LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有36%的电力来自燃煤

35.56 % 全球电力占比
820 gCO2eq/kWh 排碳系数

燃煤是一种由植物遗骸在地壳下经过漫长的地质年代形成的化石燃料。煤炭含有大量的碳和氢元素,通过燃烧可以释放大量的能量。作为一种化石燃料,煤炭在全球的电力生产中占有重要地位,但同时也大量排放二氧化碳等温室气体,对全球气候变化贡献较大。

电力公司采用燃煤发电的方式来产生电能。燃煤发电通常包括以下几个步骤:将煤炭燃烧生成蒸汽,蒸汽驱动涡轮发电机旋转,涡轮发电机通过磁场产生电流。尽管这种发电方式在效率和成本上具有优势,但煤炭能源的碳排放强度相较于其他能源来说较高,为820 gCO2eq/kWh。

然而,燃煤发电的缺点也非常明显。首先,燃煤发电的金碳排放量是所有能源之最。以IPCC的数据为例,煤炭的碳强度高达820 gCO2eq/kWh,远远高于低碳能源如核能(12 gCO2eq/kWh)、风能(11 gCO2eq/kWh)和太阳能(45 gCO2eq/kWh)。这意味着,相比于核能、风能和太阳能这样的低碳能源,燃煤发电对全球气候变化的贡献显著更大。

燃煤发电的另一大缺点是导致严重的空气污染。燃煤过程中会产生大量的硫氧化物、氮氧化物和颗粒物,这些物质对人体健康有严重影响,同时也对环境造成污染。反观核能、风能和太阳能等低碳清洁能源,在生产电力的过程中几乎不产生空气污染物。

总地来说,虽然燃煤能源在全球电力生产中仍然占据一席之地,但其显著的碳强度和引发的空气污染问题正在推动各国越来越多地转向核能、风能和太阳能等低碳、清洁和可持续的能源。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
中华民国(台湾) 570.1 W 42.2% 119.2 TWh
澳大利亚 559.5 W 46.2% 127.0 TWh
中华人民共和国 459.7 W 60.7% 5741.6 TWh
新喀里多尼亚 452.2 W 41.6% 1.1 TWh
哈萨克斯坦 451.4 W 66.7% 75.9 TWh
韩国 446.4 W 33.0% 202.7 TWh
塞尔维亚 366.2 W 61.4% 23.4 TWh
南非 356.1 W 81.1% 185.3 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 348.6 W 58.7% 10.0 TWh
捷克 332.7 W 40.2% 30.6 TWh
文莱 312.7 W 21.2% 1.2 TWh
波兰 307.0 W 59.9% 103.0 TWh
日本 299.9 W 32.3% 327.4 TWh
黑山 296.4 W 39.4% 1.6 TWh
马来西亚 272.6 W 43.1% 80.2 TWh
蒙古 234.3 W 69.1% 6.9 TWh
美国 228.7 W 15.8% 675.3 TWh
以色列 214.7 W 22.1% 16.7 TWh
中国香港特别行政区 213.7 W 28.9% 14.0 TWh
保加利亚 191.6 W 28.9% 11.6 TWh
老挝 190.8 W 27.0% 12.4 TWh
德国 185.2 W 26.3% 135.3 TWh
斯洛文尼亚 171.8 W 21.0% 3.2 TWh
土耳其 158.9 W 36.5% 118.0 TWh
俄罗斯 154.4 W 16.7% 196.2 TWh
北马其顿 152.6 W 40.0% 2.8 TWh
全球 151.2 W 35.6% 10479.3 TWh
越南 145.6 W 46.6% 124.3 TWh
印度 120.1 W 75.2% 1480.5 TWh
毛里求斯 114.2 W 37.0% 1.3 TWh
博茨瓦纳 111.1 W 58.7% 2.5 TWh
留尼汪 109.9 W 30.1% 0.9 TWh
加拿大 108.7 W 5.7% 36.3 TWh
波多黎各 102.4 W 15.7% 2.9 TWh
智利 87.5 W 17.9% 14.9 TWh
欧盟 86.1 W 12.4% 335.5 TWh
印度尼西亚 85.8 W 61.5% 205.8 TWh
摩洛哥 85.5 W 62.2% 27.8 TWh
菲律宾 73.4 W 61.9% 73.2 TWh
瓜德罗普 66.3 W 13.9% 0.2 TWh
乌克兰 65.0 W 22.0% 24.8 TWh
多米尼加共和国 62.0 W 28.0% 6.0 TWh
荷兰 55.1 W 6.9% 8.4 TWh
丹麦 52.1 W 7.3% 2.7 TWh
希腊 51.6 W 8.7% 4.7 TWh
泰国 48.5 W 13.8% 30.4 TWh
新西兰 46.2 W 4.7% 2.1 TWh
罗马尼亚 45.5 W 13.7% 7.7 TWh
朝鲜 39.0 W 39.9% 8.9 TWh
斯里兰卡 37.0 W 40.6% 7.1 TWh
克罗地亚 36.6 W 6.9% 1.3 TWh
匈牙利 32.7 W 5.9% 2.8 TWh
芬兰 32.6 W 1.9% 1.6 TWh
吉尔吉斯斯坦 30.8 W 10.9% 1.8 TWh
墨西哥 30.6 W 9.5% 33.9 TWh
斯洛伐克 28.3 W 4.6% 1.4 TWh
意大利 26.8 W 4.4% 13.9 TWh
柬埔寨 26.4 W 31.0% 3.8 TWh
爱尔兰 25.4 W 3.2% 1.1 TWh
危地马拉 22.6 W 26.4% 3.5 TWh
塔吉克斯坦 22.1 W 9.1% 1.9 TWh
哥伦比亚 21.9 W 11.4% 9.9 TWh
津巴布韦 20.8 W 27.3% 2.9 TWh
巴拿马 14.4 W 4.1% 0.6 TWh
巴基斯坦 14.3 W 17.9% 29.0 TWh
赞比亚 12.7 W 11.1% 2.2 TWh
新加坡 11.0 W 1.0% 0.6 TWh
孟加拉国 10.0 W 12.5% 14.8 TWh
西班牙 9.4 W 1.4% 3.9 TWh
巴西 9.2 W 2.4% 17.2 TWh
乌兹别克斯坦 7.4 W 2.8% 2.2 TWh
英国 6.9 W 1.3% 4.1 TWh
缅甸 4.7 W 12.2% 2.2 TWh
斯威士兰 3.8 W 2.7% 0.0 TWh
法国 3.8 W 0.4% 2.2 TWh
阿根廷 3.3 W 0.8% 1.3 TWh
塞内加尔 3.2 W 5.8% 0.5 TWh
纳米比亚 2.3 W 1.3% 0.1 TWh
秘鲁 1.5 W 0.8% 0.5 TWh
伊朗 1.0 W 0.2% 0.8 TWh
尼日尔 0.9 W 10.7% 0.2 TWh
挪威 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
洪都拉斯 0.8 W 0.6% 0.1 TWh
奥地利 0.8 W 0.1% 0.1 TWh
马达加斯加 0.5 W 5.5% 0.1 TWh
比利时 0.5 W 0.1% 0.1 TWh
卢旺达 0.4 W 5.0% 0.1 TWh
白俄罗斯 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
瑞典 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
阿富汗 0.1 W 0.4% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)