LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有60%的电力来自化石燃料

60.36 % 全球电力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳系数

化石燃料是一种主要的能源形式,其源于亿万年前物质的堆积和分解。经岁月的沉积压实,这些物质转化成了煤、石油天然气等产品。这些产物作为化石燃料,在我们的生活和工业生产中起到了至关重要的作用。

电力的产生主要利用化石燃料的燃烧释放出的热能,驱动涡轮发电机旋转,从而产生电力。例如煤和天然气的燃烧产生的高温蒸汽能驱动蒸汽涡轮机旋转,而石油则主要用于内燃机发电。不同化石燃料的碳排放强度也不同,如燃煤为820 gCO2eq/kWh,天然气为490 gCO2eq/kWh,石油为650 gCO2eq/kWh。而低碳能源如风力核能太阳能等的碳排放强度则远远低于化石燃料,其碳排放强度分别为11 gCO2eq/kWh、12 gCO2eq/kWh和45 gCO2eq/kWh。

化石燃料的广泛应用碳排放强度较高,对全球气候变暖的推动作用显著。然而,低碳能源具有显著的碳排放降低优势,尤其是风能、核能和太阳能。这三种能源来源的碳排放强度均远远低于化石燃料。它们清洁、绿色、可持续,并对环境影响小,因此,使用这些低碳技术能够显著降低全球温室气体排放。

全球近60.36%的电力是由化石燃料产生。在诸如巴林科威特卡塔尔、阿联酋和沙特阿拉伯这样的国家,化石燃料产生的电力比例甚至更高。然而,为了应对全球气候变化,更多国家正在向低碳技术转型。尽管目前化石燃料在全球能源结构中仍占有主导地位,但核能、风能和太阳能等低碳技术的持续发展,将有助于改变这一现状,减少温室气体排放,并推动全球经济的绿色和可持续发展。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
巴林 2476.9 W 99.3% 31.8 TWh
科威特 2348.0 W 100.0% 87.4 TWh
卡塔尔 2308.0 W 100.0% 54.3 TWh
阿拉伯联合酋长国 1611.7 W 88.7% 132.2 TWh
沙特阿拉伯 1245.1 W 99.8% 392.1 TWh
文莱 1202.1 W 100.0% 4.7 TWh
关岛 1164.7 W 95.6% 1.7 TWh
新喀里多尼亚 1150.2 W 86.3% 2.9 TWh
中华民国(台湾) 1122.3 W 83.1% 234.6 TWh
新加坡 1083.3 W 98.2% 56.4 TWh
阿曼 1005.2 W 96.2% 39.8 TWh
圣皮埃尔和密克隆群岛 966.6 W 100.0% 0.1 TWh
百慕大 888.7 W 100.0% 0.5 TWh
以色列 873.7 W 93.2% 68.1 TWh
美国 853.4 W 58.8% 2519.2 TWh
阿鲁巴 835.7 W 83.9% 0.8 TWh
韩国 789.5 W 60.8% 358.5 TWh
美属维尔京群岛 775.5 W 97.1% 0.7 TWh
特立尼达和多巴哥 760.2 W 99.9% 10.2 TWh
澳大利亚 717.3 W 62.3% 162.9 TWh
直布罗陀 695.5 W 100.0% 0.2 TWh
特克斯和凯科斯群岛 682.8 W 100.0% 0.3 TWh
波多黎各 621.6 W 97.2% 17.7 TWh
塞舌尔 611.1 W 87.7% 0.6 TWh
巴哈马 593.3 W 100.0% 2.1 TWh
日本 590.9 W 66.0% 645.0 TWh
哈萨克斯坦 585.0 W 87.2% 98.4 TWh
俄罗斯 561.6 W 63.0% 713.9 TWh
法罗群岛 560.9 W 61.9% 0.3 TWh
利比亚 542.5 W 95.9% 32.0 TWh
中国香港特别行政区 536.6 W 73.7% 35.2 TWh
英属维尔京群岛 513.1 W 100.0% 0.1 TWh
土库曼斯坦 511.0 W 100.0% 28.4 TWh
圣基茨和尼维斯 503.3 W 95.5% 0.2 TWh
马来西亚 496.9 W 81.0% 146.1 TWh
伊朗 470.0 W 94.0% 362.0 TWh
中华人民共和国 463.5 W 63.7% 5789.5 TWh
白俄罗斯 438.4 W 83.8% 36.8 TWh
马耳他 428.0 W 88.5% 2.0 TWh
马提尼克 427.8 W 100.0% 1.5 TWh
美属萨摩亚 405.4 W 100.0% 0.2 TWh
安提瓜和巴布达 404.1 W 94.3% 0.3 TWh
巴巴多斯 401.9 W 92.5% 1.0 TWh
黎巴嫩 396.2 W 93.9% 19.4 TWh
库拉索 379.4 W 70.9% 0.6 TWh
荷兰 377.8 W 48.2% 57.9 TWh
塞浦路斯 370.9 W 78.9% 4.0 TWh
爱尔兰 367.5 W 47.7% 16.1 TWh
瑙鲁 364.3 W 100.0% 0.0 TWh
南非 358.8 W 83.1% 186.7 TWh
波兰 334.4 W 71.3% 112.2 TWh
加拿大 332.1 W 18.1% 111.0 TWh
瓜德罗普 331.3 W 68.8% 1.2 TWh
捷克 331.2 W 41.8% 30.5 TWh
塞尔维亚 323.9 W 61.0% 20.7 TWh
墨西哥 294.7 W 80.6% 327.1 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 281.7 W 58.7% 8.1 TWh
阿塞拜疆 275.3 W 94.6% 24.9 TWh
保加利亚 260.0 W 39.5% 15.7 TWh
蒙特塞拉特 257.2 W 100.0% 0.0 TWh
蒙古 256.1 W 91.0% 7.5 TWh
泰国 255.1 W 73.4% 160.0 TWh
留尼汪 254.6 W 69.2% 2.0 TWh
黑山 247.7 W 37.4% 1.4 TWh
全球 247.3 W 60.4% 17131.7 TWh
伊拉克 241.2 W 79.4% 92.0 TWh
土耳其 238.8 W 56.4% 177.4 TWh
德国 233.9 W 36.2% 170.9 TWh
北马其顿 231.0 W 61.9% 4.3 TWh
圣卢西亚 222.4 W 100.0% 0.3 TWh
意大利 220.6 W 40.3% 114.5 TWh
希腊 220.0 W 43.7% 20.1 TWh
爱沙尼亚 214.0 W 31.3% 2.5 TWh
多米尼克 204.9 W 76.5% 0.1 TWh
格陵兰 202.9 W 16.7% 0.1 TWh
阿根廷 202.0 W 61.4% 80.1 TWh
库克群岛 201.1 W 60.0% 0.0 TWh
毛里求斯 199.5 W 78.8% 2.3 TWh
阿尔及利亚 198.0 W 98.8% 76.6 TWh
埃及 193.0 W 88.8% 184.7 TWh
格林纳达 192.4 W 100.0% 0.2 TWh
苏里南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
摩尔多瓦 185.7 W 91.7% 5.0 TWh
越南 184.7 W 56.7% 157.7 TWh
欧盟 183.4 W 28.2% 715.2 TWh
智利 181.9 W 34.3% 31.1 TWh
乌兹别克斯坦 181.5 W 87.8% 54.2 TWh
法属波利尼西亚 176.5 W 67.1% 0.5 TWh
法属圭亚那 175.9 W 34.0% 0.4 TWh
斯洛文尼亚 175.6 W 23.0% 3.3 TWh
英国 174.7 W 34.7% 102.9 TWh
突尼斯 171.9 W 98.3% 18.5 TWh
约旦 171.3 W 76.0% 16.7 TWh
老挝 166.2 W 27.0% 10.8 TWh
古巴 157.5 W 78.6% 15.5 TWh
圭亚那 151.8 W 87.0% 1.1 TWh
比利时 150.3 W 18.8% 15.3 TWh
多米尼加共和国 149.5 W 82.8% 14.6 TWh
牙买加 146.9 W 83.7% 3.6 TWh
西班牙 141.2 W 22.6% 58.7 TWh
马尔代夫 133.5 W 92.4% 0.6 TWh
克罗地亚 132.8 W 26.1% 4.7 TWh
圣文森特和格林纳丁斯 131.3 W 75.0% 0.1 TWh
亚美尼亚 130.1 W 43.4% 3.2 TWh
新西兰 112.2 W 11.7% 5.0 TWh
印度 110.7 W 75.7% 1364.5 TWh
葡萄牙 110.4 W 17.2% 9.9 TWh
丹麦 109.0 W 17.1% 5.6 TWh
匈牙利 108.7 W 21.8% 9.2 TWh
伯利兹 108.4 W 38.4% 0.4 TWh
印度尼西亚 105.4 W 81.6% 252.9 TWh
罗马尼亚 104.9 W 31.4% 17.8 TWh
格鲁吉亚 104.5 W 22.6% 3.4 TWh
中国澳门特别行政区 98.1 W 10.2% 0.6 TWh
博茨瓦纳 96.1 W 54.1% 2.2 TWh
秘鲁 95.0 W 45.9% 28.1 TWh
摩洛哥 90.8 W 73.5% 29.5 TWh
菲律宾 87.3 W 77.7% 87.0 TWh
叙利亚 85.7 W 95.5% 16.0 TWh
奥地利 82.6 W 10.0% 6.5 TWh
拉脱维亚 82.4 W 20.6% 1.4 TWh
芬兰 77.6 W 4.9% 3.8 TWh
玻利维亚 75.5 W 70.8% 8.0 TWh
汤加 75.4 W 87.5% 0.1 TWh
巴拿马 75.0 W 25.6% 2.9 TWh
乌克兰 74.6 W 25.4% 28.5 TWh
佛得角 73.8 W 84.4% 0.4 TWh
斯洛伐克 71.0 W 11.4% 3.4 TWh
赤道几内亚 68.4 W 69.0% 1.0 TWh
委内瑞拉 64.8 W 19.1% 16.0 TWh
哥伦比亚 64.6 W 33.6% 29.2 TWh
洪都拉斯 63.8 W 48.0% 5.7 TWh
加蓬 61.9 W 44.7% 1.3 TWh
刚果(布) 59.7 W 75.9% 3.0 TWh
厄瓜多尔 58.5 W 25.1% 9.1 TWh
萨摩亚 57.4 W 64.7% 0.1 TWh
法国 54.1 W 6.3% 30.6 TWh
斐济 51.9 W 37.2% 0.4 TWh
孟加拉国 49.6 W 88.5% 73.6 TWh
加纳 47.4 W 65.1% 13.6 TWh
圣多美和普林西比 46.0 W 90.0% 0.1 TWh
东帝汶 45.8 W 100.0% 0.5 TWh
斯里兰卡 43.0 W 48.4% 8.2 TWh
巴布亚新几内亚 41.0 W 73.5% 3.6 TWh
萨尔瓦多 36.9 W 24.6% 2.0 TWh
尼加拉瓜 35.0 W 35.1% 2.1 TWh
毛里塔尼亚 34.1 W 66.3% 1.4 TWh
科特迪瓦 31.9 W 69.9% 7.7 TWh
危地马拉 31.3 W 33.4% 4.8 TWh
挪威 30.9 W 1.0% 1.5 TWh
巴基斯坦 30.8 W 48.2% 62.4 TWh
塞内加尔 30.3 W 75.0% 4.5 TWh
乌拉圭 29.7 W 7.5% 0.9 TWh
巴西 29.3 W 8.0% 55.0 TWh
柬埔寨 28.1 W 33.3% 4.1 TWh
缅甸 26.8 W 57.8% 12.7 TWh
基里巴斯 26.6 W 100.0% 0.0 TWh
立陶宛 26.1 W 4.8% 0.6 TWh
津巴布韦 25.8 W 37.0% 3.6 TWh
西撒哈拉 25.8 W 100.0% 0.1 TWh
吉尔吉斯斯坦 25.7 W 10.1% 1.5 TWh
塔吉克斯坦 20.3 W 8.8% 1.7 TWh
科摩罗 19.5 W 100.0% 0.1 TWh
瓦努阿图 17.9 W 71.4% 0.1 TWh
所罗门群岛 17.7 W 100.0% 0.1 TWh
安哥拉 15.3 W 28.2% 4.6 TWh
卢森堡 14.8 W 1.8% 0.1 TWh
巴勒斯坦领土 14.7 W 9.3% 0.7 TWh
苏丹 14.1 W 33.9% 5.6 TWh
厄立特里亚 13.9 W 97.8% 0.4 TWh
尼日利亚 13.7 W 75.6% 25.6 TWh
哥斯达黎加 13.3 W 4.9% 0.6 TWh
莫桑比克 13.2 W 18.6% 3.7 TWh
冈比亚 13.0 W 100.0% 0.3 TWh
喀麦隆 12.7 W 37.5% 3.0 TWh
马里 11.3 W 64.0% 2.2 TWh
朝鲜 10.7 W 16.8% 2.4 TWh
也门 10.1 W 83.0% 2.9 TWh
海地 8.6 W 86.9% 0.9 TWh
利比里亚 8.6 W 42.4% 0.4 TWh
坦桑尼亚 8.1 W 54.5% 4.5 TWh
赞比亚 8.1 W 7.8% 1.4 TWh
布基纳法索 7.9 W 54.1% 1.5 TWh
几内亚 6.4 W 27.3% 0.8 TWh
吉布提 6.2 W 10.2% 0.1 TWh
多哥 6.1 W 31.9% 0.5 TWh
南苏丹 5.9 W 98.2% 0.6 TWh
马达加斯加 5.4 W 65.6% 1.4 TWh
几内亚比绍 4.4 W 100.0% 0.1 TWh
斯威士兰 3.8 W 2.4% 0.0 TWh
纳米比亚 3.2 W 1.9% 0.1 TWh
卢旺达 2.9 W 38.6% 0.3 TWh
索马里 2.5 W 90.2% 0.4 TWh
肯尼亚 2.4 W 8.3% 1.1 TWh
贝宁 2.0 W 26.1% 0.2 TWh
乍得 2.0 W 96.8% 0.3 TWh
尼日尔 1.8 W 24.8% 0.4 TWh
马拉维 1.3 W 16.2% 0.2 TWh
冰岛 1.3 W 0.0% 0.0 TWh
布隆迪 1.0 W 23.9% 0.1 TWh
阿富汗 0.4 W 2.1% 0.1 TWh
乌干达 0.3 W 3.0% 0.1 TWh
塞拉利昂 0.3 W 9.5% 0.0 TWh
刚果(金) 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
瑞典 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
埃塞俄比亚 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)