LowCarbonPower logo

全世界有39%的电力来自低碳

39.07 % 全球电力占比

低碳能源是一种具有广泛应用前景的环保型能源。它主要包括核能风能太阳能等,这些能源在使用过程中产生的碳排放量都相对非常低。与传统的化石燃料能源(如燃煤天然气石油)相比,低碳能源的碳强度明显较小。比如,核能的碳强度为12 gCO2eq/kWh,风能为11 gCO2eq/kWh,太阳能为45 gCO2eq/kWh,而化石燃料如燃煤的碳强度则高达820 gCO2eq/kWh。这些数据清晰地揭示了低碳能源在环保性能上的优越性。

全球范围内,低碳能源目前已经为我们的电力系统做出了巨大的贡献。全球约有39.07%的电力来自于低碳能源,比如在冰岛,几乎所有的电力都来自于低碳能源;在挪威,低碳能源提供的电力占比达到了99%;在瑞典,这一比例也高达95%;在加拿大,低碳能源提供了约83%的电力供应;在芬兰,低碳能源提供的电力占比也有91%。这些都是低碳能源在全球电力供应中的一些实际应用案例。

低碳能源的优点主要体现在其环保性和可持续性。它具有低碳强度,对环境影响小,与化石燃料相比,几乎不会产生碳排放。此外,它的可持续性也很高,因为核能、风能和太阳能等低碳能源都属于几乎可以无限获取的绿色能源,不能像化石燃料一样用尽。因此,低碳能源在未来能源结构中的地位将越来越重要。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
冰岛 6079.1 W 100.0% 19.7 TWh
挪威 3210.4 W 99.0% 152.0 TWh
瑞典 1620.0 W 95.2% 148.5 TWh
加拿大 1578.4 W 82.6% 527.6 TWh
芬兰 1435.0 W 90.9% 69.6 TWh
不丹 1321.4 W 100.0% 9.0 TWh
格陵兰 1014.4 W 83.3% 0.5 TWh
新西兰 815.6 W 86.6% 36.6 TWh
法国 798.1 W 93.6% 451.2 TWh
奥地利 696.1 W 84.6% 54.4 TWh
巴拉圭 680.3 W 99.8% 40.0 TWh
瑞士 625.9 W 100.0% 47.7 TWh
美国 594.6 W 40.9% 1755.4 TWh
斯洛文尼亚 579.6 W 76.6% 10.8 TWh
比利时 569.1 W 70.8% 57.9 TWh
丹麦 520.0 W 82.3% 26.7 TWh
斯洛伐克 508.2 W 85.2% 24.3 TWh
韩国 494.3 W 37.0% 224.5 TWh
西班牙 487.5 W 77.8% 202.8 TWh
捷克 454.2 W 57.2% 41.8 TWh
老挝 448.3 W 73.0% 29.2 TWh
欧盟 434.1 W 60.6% 1692.4 TWh
葡萄牙 433.5 W 67.1% 39.1 TWh
澳大利亚 423.0 W 38.6% 96.1 TWh
保加利亚 398.4 W 60.6% 24.0 TWh
德国 389.6 W 60.2% 284.7 TWh
荷兰 372.0 W 49.1% 57.0 TWh
黑山 361.7 W 56.0% 2.0 TWh
阿尔巴尼亚 358.3 W 100.0% 9.0 TWh
法罗群岛 345.2 W 38.1% 0.2 TWh
乌拉圭 342.4 W 83.3% 10.3 TWh
法属圭亚那 342.0 W 66.0% 0.7 TWh
智利 335.8 W 64.5% 57.3 TWh
格鲁吉亚 334.6 W 74.9% 11.0 TWh
巴西 332.4 W 91.9% 624.0 TWh
俄罗斯 330.2 W 36.7% 419.7 TWh
克罗地亚 320.6 W 62.9% 11.4 TWh
爱尔兰 311.1 W 40.3% 13.6 TWh
英国 273.4 W 56.5% 161.2 TWh
中华人民共和国 261.8 W 36.0% 3270.2 TWh
日本 257.0 W 29.0% 280.5 TWh
匈牙利 252.1 W 50.7% 21.4 TWh
拉脱维亚 251.1 W 62.8% 4.1 TWh
哥斯达黎加 249.3 W 92.0% 11.3 TWh
委内瑞拉 248.2 W 79.9% 61.3 TWh
希腊 239.9 W 47.5% 21.9 TWh
罗马尼亚 228.6 W 68.8% 38.7 TWh
吉尔吉斯斯坦 227.3 W 89.5% 13.0 TWh
乌克兰 218.9 W 74.6% 83.5 TWh
立陶宛 218.8 W 40.1% 5.3 TWh
巴拿马 218.5 W 74.4% 8.3 TWh
中华民国(台湾) 217.6 W 16.2% 45.5 TWh
塞尔维亚 215.4 W 38.2% 13.8 TWh
塔吉克斯坦 210.7 W 91.2% 18.0 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 200.4 W 41.3% 5.7 TWh
意大利 195.3 W 35.6% 101.4 TWh
阿拉伯联合酋长国 191.3 W 11.3% 15.7 TWh
苏里南 190.0 W 36.2% 1.0 TWh
爱沙尼亚 187.3 W 27.3% 2.2 TWh
卢森堡 185.5 W 22.1% 1.0 TWh
新喀里多尼亚 182.5 W 13.7% 0.5 TWh
土耳其 172.2 W 40.1% 127.9 TWh
亚美尼亚 169.3 W 56.6% 4.1 TWh
厄瓜多尔 167.1 W 78.7% 26.1 TWh
全球 160.8 W 39.1% 11143.1 TWh
阿鲁巴 160.7 W 16.1% 0.1 TWh
瓜德罗普 150.1 W 31.2% 0.5 TWh
越南 149.3 W 45.1% 127.5 TWh
哥伦比亚 140.9 W 74.8% 63.6 TWh
阿根廷 140.7 W 39.8% 55.8 TWh
库克群岛 134.1 W 40.0% 0.0 TWh
库拉索 125.1 W 21.1% 0.2 TWh
波兰 119.1 W 25.4% 40.0 TWh
马来西亚 116.9 W 19.0% 34.4 TWh
留尼汪 113.3 W 30.8% 0.9 TWh
萨尔瓦多 100.9 W 67.4% 5.6 TWh
秘鲁 97.8 W 49.0% 28.9 TWh
赞比亚 95.7 W 92.2% 16.3 TWh
斐济 87.7 W 62.8% 0.7 TWh
法属波利尼西亚 86.4 W 32.9% 0.2 TWh
塞舌尔 85.8 W 12.3% 0.1 TWh
白俄罗斯 84.5 W 16.2% 7.1 TWh
塞浦路斯 81.7 W 16.9% 0.9 TWh
哈萨克斯坦 76.1 W 11.3% 12.8 TWh
伯利兹 74.2 W 26.3% 0.3 TWh
北马其顿 70.9 W 19.5% 1.3 TWh
洪都拉斯 69.2 W 52.0% 6.2 TWh
纳米比亚 67.7 W 39.9% 1.5 TWh
斯威士兰 67.0 W 42.2% 0.7 TWh
墨西哥 64.7 W 18.3% 71.8 TWh
以色列 63.6 W 6.8% 5.0 TWh
马耳他 63.1 W 12.0% 0.3 TWh
多米尼克 63.0 W 23.5% 0.0 TWh
危地马拉 62.3 W 66.6% 9.6 TWh
莫桑比克 57.7 W 81.4% 16.2 TWh
南非 56.7 W 13.8% 29.5 TWh
毛里求斯 53.6 W 21.2% 0.6 TWh
关岛 53.5 W 4.4% 0.1 TWh
朝鲜 52.8 W 83.2% 12.0 TWh
约旦 52.7 W 23.4% 5.2 TWh
加蓬 49.7 W 35.9% 1.0 TWh
泰国 45.9 W 13.0% 28.8 TWh
圣文森特和格林纳丁斯 43.8 W 25.0% 0.0 TWh
古巴 42.8 W 21.4% 4.2 TWh
尼加拉瓜 42.2 W 42.2% 2.5 TWh
安哥拉 39.0 W 71.8% 11.8 TWh
印度 35.7 W 24.6% 440.0 TWh
巴基斯坦 34.7 W 53.8% 70.3 TWh
巴巴多斯 32.5 W 7.5% 0.1 TWh
斯里兰卡 32.3 W 37.7% 6.2 TWh
伊朗 31.8 W 6.3% 24.5 TWh
柬埔寨 31.7 W 37.4% 4.6 TWh
津巴布韦 31.5 W 45.1% 4.4 TWh
萨摩亚 31.3 W 35.3% 0.1 TWh
多米尼加共和国 31.0 W 17.2% 3.0 TWh
赤道几内亚 30.7 W 31.0% 0.4 TWh
牙买加 28.7 W 16.3% 0.7 TWh
苏丹 27.4 W 66.1% 11.0 TWh
新加坡 26.5 W 2.5% 1.4 TWh
玻利维亚 25.7 W 24.3% 2.7 TWh
菲律宾 25.5 W 22.6% 25.4 TWh
加纳 25.4 W 34.9% 7.3 TWh
摩洛哥 25.2 W 19.4% 8.2 TWh
莱索托 25.0 W 48.5% 0.5 TWh
安提瓜和巴布达 24.5 W 5.7% 0.0 TWh
埃及 24.4 W 11.2% 23.4 TWh
圣基茨和尼维斯 24.0 W 4.5% 0.0 TWh
蒙古 23.8 W 8.5% 0.7 TWh
肯尼亚 23.8 W 88.8% 11.1 TWh
黎巴嫩 23.7 W 5.6% 1.2 TWh
印度尼西亚 23.4 W 18.1% 56.2 TWh
尼泊尔 23.3 W 68.8% 6.1 TWh
美属维尔京群岛 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
圭亚那 22.7 W 13.0% 0.2 TWh
喀麦隆 21.1 W 62.2% 5.0 TWh
缅甸 19.9 W 41.9% 9.4 TWh
刚果(布) 19.0 W 24.1% 1.0 TWh
波多黎各 17.9 W 2.8% 0.5 TWh
几内亚 17.0 W 72.7% 2.0 TWh
乌兹别克斯坦 16.8 W 8.1% 5.0 TWh
阿塞拜疆 15.7 W 5.4% 1.4 TWh
巴布亚新几内亚 14.8 W 26.5% 1.3 TWh
摩尔多瓦 14.0 W 6.8% 0.4 TWh
埃塞俄比亚 13.9 W 99.9% 14.7 TWh
伊拉克 13.8 W 4.6% 5.3 TWh
科特迪瓦 13.8 W 30.1% 3.3 TWh
佛得角 13.6 W 15.6% 0.1 TWh
刚果(金) 13.1 W 98.0% 11.0 TWh
毛里塔尼亚 12.4 W 24.0% 0.5 TWh
利比里亚 11.6 W 57.6% 0.5 TWh
马尔代夫 10.9 W 7.6% 0.1 TWh
汤加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
乌干达 10.6 W 97.0% 4.3 TWh
突尼斯 8.3 W 4.4% 0.9 TWh
塞内加尔 7.6 W 18.9% 1.1 TWh
瓦努阿图 7.2 W 28.6% 0.0 TWh
马拉维 6.8 W 83.8% 1.2 TWh
坦桑尼亚 6.6 W 44.0% 3.6 TWh
马里 6.4 W 36.0% 1.2 TWh
圣多美和普林西比 5.1 W 10.0% 0.0 TWh
巴勒斯坦领土 4.4 W 2.8% 0.2 TWh
尼日利亚 4.4 W 24.4% 8.2 TWh
卢旺达 4.3 W 58.0% 0.5 TWh
叙利亚 4.1 W 4.5% 0.8 TWh
阿曼 4.0 W 0.4% 0.2 TWh
中非共和国 3.1 W 100.0% 0.1 TWh
马达加斯加 2.8 W 34.4% 0.7 TWh
沙特阿拉伯 2.6 W 0.2% 0.8 TWh
塞拉利昂 2.6 W 90.5% 0.2 TWh
阿尔及利亚 2.4 W 1.2% 0.9 TWh
布隆迪 2.3 W 54.3% 0.3 TWh
多哥 2.2 W 11.8% 0.2 TWh
也门 2.1 W 17.0% 0.6 TWh
阿富汗 2.0 W 11.3% 0.7 TWh
卡塔尔 1.7 W 0.1% 0.0 TWh
海地 1.3 W 13.1% 0.1 TWh
布基纳法索 1.2 W 8.2% 0.2 TWh
孟加拉国 0.9 W 1.6% 1.4 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
特立尼达和多巴哥 0.7 W 0.1% 0.0 TWh
博茨瓦纳 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
厄立特里亚 0.3 W 2.2% 0.0 TWh
中国香港特别行政区 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
索马里 0.3 W 9.8% 0.0 TWh
土库曼斯坦 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
尼日尔 0.2 W 3.1% 0.1 TWh
利比亚 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
南苏丹 0.1 W 1.8% 0.0 TWh
贝宁 0.1 W 1.1% 0.0 TWh
乍得 0.1 W 3.2% 0.0 TWh