWh
古巴 2.6 W 1.3% 0.3 TWh
柬埔寨 2.5 W 3.0% 0.4 TWh
黎巴嫩 2.4 W 0.6% 0.1 TWh
菲律宾 2.4 W 2.2% 2.4 TWh
白俄罗斯 2.1 W 0.4% 0.2 TWh
爱尔兰 2.1 W 0.3% 0.1 TWh
阿尔及利亚 2.1 W 1.0% 0.8 TWh
也门 2.1 W 17.0% 0.6 TWh
佛得角 1.9 W 2.2% 0.0 TWh
俄罗斯 1.7 W 0.2% 2.1 TWh
危地马拉 1.5 W 1.6% 0.2 TWh
圭亚那 1.4 W 0.8% 0.0 TWh
哥伦比亚 1.2 W 0.6% 0.6 TWh
斐济 1.2 W 0.9% 0.0 TWh
肯尼亚 1.1 W 3.7% 0.5 TWh
伊拉克 1.0 W 0.3% 0.4 TWh
马拉维 1.0 W 12.0% 0.2 TWh
赞比亚 0.9 W 0.8% 0.1 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
布基纳法索 0.6 W 4.3% 0.1 TWh
老挝 0.6 W 0.1% 0.0 TWh
阿塞拜疆 0.6 W 0.2% 0.1 TWh
巴基斯坦 0.5 W 0.8% 1.0 TWh
卢旺达 0.5 W 6.8% 0.1 TWh
尼加拉瓜 0.5 W 0.5% 0.0 TWh
博茨瓦纳 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
尼泊尔 0.4 W 1.2% 0.1 TWh
特立尼达和多巴哥 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
孟加拉国 0.4 W 0.7% 0.6 TWh
乌干达 0.4 W 3.4% 0.1 TWh
厄立特里亚 0.3 W 2.2% 0.0 TWh
中国香港特别行政区 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
缅甸 0.3 W 0.6% 0.1 TWh
津巴布韦 0.3 W 0.4% 0.0 TWh
多哥 0.3 W 1.4% 0.0 TWh
莫桑比克 0.2 W 0.4% 0.1 TWh
阿富汗 0.2 W 1.3% 0.1 TWh
尼日尔 0.2 W 3.1% 0.1 TWh
加纳 0.2 W 0.3% 0.1 TWh
索马里 0.2 W 7.3% 0.0 TWh
利比亚 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
几内亚 0.2 W 0.7% 0.0 TWh
马里 0.2 W 0.9% 0.0 TWh
摩尔多瓦 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
塞拉利昂 0.1 W 4.8% 0.0 TWh
土库曼斯坦 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
坦桑尼亚 0.1 W 0.7% 0.1 TWh
南苏丹 0.1 W 1.8% 0.0 TWh
布隆迪 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
朝鲜 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
贝宁 0.1 W 1.1% 0.0 TWh
喀麦隆 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
印度尼西亚 0.1 W 0.1% 0.2 TWh
马达加斯加 0.1 W 1.0% 0.0 TWh
苏丹 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
安哥拉 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
科特迪瓦 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
埃塞俄比亚 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
乌兹别克斯坦 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
刚果(金) 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
委内瑞拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)