LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有15%的电力来自水力

14.51 % 全球电力占比
24 gCO2eq/kWh 排碳系数

水力是一种利用地球水循环系统自然动力的能源,这种动力的来源是太阳辐射和地球引力。水力能源是可再生能源的一种,源自于自然界中的河流、湖泊、海洋以及雨水等水资源。

生产电力的方式中,应用最广泛的一种就是水力发电。首先,大坝会在河流上建造,用来储存流水。然后,水通过一系列高压水管涌入发电机组,强力的水流驱动涡轮发电机旋转,产生电力。这种方式不仅在技术上可行,而且经济效益显著。

水力发电的优势之一在于其低碳排放。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)提供的数据显示,水力发电的碳强度仅为24gCO2eq/kWh。这比化石燃料(如燃煤天然气)的碳强度低得多,意味着产生的温室气体更少。再者,水力发电也比风力核能太阳能产生的温室气体少。这意味着,通过水力发电,我们可以在减少全球碳排放的同时满足电力需求。

另一个优势是水力发电在全球电力消费中占据了14.51%的份额。这表明,水力发电已经是全球电力行业的重要组成部分。一些国家甚至利用丰富的水力资源基本实现了电力供应的自足。例如,位于全球最北端的冰岛,水力发电占据了电力生产的71%;北欧的挪威,电力生产的89%来自水力发电;位于喜马拉雅山脉的不丹,电力生产甚至全都来自水力。

许多国家在利用水能资源方面也取得了不俗的成就。如加拿大,电力生产的59%来自水电;南美的巴拉圭,几乎所有的电力都来自水电,占整个电力生产的99%。这些例子给其他拥有丰富水力资源的国家树立了榜样,表明我们在满足电力需求的同时,也能保护地球环境。

总的来说,水力发电是一种低碳、环保的能源。与风能、核能和太阳能一样,它在电力生产中的份额仍有很大的提升空间。利用好水能资源,不仅可以满足人们的日常生活和工业生产需要,还可以为减缓全球气候变化做出贡献。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
冰岛 4340.8 W 71.0% 14.1 TWh
挪威 2879.8 W 89.5% 136.3 TWh
不丹 1321.4 W 100.0% 9.0 TWh
加拿大 1080.9 W 58.8% 361.3 TWh
格陵兰 1014.4 W 83.3% 0.5 TWh
巴拉圭 747.0 W 99.5% 43.9 TWh
瑞典 718.4 W 42.4% 65.9 TWh
新西兰 578.9 W 60.4% 26.0 TWh
奥地利 543.9 W 66.0% 42.5 TWh
老挝 438.3 W 71.3% 28.5 TWh
阿尔巴尼亚 355.5 W 99.2% 8.9 TWh
格鲁吉亚 329.6 W 71.3% 10.8 TWh
法属圭亚那 317.6 W 61.3% 0.7 TWh
黑山 317.3 W 47.9% 1.7 TWh
芬兰 295.6 W 18.6% 14.3 TWh
斯洛文尼亚 277.0 W 36.2% 5.1 TWh
委内瑞拉 274.6 W 80.9% 67.8 TWh
瑞士 263.2 W 42.2% 20.0 TWh
法罗群岛 237.3 W 26.2% 0.1 TWh
吉尔吉斯斯坦 227.3 W 89.5% 13.0 TWh
拉脱维亚 226.0 W 56.5% 3.7 TWh
巴西 224.7 W 61.1% 421.9 TWh
克罗地亚 213.0 W 41.8% 7.6 TWh
塔吉克斯坦 210.7 W 91.2% 18.0 TWh
葡萄牙 204.2 W 31.8% 18.4 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 192.7 W 40.2% 5.5 TWh
巴拿马 188.9 W 64.3% 7.2 TWh
苏里南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
塞尔维亚 185.6 W 34.9% 11.9 TWh
哥斯达黎加 183.0 W 67.6% 8.3 TWh
厄瓜多尔 162.5 W 69.8% 25.3 TWh
智利 159.8 W 30.2% 27.3 TWh
俄罗斯 153.7 W 17.2% 195.3 TWh
哥伦比亚 121.0 W 62.9% 54.6 TWh
乌拉圭 114.6 W 29.0% 3.4 TWh
斯洛伐克 112.6 W 18.1% 5.4 TWh
罗马尼亚 108.3 W 32.4% 18.3 TWh
法国 106.1 W 12.4% 60.0 TWh
马来西亚 104.5 W 17.0% 30.7 TWh
中华人民共和国 99.5 W 13.7% 1242.3 TWh
欧盟 98.2 W 15.1% 382.9 TWh
越南 97.4 W 29.9% 83.2 TWh
秘鲁 97.1 W 46.9% 28.7 TWh
西班牙 94.9 W 15.2% 39.5 TWh
赞比亚 94.2 W 90.7% 16.1 TWh
亚美尼亚 90.0 W 30.1% 2.2 TWh
新喀里多尼亚 87.3 W 6.5% 0.2 TWh
美国 86.1 W 5.9% 254.3 TWh
土耳其 83.9 W 19.8% 62.3 TWh
意大利 80.2 W 14.7% 41.6 TWh
日本 74.7 W 8.3% 81.5 TWh
斐济 70.4 W 50.4% 0.6 TWh
澳大利亚 70.0 W 6.1% 15.9 TWh
立陶宛 67.8 W 12.4% 1.7 TWh
法属波利尼西亚 67.6 W 25.7% 0.2 TWh
多米尼克 63.0 W 23.5% 0.0 TWh
北马其顿 61.8 W 16.6% 1.1 TWh
全球 59.4 W 14.5% 4117.6 TWh
莫桑比克 56.9 W 80.4% 16.0 TWh
阿根廷 54.8 W 16.6% 21.7 TWh
德国 54.3 W 8.4% 39.7 TWh
朝鲜 52.7 W 83.0% 12.0 TWh
哈萨克斯坦 52.0 W 7.8% 8.7 TWh
捷克 51.4 W 6.5% 4.7 TWh
留尼汪 50.9 W 13.8% 0.4 TWh
保加利亚 50.8 W 7.7% 3.1 TWh
纳米比亚 49.6 W 29.3% 1.1 TWh
加蓬 48.8 W 35.2% 1.0 TWh
希腊 44.5 W 8.8% 4.1 TWh
圣文森特和格林纳丁斯 43.8 W 25.0% 0.0 TWh
萨尔瓦多 43.6 W 29.1% 2.4 TWh
危地马拉 38.4 W 41.0% 5.9 TWh
安哥拉 38.0 W 70.0% 11.5 TWh
斯里兰卡 37.4 W 42.1% 7.1 TWh
中华民国(台湾) 33.6 W 2.5% 7.0 TWh
赤道几内亚 30.7 W 31.0% 0.4 TWh
洪都拉斯 30.0 W 22.6% 2.7 TWh
伊朗 29.8 W 6.0% 23.0 TWh
津巴布韦 28.6 W 40.9% 4.0 TWh
乌克兰 27.6 W 9.4% 10.5 TWh
柬埔寨 27.5 W 32.5% 4.0 TWh
爱尔兰 26.3 W 3.4% 1.1 TWh
加纳 25.1 W 34.4% 7.2 TWh
莱索托 25.0 W 48.5% 0.5 TWh
苏丹 25.0 W 60.3% 10.0 TWh
斯威士兰 23.9 W 15.1% 0.3 TWh
比利时 22.9 W 2.9% 2.3 TWh
伯利兹 22.8 W 8.1% 0.1 TWh
尼泊尔 22.8 W 67.5% 6.0 TWh
玻利维亚 22.0 W 20.7% 2.3 TWh
喀麦隆 21.0 W 62.0% 5.0 TWh
萨摩亚 20.9 W 23.5% 0.0 TWh
黎巴嫩 19.8 W 4.7% 1.0 TWh
缅甸 19.3 W 41.5% 9.1 TWh
巴基斯坦 19.0 W 29.7% 38.4 TWh
刚果(布) 17.6 W 22.4% 0.9 TWh
几内亚 16.9 W 71.9% 2.0 TWh
乌兹别克斯坦 16.7 W 8.1% 5.0 TWh
韩国 16.4 W 1.3% 7.5 TWh
墨西哥 16.2 W 4.4% 17.9 TWh
埃及 14.7 W 6.8% 14.1 TWh
阿塞拜疆 14.2 W 4.9% 1.3 TWh
卢森堡 13.9 W 1.6% 0.1 TWh
科特迪瓦 13.7 W 30.1% 3.3 TWh
埃塞俄比亚 13.3 W 95.3% 14.0 TWh
刚果(金) 13.1 W 98.0% 11.0 TWh
伊拉克 12.8 W 4.2% 4.9 TWh
英国 12.8 W 2.5% 7.5 TWh
摩尔多瓦 12.0 W 5.9% 0.3 TWh
印度 12.0 W 8.2% 147.9 TWh
利比里亚 11.6 W 57.6% 0.5 TWh
波兰 10.7 W 2.3% 3.6 TWh
泰国 10.4 W 3.0% 6.5 TWh
印度尼西亚 10.3 W 8.0% 24.7 TWh
多米尼加共和国 10.3 W 5.7% 1.0 TWh
菲律宾 10.1 W 9.0% 10.0 TWh
乌干达 10.0 W 90.9% 4.0 TWh
尼加拉瓜 9.5 W 9.5% 0.6 TWh
巴布亚新几内亚 9.2 W 16.5% 0.8 TWh
毛里求斯 8.8 W 3.5% 0.1 TWh
肯尼亚 5.8 W 20.1% 2.7 TWh
马拉维 5.7 W 70.4% 1.0 TWh
牙买加 5.7 W 3.2% 0.1 TWh
坦桑尼亚 5.4 W 36.2% 3.0 TWh
马里 5.2 W 29.5% 1.0 TWh
毛里塔尼亚 5.2 W 10.1% 0.2 TWh
圣多美和普林西比 5.1 W 10.0% 0.0 TWh
白俄罗斯 4.6 W 0.9% 0.4 TWh
尼日利亚 4.4 W 24.4% 8.3 TWh
叙利亚 4.0 W 4.5% 0.8 TWh
南非 3.8 W 0.9% 2.0 TWh
卢旺达 3.8 W 51.1% 0.5 TWh
中非共和国 3.1 W 100.0% 0.1 TWh
马达加斯加 2.8 W 33.5% 0.7 TWh
塞拉利昂 2.4 W 85.7% 0.2 TWh
匈牙利 2.2 W 0.4% 0.2 TWh
塞内加尔 2.1 W 5.2% 0.3 TWh
布隆迪 2.1 W 50.0% 0.2 TWh
多哥 2.0 W 10.4% 0.1 TWh
阿富汗 1.8 W 10.0% 0.6 TWh
波多黎各 1.8 W 0.3% 0.1 TWh
摩洛哥 1.6 W 1.3% 0.5 TWh
海地 1.3 W 13.1% 0.1 TWh
古巴 1.1 W 0.6% 0.1 TWh
布基纳法索 0.6 W 3.9% 0.1 TWh
孟加拉国 0.5 W 0.9% 0.7 TWh
荷兰 0.5 W 0.1% 0.1 TWh
爱沙尼亚 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
以色列 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
阿尔及利亚 0.2 W 0.1% 0.1 TWh
约旦 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
土库曼斯坦 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)