LowCarbonPower logo

全世界有15%的电力来自水力

15.14 % 全球电力占比
24 gCO2eq/kWh 排碳系数

水力能源是一种有效的可再生能源,它利用地球自然水流的动力来获取电力。这种能源形式非常环保,因为它无需燃烧化石燃料,不会产生有害的温室气体,只需要利用我们的自然环境中存在的水流即可。

水力发电的基本方法是通过大坝将河流堵住,使河流的水在一定的高度积聚起来。当大坝开启时,储存的水就会流出,其力量经过水力发电机转化为电力。这种发电方式纯净无污染,对环境没有任何负面影响。

水力发电的碳强度非常低,根据IPCC的数据,其碳强度为24 gCO2eq/kWh,相较于化石燃料(石油的碳强度为650 gCO2eq/kWh,天然气的碳强度为490 gCO2eq/kWh,煤的碳强度为820 gCO2eq/kWh)的高碳强度,水力发电的优势就相当明显。我们看到的是风力太阳能核能等其他低碳能源也有相似的碳强度水平,这些能源都是帮助我们摆脱对化石燃料依赖、实现净零排放的关键工具。

水力发电在全球范围内也有着广泛的应用,在全球所有的电力消耗中,大约有15.14%来自于水力发电。在一些国家,比如冰岛,水力发电甚至占据了71%的电力生产,挪威为90%,不丹100%,加拿大61%,瑞典43%。这些例子表明水力发电已经在全球范围内得到了广泛的应用和重视。

总的来说,水力发电是一种很有优势的能源形式,它的环保性质和广泛的应用都证明了这一点。对于我们这个正努力摆脱对化石燃料依赖的世界来说,水力发电无疑是一种非常重要的替代方案。同时,其他的低碳能源,如风力、太阳能和核能等,也都有其重要的作用和功能,它们都将在我们将来的能源系统中发挥重要作用。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
冰岛 4333.3 W 71.3% 14.1 TWh
挪威 2903.6 W 89.6% 137.4 TWh
不丹 1321.4 W 100.0% 9.0 TWh
加拿大 1174.5 W 61.5% 392.6 TWh
格陵兰 1014.4 W 83.3% 0.5 TWh
瑞典 723.3 W 42.5% 66.3 TWh
巴拉圭 679.3 W 99.7% 39.9 TWh
新西兰 569.0 W 60.4% 25.6 TWh
奥地利 531.2 W 64.6% 41.5 TWh
老挝 438.3 W 71.3% 28.5 TWh
阿尔巴尼亚 355.5 W 99.2% 8.9 TWh
格鲁吉亚 330.9 W 74.1% 10.9 TWh
法属圭亚那 317.6 W 61.3% 0.7 TWh
黑山 302.4 W 46.8% 1.7 TWh
芬兰 295.3 W 18.7% 14.3 TWh
斯洛文尼亚 273.1 W 36.1% 5.1 TWh
瑞士 265.4 W 42.4% 20.2 TWh
委内瑞拉 247.8 W 79.8% 61.2 TWh
法罗群岛 237.3 W 26.2% 0.1 TWh
吉尔吉斯斯坦 227.3 W 89.5% 13.0 TWh
巴西 227.1 W 62.8% 426.4 TWh
拉脱维亚 222.2 W 55.6% 3.6 TWh
克罗地亚 219.0 W 43.0% 7.8 TWh
葡萄牙 213.1 W 33.0% 19.2 TWh
塔吉克斯坦 210.7 W 91.2% 18.0 TWh
塞尔维亚 195.4 W 34.6% 12.5 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 194.6 W 40.1% 5.6 TWh
巴拿马 188.9 W 64.3% 7.2 TWh
苏里南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
哥斯达黎加 182.6 W 67.4% 8.2 TWh
厄瓜多尔 158.0 W 74.4% 24.6 TWh
俄罗斯 154.1 W 17.1% 195.8 TWh
智利 150.8 W 28.9% 25.8 TWh
哥伦比亚 137.4 W 73.0% 62.0 TWh
乌拉圭 119.8 W 29.1% 3.6 TWh
罗马尼亚 107.4 W 32.3% 18.2 TWh
法国 105.3 W 12.4% 59.5 TWh
越南 105.1 W 31.7% 89.7 TWh
马来西亚 104.5 W 17.0% 30.7 TWh
斯洛伐克 98.6 W 16.5% 4.7 TWh
中华人民共和国 98.0 W 13.5% 1224.2 TWh
西班牙 97.9 W 15.6% 40.7 TWh
赞比亚 94.2 W 90.7% 16.1 TWh
亚美尼亚 90.0 W 30.1% 2.2 TWh
新喀里多尼亚 87.3 W 6.5% 0.2 TWh
秘鲁 85.8 W 43.0% 25.3 TWh
美国 83.8 W 5.8% 247.3 TWh
意大利 81.2 W 14.8% 42.2 TWh
土耳其 77.8 W 18.1% 57.8 TWh
阿根廷 72.6 W 20.5% 28.8 TWh
欧盟 72.4 W 10.1% 282.4 TWh
斐济 70.4 W 50.4% 0.6 TWh
澳大利亚 70.2 W 6.4% 15.9 TWh
法属波利尼西亚 67.6 W 25.7% 0.2 TWh
日本 67.5 W 7.6% 73.7 TWh
立陶宛 67.5 W 12.4% 1.6 TWh
北马其顿 65.9 W 18.2% 1.2 TWh
多米尼克 63.0 W 23.5% 0.0 TWh
全球 62.3 W 15.1% 4319.2 TWh
莫桑比克 56.9 W 80.4% 16.0 TWh
哈萨克斯坦 54.1 W 8.1% 9.1 TWh
德国 54.0 W 8.3% 39.4 TWh
朝鲜 52.7 W 83.0% 12.0 TWh
保加利亚 52.1 W 7.9% 3.1 TWh
留尼汪 50.9 W 13.8% 0.4 TWh
捷克 50.7 W 6.4% 4.7 TWh
纳米比亚 49.6 W 29.3% 1.1 TWh
加蓬 48.8 W 35.2% 1.0 TWh
圣文森特和格林纳丁斯 43.8 W 25.0% 0.0 TWh
萨尔瓦多 43.6 W 29.1% 2.4 TWh
希腊 43.4 W 8.6% 4.0 TWh
危地马拉 38.4 W 41.0% 5.9 TWh
安哥拉 38.0 W 70.0% 11.5 TWh
中华民国(台湾) 33.5 W 2.5% 7.0 TWh
伊朗 31.8 W 6.3% 24.5 TWh
赤道几内亚 30.7 W 31.0% 0.4 TWh
洪都拉斯 30.0 W 22.6% 2.7 TWh
津巴布韦 28.6 W 40.9% 4.0 TWh
乌克兰 27.6 W 9.4% 10.5 TWh
柬埔寨 27.5 W 32.5% 4.0 TWh
斯里兰卡 26.2 W 30.6% 5.0 TWh
爱尔兰 25.8 W 3.3% 1.1 TWh
加纳 25.1 W 34.4% 7.2 TWh
莱索托 25.0 W 48.5% 0.5 TWh
苏丹 25.0 W 60.3% 10.0 TWh
斯威士兰 23.9 W 15.1% 0.3 TWh
伯利兹 22.8 W 8.1% 0.1 TWh
尼泊尔 22.8 W 67.5% 6.0 TWh
比利时 22.0 W 2.7% 2.2 TWh
喀麦隆 21.0 W 62.0% 5.0 TWh
萨摩亚 20.9 W 23.5% 0.0 TWh
黎巴嫩 19.8 W 4.7% 1.0 TWh
巴基斯坦 19.4 W 30.0% 39.2 TWh
缅甸 19.1 W 40.3% 9.0 TWh
刚果(布) 17.6 W 22.4% 0.9 TWh
玻利维亚 17.3 W 16.4% 1.8 TWh
几内亚 16.9 W 71.9% 2.0 TWh
乌兹别克斯坦 16.7 W 8.1% 5.0 TWh
墨西哥 15.4 W 4.4% 17.1 TWh
埃及 14.7 W 6.8% 14.1 TWh
阿塞拜疆 14.2 W 4.9% 1.3 TWh
科特迪瓦 13.7 W 30.1% 3.3 TWh
埃塞俄比亚 13.3 W 95.3% 14.0 TWh
刚果(金) 13.1 W 98.0% 11.0 TWh
伊拉克 12.8 W 4.2% 4.9 TWh
卢森堡 12.8 W 1.5% 0.1 TWh
印度 12.4 W 8.6% 153.5 TWh
摩尔多瓦 11.9 W 5.8% 0.3 TWh
利比里亚 11.6 W 57.6% 0.5 TWh
英国 11.4 W 2.4% 6.7 TWh
泰国 10.7 W 3.0% 6.7 TWh
波兰 10.5 W 2.2% 3.5 TWh
印度尼西亚 10.3 W 8.0% 24.7 TWh
多米尼加共和国 10.3 W 5.7% 1.0 TWh
乌干达 10.0 W 90.9% 4.0 TWh
尼加拉瓜 9.5 W 9.5% 0.6 TWh
巴布亚新几内亚 9.2 W 16.5% 0.8 TWh
菲律宾 8.8 W 7.8% 8.8 TWh
毛里求斯 8.8 W 3.5% 0.1 TWh
韩国 7.8 W 0.6% 3.5 TWh
肯尼亚 7.2 W 26.8% 3.3 TWh
南非 5.8 W 1.4% 3.0 TWh
马拉维 5.7 W 70.4% 1.0 TWh
牙买加 5.7 W 3.2% 0.1 TWh
坦桑尼亚 5.4 W 36.2% 3.0 TWh
马里 5.2 W 29.5% 1.0 TWh
毛里塔尼亚 5.2 W 10.1% 0.2 TWh
圣多美和普林西比 5.1 W 10.0% 0.0 TWh
白俄罗斯 4.6 W 0.9% 0.4 TWh
尼日利亚 4.4 W 24.4% 8.2 TWh
叙利亚 4.0 W 4.5% 0.8 TWh
卢旺达 3.8 W 51.1% 0.5 TWh
摩洛哥 3.7 W 2.9% 1.2 TWh
中非共和国 3.1 W 100.0% 0.1 TWh
马达加斯加 2.8 W 33.5% 0.7 TWh
塞拉利昂 2.4 W 85.7% 0.2 TWh
匈牙利 2.3 W 0.5% 0.2 TWh
塞内加尔 2.1 W 5.2% 0.3 TWh
布隆迪 2.1 W 50.0% 0.2 TWh
多哥 2.0 W 10.4% 0.1 TWh
阿富汗 1.8 W 10.0% 0.6 TWh
波多黎各 1.8 W 0.3% 0.1 TWh
海地 1.3 W 13.1% 0.1 TWh
古巴 1.1 W 0.6% 0.1 TWh
布基纳法索 0.6 W 3.9% 0.1 TWh
突尼斯 0.6 W 0.3% 0.1 TWh
孟加拉国 0.5 W 0.9% 0.7 TWh
荷兰 0.4 W 0.1% 0.1 TWh
爱沙尼亚 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
以色列 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
阿尔及利亚 0.2 W 0.1% 0.1 TWh
约旦 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
土库曼斯坦 0.1 W 0.0% 0.0 TWh