LowCarbonPower logo

全世界有2%的电力来自生物燃料

2.36 % 全球电力占比
230 gCO2eq/kWh 排碳系数

生物燃料是将生物质转化为液体燃料的过程中产生的一种能源。其原理是通过不同的化学和生物过程把植物、动物以及微生物转变成燃料。生物燃料包括生物柴油,生物汽油,甲醇,乙醇等都是生物燃料的例子。这类能源是通过生物或者是生物废弃物转换而成的,因此被认为是可再生能源。

生物燃料用于发电的基本原理其实非常简单。就如同传统的化石燃料一样,生物燃料在燃烧的过程中会产生热量。这些热量可以被用来产生蒸汽,而蒸汽可以驱动发电机转动,从而生成电力。此过程的核心就是燃料的化学能在燃烧时被转化为了热能,然后又转化为了机械能,最终转化为电能。

生物燃料的一个显著优势是其碳强度较低,平均碳强度仅为230 gCO2eq/kWh,比化石燃料(如燃煤天然气)的碳强度要低很多。相较之下,风力核能太阳能低碳能源的碳强度更低,分别仅为11 gCO2eq/kWh,12 gCO2eq/kWh和45 gCO2eq/kWh。这意味着,与燃煤和天然气相比,所有低碳能源在电力生产中都会产生更少的温室气体排放。

另一个优势是生物燃料在全球电力消费中的份额正在逐渐上升。根据最新数据,生物燃料目前全球的发电比例已经达到了2.36%。然而在一些国家,生物燃料对电力供应的贡献甚至更大。例如,芬兰丹麦德国爱沙尼亚分别有10%、14%、10%和8%的电力是由生物燃料提供的。在法属加勒比岛屿瓜德罗普,这一比例甚至高达21%。

总体来说,生物燃料以及其他形式的低碳能源(包括风力、核能和太阳能)都能够将电力生产中的温室气体排放降至最低。虽然这些能源中任何一种都不能单独替代化石燃料,但它们的组合确实为实现零碳电力系统提供了一条可行的途径。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
芬兰 158.7 W 10.0% 7.7 TWh
瓜德罗普 99.1 W 20.6% 0.3 TWh
丹麦 90.5 W 14.3% 4.6 TWh
德国 61.7 W 9.5% 45.1 TWh
爱沙尼亚 54.6 W 8.0% 0.6 TWh
伯利兹 48.5 W 17.2% 0.2 TWh
荷兰 46.3 W 6.1% 7.1 TWh
卢森堡 44.6 W 5.3% 0.2 TWh
留尼汪 43.3 W 11.8% 0.3 TWh
斯威士兰 43.1 W 27.1% 0.5 TWh
欧盟 42.7 W 6.0% 166.3 TWh
英国 41.7 W 8.6% 24.6 TWh
韩国 41.1 W 3.1% 18.7 TWh
日本 40.0 W 4.5% 43.6 TWh
古巴 38.8 W 19.4% 3.8 TWh
乌拉圭 38.8 W 9.4% 1.2 TWh
葡萄牙 32.0 W 5.0% 2.9 TWh
比利时 29.7 W 3.7% 3.0 TWh
奥地利 29.3 W 3.6% 2.3 TWh
毛里求斯 29.0 W 11.5% 0.3 TWh
立陶宛 28.5 W 5.2% 0.7 TWh
加拿大 27.2 W 1.4% 9.1 TWh
捷克 26.7 W 3.4% 2.5 TWh
智利 26.4 W 5.1% 4.5 TWh
泰国 22.8 W 6.5% 14.3 TWh
圭亚那 21.3 W 12.2% 0.1 TWh
巴西 21.3 W 5.9% 39.9 TWh
克罗地亚 19.1 W 3.7% 0.7 TWh
危地马拉 18.3 W 19.6% 2.8 TWh
斯洛伐克 17.0 W 2.9% 0.8 TWh
爱尔兰 16.5 W 2.1% 0.7 TWh
美国 16.4 W 1.1% 48.3 TWh
斐济 16.1 W 11.5% 0.1 TWh
拉脱维亚 13.4 W 3.4% 0.2 TWh
中华人民共和国 13.0 W 1.8% 162.1 TWh
洪都拉斯 12.7 W 9.5% 1.1 TWh
西班牙 12.6 W 2.0% 5.3 TWh
意大利 12.5 W 2.3% 6.5 TWh
新西兰 12.5 W 1.3% 0.6 TWh
土耳其 10.8 W 2.5% 8.0 TWh
匈牙利 10.6 W 2.1% 0.9 TWh
澳大利亚 10.0 W 0.9% 2.3 TWh
全球 9.7 W 2.4% 671.8 TWh
老挝 9.4 W 1.5% 0.6 TWh
尼加拉瓜 8.7 W 8.7% 0.5 TWh
厄瓜多尔 8.5 W 4.0% 1.3 TWh
新加坡 8.5 W 0.8% 0.4 TWh
萨尔瓦多 8.1 W 5.4% 0.5 TWh
斯洛文尼亚 7.9 W 1.0% 0.1 TWh
法国 7.2 W 0.8% 4.1 TWh
白俄罗斯 6.6 W 1.3% 0.6 TWh
印度尼西亚 6.2 W 4.8% 15.0 TWh
波兰 6.2 W 1.3% 2.1 TWh
挪威 6.0 W 0.2% 0.3 TWh
马来西亚 5.6 W 0.9% 1.6 TWh
塞浦路斯 5.5 W 1.1% 0.1 TWh
法属圭亚那 4.9 W 0.9% 0.0 TWh
牙买加 4.8 W 2.8% 0.1 TWh
阿根廷 4.7 W 1.3% 1.9 TWh
塞尔维亚 4.1 W 0.7% 0.3 TWh
瓦努阿图 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
保加利亚 3.6 W 0.5% 0.2 TWh
津巴布韦 2.7 W 3.9% 0.4 TWh
苏丹 2.4 W 5.7% 0.9 TWh
罗马尼亚 2.3 W 0.7% 0.4 TWh
哥伦比亚 2.3 W 1.2% 1.0 TWh
菲律宾 2.3 W 2.0% 2.3 TWh
印度 2.2 W 1.5% 27.2 TWh
多米尼加共和国 2.1 W 1.1% 0.2 TWh
乌克兰 2.0 W 0.7% 0.8 TWh
柬埔寨 1.6 W 1.9% 0.2 TWh
以色列 1.4 W 0.2% 0.1 TWh
刚果(布) 1.4 W 1.7% 0.1 TWh
斯里兰卡 1.4 W 1.6% 0.3 TWh
巴拿马 1.3 W 0.4% 0.1 TWh
卡塔尔 1.3 W 0.1% 0.0 TWh
黎巴嫩 1.2 W 0.3% 0.1 TWh
墨西哥 1.2 W 0.3% 1.3 TWh
秘鲁 1.1 W 0.6% 0.3 TWh
坦桑尼亚 1.1 W 7.1% 0.6 TWh
波多黎各 1.1 W 0.2% 0.0 TWh
中华民国(台湾) 1.0 W 0.1% 0.2 TWh
巴布亚新几内亚 1.0 W 1.9% 0.1 TWh
巴拉圭 1.0 W 0.1% 0.1 TWh
马里 1.0 W 5.6% 0.2 TWh
加蓬 1.0 W 0.7% 0.0 TWh
玻利维亚 0.9 W 0.9% 0.1 TWh
安哥拉 0.9 W 1.7% 0.3 TWh
哥斯达黎加 0.9 W 0.3% 0.0 TWh
南非 0.8 W 0.2% 0.4 TWh
塞内加尔 0.7 W 1.7% 0.1 TWh
俄罗斯 0.7 W 0.1% 0.8 TWh
赞比亚 0.6 W 0.6% 0.1 TWh
约旦 0.6 W 0.3% 0.1 TWh
缅甸 0.6 W 1.2% 0.3 TWh
莫桑比克 0.5 W 0.7% 0.1 TWh
摩尔多瓦 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
巴基斯坦 0.4 W 0.6% 0.8 TWh
肯尼亚 0.3 W 1.1% 0.1 TWh
乌干达 0.3 W 2.7% 0.1 TWh
摩洛哥 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
马拉维 0.1 W 1.4% 0.0 TWh
加纳 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
布隆迪 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
阿拉伯联合酋长国 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
叙利亚 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
埃塞俄比亚 0.0 W 0.2% 0.0 TWh