LowCarbonPower logo

全世界有22%的电力来自天然气

22.23 % Share of global electricity
490 gCO2eq/kWh 排碳系数

天然气是一种常见的化石燃料,主要由甲烷组成,它在地中形成是由于古代生物在重压和热力作用下分解。它是全球的主要能源之一,被广泛用于发电,烧水,烹饪和加热。相比其他化石燃料,例如:燃煤石油,天然气燃烧时产生的碳排放更低。

电力的生成通常通过燃烧天然气来加热水,产生蒸汽,然后推动涡轮旋转,涡轮会驱动发电机进行电力生成。这个过程中会释放出大量的热能,并转化为电能。虽然天然气在所有化石燃料中相对更为清洁,但其平均碳强度是490 gCO2eq/kWh, 这仍然比低碳能源释放的碳排放要高许多。

尽管天然气的碳强度较低,但它的燃烧仍然对环境产生了负面影响。首先,作为一种化石燃料,天然气在燃烧时仍将大量的二氧化碳(一种主要的温室气体)排放到大气中,这无疑将加剧全球变暖。比较起来,风能太阳能核能这些低碳能源的碳强度分别只有11 gCO2eq/kWh,45 gCO2eq/kWh和12 gCO2eq/kWh,远远低于天然气。

在空气污染方面,天然气在燃烧时会产生有害气体例如二氧化氮和二氧化硫,这些气体会加重空气质量和导致健康问题。而风能,核能和太阳能这些低碳能源在生产电力的过程中不会排放这些有害气体,一直提倡和扩大这些清洁,环保,可持续的能源的使用能够制止气候变暖和改善空气质量。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
巴林 2474.6 W 99.2% 31.7 TWh
科威特 2229.3 W 100.0% 83.0 TWh
卡塔尔 1947.0 W 99.9% 45.9 TWh
阿拉伯联合酋长国 1508.1 W 88.7% 123.7 TWh
新加坡 982.1 W 93.3% 51.1 TWh
阿曼 932.6 W 99.6% 36.9 TWh
沙特阿拉伯 685.7 W 60.5% 215.9 TWh
以色列 617.1 W 65.8% 48.1 TWh
文莱 574.1 W 47.8% 2.2 TWh
美国 574.0 W 39.1% 1694.5 TWh
特立尼达和多巴哥 555.9 W 85.1% 7.4 TWh
中华民国(台湾) 535.0 W 38.6% 111.8 TWh
利比亚 525.4 W 92.9% 31.0 TWh
白俄罗斯 438.4 W 83.8% 36.8 TWh
马耳他 420.4 W 66.9% 1.9 TWh
伊朗 381.6 W 79.3% 293.9 TWh
爱尔兰 379.8 W 48.6% 16.6 TWh
俄罗斯 376.9 W 43.0% 479.0 TWh
韩国 375.3 W 28.1% 170.4 TWh
荷兰 313.0 W 39.6% 48.0 TWh
日本 301.6 W 34.1% 329.3 TWh
意大利 272.4 W 43.9% 141.3 TWh
马来西亚 233.6 W 38.1% 68.7 TWh
黎巴嫩 232.5 W 55.1% 11.4 TWh
比利时 227.3 W 24.4% 23.1 TWh
中国香港特别行政区 219.3 W 30.1% 14.4 TWh
英国 216.4 W 39.3% 127.5 TWh
加拿大 215.2 W 11.3% 71.9 TWh
希腊 213.8 W 35.0% 19.6 TWh
西班牙 209.1 W 30.5% 87.0 TWh
澳大利亚 201.7 W 18.2% 45.8 TWh
伊拉克 198.1 W 65.2% 75.6 TWh
泰国 194.7 W 55.1% 122.1 TWh
阿尔及利亚 194.6 W 97.1% 75.3 TWh
葡萄牙 192.6 W 30.9% 17.4 TWh
哈萨克斯坦 191.3 W 28.5% 32.2 TWh
阿根廷 181.3 W 46.2% 71.9 TWh
阿塞拜疆 181.1 W 62.2% 16.4 TWh
突尼斯 180.5 W 95.6% 19.4 TWh
墨西哥 171.9 W 54.2% 190.8 TWh
约旦 154.2 W 68.4% 15.1 TWh
奥地利 150.5 W 16.0% 11.8 TWh
乌兹别克斯坦 146.7 W 71.0% 43.8 TWh
埃及 144.1 W 66.3% 137.9 TWh
欧盟 142.4 W 19.8% 555.1 TWh
德国 131.8 W 16.5% 96.3 TWh
亚美尼亚 130.1 W 43.4% 3.2 TWh
新西兰 111.5 W 11.4% 5.0 TWh
匈牙利 104.2 W 18.6% 8.9 TWh
智利 104.0 W 21.4% 17.8 TWh
格鲁吉亚 103.0 W 21.4% 3.4 TWh
土耳其 101.9 W 23.0% 75.7 TWh
中国澳门特别行政区 98.1 W 10.2% 0.6 TWh
克罗地亚 94.2 W 17.7% 3.3 TWh
全球 91.5 W 22.2% 6341.6 TWh
拉脱维亚 85.9 W 19.1% 1.4 TWh
法国 76.1 W 8.9% 43.0 TWh
秘鲁 74.2 W 36.3% 21.9 TWh
捷克 72.2 W 7.8% 6.7 TWh
乌拉圭 71.3 W 14.2% 2.1 TWh
多米尼加共和国 65.8 W 36.5% 6.4 TWh
玻利维亚 65.1 W 61.1% 6.9 TWh
北马其顿 61.5 W 13.0% 1.1 TWh
牙买加 60.2 W 34.3% 1.5 TWh
罗马尼亚 59.9 W 17.6% 10.1 TWh
叙利亚 55.2 W 61.5% 10.3 TWh
刚果(布) 52.8 W 67.2% 2.7 TWh
摩尔多瓦 47.4 W 13.2% 1.3 TWh
斯洛伐克 45.9 W 7.8% 2.2 TWh
波兰 37.6 W 7.0% 12.6 TWh
加纳 35.2 W 48.4% 10.1 TWh
保加利亚 33.9 W 4.0% 2.0 TWh
孟加拉国 33.8 W 54.1% 50.2 TWh
越南 32.6 W 10.5% 27.9 TWh
哥伦比亚 30.2 W 16.1% 13.7 TWh
塞尔维亚 28.2 W 4.6% 1.8 TWh
芬兰 27.2 W 1.5% 1.3 TWh
巴基斯坦 26.6 W 35.3% 53.9 TWh
巴西 26.0 W 7.0% 48.9 TWh
斯洛文尼亚 25.3 W 3.2% 0.5 TWh
立陶宛 25.0 W 4.8% 0.6 TWh
印度尼西亚 23.5 W 18.1% 56.3 TWh
科特迪瓦 22.9 W 50.2% 5.5 TWh
中华人民共和国 22.1 W 3.1% 276.6 TWh
丹麦 20.1 W 2.8% 1.0 TWh
古巴 19.9 W 9.9% 2.0 TWh
萨尔瓦多 18.8 W 12.6% 1.0 TWh
缅甸 17.0 W 35.9% 8.0 TWh
挪威 16.5 W 0.5% 0.8 TWh
巴拿马 16.3 W 5.5% 0.6 TWh
卢森堡 16.1 W 1.3% 0.1 TWh
摩洛哥 15.0 W 11.5% 4.9 TWh
菲律宾 14.5 W 12.8% 14.5 TWh
乌克兰 13.2 W 4.5% 5.0 TWh
安哥拉 12.9 W 23.7% 3.9 TWh
塞内加尔 12.2 W 30.3% 1.8 TWh
尼日利亚 12.1 W 70.4% 22.6 TWh
莫桑比克 8.8 W 12.4% 2.5 TWh
巴勒斯坦领土 6.9 W 4.4% 0.3 TWh
厄瓜多尔 6.9 W 3.2% 1.1 TWh
苏丹 4.4 W 10.7% 1.8 TWh
印度 4.0 W 2.7% 49.9 TWh
坦桑尼亚 3.6 W 24.1% 2.0 TWh
也门 3.5 W 28.7% 1.0 TWh
爱沙尼亚 3.4 W 0.4% 0.0 TWh
瑞典 3.2 W 0.2% 0.3 TWh
塔吉克斯坦 3.2 W 1.4% 0.3 TWh