LowCarbonPower logo

全世界有61%的电力来自化石燃料

60.93 % 全球电力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳系数

化石燃料是一种动力来源,包括煤、天然气石油这几种常见的形式。这些燃料原本是由数百万年前的由生物残余物形成的,沉积在地壳中,在极高的压力和温度下逐渐转化成化石燃料。致密的碳化合物让这些燃料具有高的能量含量。

化石燃料发电的基本过程是通过燃烧来释放能量,以产生热量并推动涡轮发电机旋转,再通过磁场进行再生产,最终形成电流。这种方式可实现大规模的电力生产,并因其实际应用广泛而知名。其中,化石燃料仍在全球范围内占据主导地位,占全球电力消费的60.93%,尤其在中东地区,例如巴林科威特卡塔尔、阿联酋和文莱等国,化石燃料发电的比例甚至高达90%以上。

谈到低碳能源,我们无法避开风力核能太阳能这三种形式。由于全球日益严重的环境问题,低碳技术仍然具有显著优势。根据IPCC的数据显示,不考虑细节差异,所有低碳能源的碳强度(单位为gCO2eq/kWh)都远低于化石燃料。如风力(11gCO2eq/kWh)、太阳能(45gCO2eq/kWh)和核能(12gCO2eq/kWh)的碳强度对比化石燃料(490-820gCO2eq/kWh),显然具有较低的碳强度。

另外,风力、核能和太阳能作为明确的低碳能源,对环境破坏较小,更加环保。风力和太阳能都是再生能源,无需消耗稀缺的地球资源,而核能使用乏燃料作为燃料,能量密度极高,使用量少。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
巴林 2476.9 W 99.3% 31.8 TWh
科威特 2343.1 W 100.0% 87.2 TWh
卡塔尔 1947.0 W 99.9% 45.9 TWh
阿拉伯联合酋长国 1508.2 W 88.7% 123.7 TWh
文莱 1202.1 W 100.0% 4.7 TWh
关岛 1164.7 W 95.6% 1.7 TWh
新喀里多尼亚 1150.2 W 86.3% 2.9 TWh
沙特阿拉伯 1129.8 W 99.8% 355.8 TWh
中华民国(台湾) 1127.8 W 83.7% 235.7 TWh
百慕大 1073.0 W 100.0% 0.6 TWh
新加坡 1026.4 W 97.5% 53.4 TWh
圣皮埃尔和密克隆群岛 966.6 W 100.0% 0.1 TWh
阿曼 932.6 W 99.6% 36.9 TWh
以色列 873.7 W 93.2% 68.1 TWh
美国 849.9 W 58.4% 2509.1 TWh
韩国 841.5 W 63.0% 382.1 TWh
阿鲁巴 835.7 W 83.9% 0.8 TWh
美属维尔京群岛 775.5 W 97.1% 0.7 TWh
直布罗陀 695.5 W 100.0% 0.2 TWh
特克斯和凯科斯群岛 682.8 W 100.0% 0.3 TWh
澳大利亚 669.8 W 61.2% 152.1 TWh
特立尼达和多巴哥 652.5 W 99.9% 8.7 TWh
日本 628.6 W 71.0% 686.2 TWh
波多黎各 621.6 W 97.2% 17.7 TWh
塞舌尔 611.1 W 87.7% 0.6 TWh
哈萨克斯坦 594.6 W 88.7% 100.0 TWh
巴哈马 593.3 W 100.0% 2.1 TWh
俄罗斯 570.5 W 63.3% 725.1 TWh
法罗群岛 560.9 W 61.9% 0.3 TWh
利比亚 542.5 W 95.9% 32.0 TWh
中国香港特别行政区 536.6 W 73.7% 35.2 TWh
英属维尔京群岛 513.1 W 100.0% 0.1 TWh
圣基茨和尼维斯 503.3 W 95.5% 0.2 TWh
土库曼斯坦 502.8 W 100.0% 27.9 TWh
马来西亚 496.9 W 81.0% 146.1 TWh
伊朗 471.2 W 93.7% 362.9 TWh
库拉索 468.5 W 79.0% 0.7 TWh
中华人民共和国 465.9 W 64.0% 5819.6 TWh
马耳他 438.8 W 83.4% 2.0 TWh
白俄罗斯 438.4 W 83.8% 36.8 TWh
马提尼克 427.8 W 100.0% 1.5 TWh
美属萨摩亚 405.4 W 100.0% 0.2 TWh
安提瓜和巴布达 404.1 W 94.3% 0.3 TWh
巴巴多斯 401.9 W 92.5% 1.0 TWh
塞浦路斯 400.9 W 83.1% 4.4 TWh
黎巴嫩 396.2 W 93.9% 19.4 TWh
荷兰 383.4 W 50.6% 58.8 TWh
爱尔兰 371.7 W 48.2% 16.2 TWh
瑙鲁 364.3 W 100.0% 0.0 TWh
南非 353.9 W 86.2% 184.1 TWh
塞尔维亚 345.2 W 61.2% 22.1 TWh
波兰 334.2 W 71.4% 112.2 TWh
捷克 333.0 W 41.9% 30.7 TWh
加拿大 332.0 W 17.4% 111.0 TWh
瓜德罗普 331.3 W 68.8% 1.2 TWh
墨西哥 285.8 W 81.0% 317.3 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 284.4 W 58.7% 8.1 TWh
欧盟 282.4 W 39.4% 1100.9 TWh
阿塞拜疆 275.3 W 94.6% 24.9 TWh
保加利亚 259.5 W 39.4% 15.7 TWh
泰国 257.9 W 73.0% 161.8 TWh
蒙特塞拉特 257.2 W 100.0% 0.0 TWh
蒙古 256.6 W 91.4% 7.5 TWh
留尼汪 254.6 W 69.2% 2.0 TWh
全球 250.9 W 60.9% 17381.2 TWh
土耳其 247.3 W 57.5% 183.7 TWh
黑山 246.3 W 38.1% 1.4 TWh
伊拉克 241.2 W 79.4% 92.0 TWh
德国 232.1 W 35.9% 169.6 TWh
圣卢西亚 222.4 W 100.0% 0.3 TWh
希腊 222.3 W 44.0% 20.3 TWh
意大利 220.4 W 40.1% 114.4 TWh
北马其顿 214.6 W 59.1% 4.0 TWh
阿根廷 212.2 W 60.0% 84.2 TWh
爱沙尼亚 207.8 W 30.3% 2.4 TWh
多米尼克 204.9 W 76.5% 0.1 TWh
格陵兰 202.9 W 16.7% 0.1 TWh
库克群岛 201.1 W 60.0% 0.0 TWh
毛里求斯 199.5 W 78.8% 2.3 TWh
阿尔及利亚 198.0 W 98.8% 76.6 TWh
埃及 193.0 W 88.8% 184.7 TWh
格林纳达 192.4 W 100.0% 0.2 TWh
摩尔多瓦 190.7 W 92.9% 5.1 TWh
苏里南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
智利 182.9 W 35.1% 31.2 TWh
乌兹别克斯坦 181.5 W 87.8% 54.2 TWh
越南 180.9 W 54.6% 154.5 TWh
突尼斯 180.5 W 95.6% 19.4 TWh
斯洛文尼亚 177.4 W 23.4% 3.3 TWh
法属波利尼西亚 176.5 W 67.1% 0.5 TWh
法属圭亚那 175.9 W 34.0% 0.4 TWh
英国 171.4 W 35.4% 101.0 TWh
约旦 171.3 W 76.0% 16.7 TWh
老挝 166.2 W 27.0% 10.8 TWh
古巴 157.5 W 78.6% 15.5 TWh
比利时 152.5 W 19.0% 15.5 TWh
圭亚那 151.8 W 87.0% 1.1 TWh
多米尼加共和国 149.5 W 82.8% 14.6 TWh
牙买加 146.9 W 83.7% 3.6 TWh
西班牙 139.2 W 22.2% 57.9 TWh
马尔代夫 133.5 W 92.4% 0.6 TWh
克罗地亚 133.3 W 26.1% 4.7 TWh
圣文森特和格林纳丁斯 131.3 W 75.0% 0.1 TWh
亚美尼亚 130.1 W 43.4% 3.2 TWh
丹麦 112.0 W 17.7% 5.7 TWh
格鲁吉亚 111.9 W 25.1% 3.7 TWh
新西兰 111.5 W 11.8% 5.0 TWh
葡萄牙 109.4 W 16.9% 9.9 TWh
印度 109.2 W 75.4% 1346.7 TWh
匈牙利 108.9 W 21.9% 9.3 TWh
伯利兹 108.4 W 38.4% 0.4 TWh
印度尼西亚 105.4 W 81.6% 252.9 TWh
罗马尼亚 103.9 W 31.2% 17.6 TWh
摩洛哥 102.0 W 78.4% 33.1 TWh
秘鲁 101.9 W 51.0% 30.1 TWh
中国澳门特别行政区 98.1 W 10.2% 0.6 TWh
博茨瓦纳 96.1 W 54.1% 2.2 TWh
菲律宾 87.5 W 77.4% 87.3 TWh
叙利亚 85.7 W 95.5% 16.0 TWh
拉脱维亚 85.1 W 21.3% 1.4 TWh
芬兰 83.5 W 5.3% 4.1 TWh
奥地利 82.5 W 10.0% 6.4 TWh
玻利维亚 80.2 W 75.7% 8.5 TWh
汤加 75.4 W 87.5% 0.1 TWh
巴拿马 75.0 W 25.6% 2.9 TWh
乌克兰 74.6 W 25.4% 28.5 TWh
佛得角 73.8 W 84.4% 0.4 TWh
斯洛伐克 72.3 W 12.1% 3.5 TWh
赤道几内亚 68.4 W 69.0% 1.0 TWh
洪都拉斯 63.8 W 48.0% 5.7 TWh
委内瑞拉 62.4 W 20.1% 15.4 TWh
加蓬 61.9 W 44.7% 1.3 TWh
刚果(布) 59.7 W 75.9% 3.0 TWh
萨摩亚 57.4 W 64.7% 0.1 TWh
法国 54.2 W 6.4% 30.6 TWh
斯里兰卡 53.4 W 62.3% 10.2 TWh
斐济 51.9 W 37.2% 0.4 TWh
孟加拉国 49.8 W 88.7% 73.8 TWh
加纳 47.4 W 65.1% 13.6 TWh
哥伦比亚 46.4 W 24.6% 20.9 TWh
圣多美和普林西比 46.0 W 90.0% 0.1 TWh
东帝汶 45.8 W 100.0% 0.5 TWh
厄瓜多尔 45.3 W 21.3% 7.1 TWh
巴布亚新几内亚 41.0 W 73.5% 3.6 TWh
萨尔瓦多 36.9 W 24.6% 2.0 TWh
尼加拉瓜 35.0 W 35.1% 2.1 TWh
毛里塔尼亚 34.1 W 66.3% 1.4 TWh
科特迪瓦 31.9 W 69.9% 7.7 TWh
危地马拉 31.3 W 33.4% 4.8 TWh
挪威 31.1 W 1.0% 1.5 TWh
塞内加尔 30.3 W 75.0% 4.5 TWh
巴基斯坦 29.7 W 46.2% 60.3 TWh
乌拉圭 29.7 W 7.2% 0.9 TWh
巴西 29.3 W 8.1% 55.1 TWh
柬埔寨 28.1 W 33.3% 4.1 TWh
缅甸 27.6 W 58.1% 13.0 TWh
基里巴斯 26.6 W 100.0% 0.0 TWh
津巴布韦 25.8 W 37.0% 3.6 TWh
西撒哈拉 25.8 W 100.0% 0.1 TWh
吉尔吉斯斯坦 25.7 W 10.1% 1.5 TWh
立陶宛 24.6 W 4.5% 0.6 TWh
塔吉克斯坦 20.3 W 8.8% 1.7 TWh
科摩罗 19.5 W 100.0% 0.1 TWh
瓦努阿图 17.9 W 71.4% 0.1 TWh
所罗门群岛 17.7 W 100.0% 0.1 TWh
安哥拉 15.3 W 28.2% 4.6 TWh
卢森堡 15.2 W 1.8% 0.1 TWh
巴勒斯坦领土 14.7 W 9.3% 0.7 TWh
苏丹 14.1 W 33.9% 5.6 TWh
厄立特里亚 13.9 W 97.8% 0.4 TWh
哥斯达黎加 13.6 W 5.0% 0.6 TWh
尼日利亚 13.5 W 75.6% 25.3 TWh
莫桑比克 13.2 W 18.6% 3.7 TWh
冈比亚 13.0 W 100.0% 0.3 TWh
喀麦隆 12.7 W 37.5% 3.0 TWh
马里 11.3 W 64.0% 2.2 TWh
朝鲜 10.7 W 16.8% 2.4 TWh
也门 10.1 W 83.0% 2.9 TWh
海地 8.6 W 86.9% 0.9 TWh
利比里亚 8.6 W 42.4% 0.4 TWh
坦桑尼亚 8.1 W 54.5% 4.5 TWh
赞比亚 8.1 W 7.8% 1.4 TWh
布基纳法索 7.9 W 54.1% 1.5 TWh
几内亚 6.4 W 27.3% 0.8 TWh
吉布提 6.2 W 10.2% 0.1 TWh
多哥 6.1 W 31.9% 0.5 TWh
南苏丹 5.9 W 98.2% 0.6 TWh
马达加斯加 5.4 W 65.6% 1.4 TWh
几内亚比绍 4.4 W 100.0% 0.1 TWh
斯威士兰 3.8 W 2.4% 0.0 TWh
纳米比亚 3.2 W 1.9% 0.1 TWh
卢旺达 2.9 W 38.6% 0.3 TWh
肯尼亚 2.7 W 10.1% 1.3 TWh
索马里 2.5 W 90.2% 0.4 TWh
贝宁 2.0 W 26.1% 0.2 TWh
乍得 2.0 W 96.8% 0.3 TWh
尼日尔 1.8 W 24.8% 0.4 TWh
马拉维 1.3 W 16.2% 0.2 TWh
巴拉圭 1.2 W 0.2% 0.1 TWh
布隆迪 1.0 W 23.9% 0.1 TWh
冰岛 0.9 W 0.0% 0.0 TWh
阿富汗 0.4 W 2.1% 0.1 TWh
乌干达 0.3 W 3.0% 0.1 TWh
塞拉利昂 0.3 W 9.5% 0.0 TWh
刚果(金) 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
瑞典 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
埃塞俄比亚 0.0 W 0.1% 0.0 TWh