LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有36%的电力来自燃煤

35.51 % 全球电力占比
820 gCO2eq/kWh 排碳系数

燃煤是一种由植物遗骸在地壳下经过漫长的地质年代形成的化石燃料。煤炭含有大量的碳和氢元素,通过燃烧可以释放大量的能量。作为一种化石燃料,煤炭在全球的电力生产中占有重要地位,但同时也大量排放二氧化碳等温室气体,对全球气候变化贡献较大。

电力公司采用燃煤发电的方式来产生电能。燃煤发电通常包括以下几个步骤:将煤炭燃烧生成蒸汽,蒸汽驱动涡轮发电机旋转,涡轮发电机通过磁场产生电流。尽管这种发电方式在效率和成本上具有优势,但煤炭能源的碳排放强度相较于其他能源来说较高,为820 gCO2eq/kWh。

然而,燃煤发电的缺点也非常明显。首先,燃煤发电的金碳排放量是所有能源之最。以IPCC的数据为例,煤炭的碳强度高达820 gCO2eq/kWh,远远高于低碳能源如核能(12 gCO2eq/kWh)、风能(11 gCO2eq/kWh)和太阳能(45 gCO2eq/kWh)。这意味着,相比于核能、风能和太阳能这样的低碳能源,燃煤发电对全球气候变化的贡献显著更大。

燃煤发电的另一大缺点是导致严重的空气污染。燃煤过程中会产生大量的硫氧化物、氮氧化物和颗粒物,这些物质对人体健康有严重影响,同时也对环境造成污染。反观核能、风能和太阳能等低碳清洁能源,在生产电力的过程中几乎不产生空气污染物。

总地来说,虽然燃煤能源在全球电力生产中仍然占据一席之地,但其显著的碳强度和引发的空气污染问题正在推动各国越来越多地转向核能、风能和太阳能等低碳、清洁和可持续的能源。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
文莱 594.6 W 49.5% 2.3 TWh
中华民国(台湾) 572.0 W 42.6% 119.6 TWh
澳大利亚 542.0 W 54.4% 123.1 TWh
哈萨克斯坦 451.8 W 66.9% 76.0 TWh
中华人民共和国 442.9 W 60.8% 5532.5 TWh
韩国 399.6 W 30.7% 181.4 TWh
南非 349.5 W 80.7% 181.8 TWh
瓜德罗普 331.3 W 68.8% 1.2 TWh
中国香港特别行政区 317.3 W 43.6% 20.8 TWh
塞尔维亚 316.5 W 59.6% 20.2 TWh
捷克 294.3 W 37.1% 27.1 TWh
波兰 289.8 W 61.8% 97.2 TWh
波斯尼亚和黑塞哥维那 281.7 W 58.7% 8.1 TWh
以色列 256.7 W 27.4% 20.0 TWh
马来西亚 256.6 W 41.8% 75.5 TWh
日本 256.3 W 28.8% 279.8 TWh
蒙古 256.0 W 90.9% 7.5 TWh
黑山 247.7 W 37.4% 1.4 TWh
美国 227.6 W 15.7% 671.9 TWh
保加利亚 224.3 W 34.1% 13.5 TWh
老挝 166.2 W 27.0% 10.8 TWh
德国 160.9 W 24.9% 117.6 TWh
土耳其 158.3 W 36.4% 117.6 TWh
斯洛文尼亚 154.3 W 20.2% 2.9 TWh
越南 146.8 W 44.7% 125.3 TWh
俄罗斯 146.4 W 16.4% 186.1 TWh
全球 145.6 W 35.5% 10086.7 TWh
北马其顿 141.6 W 38.0% 2.6 TWh
印度 104.6 W 72.3% 1290.0 TWh
加拿大 99.5 W 5.4% 33.2 TWh
智利 81.8 W 16.7% 14.0 TWh
欧盟 80.8 W 12.5% 314.8 TWh
印度尼西亚 79.2 W 61.3% 190.0 TWh
博茨瓦纳 78.9 W 44.4% 1.8 TWh
摩洛哥 73.5 W 56.5% 23.9 TWh
荷兰 67.1 W 8.7% 10.3 TWh
丹麦 64.9 W 10.2% 3.3 TWh
毛里求斯 62.4 W 24.7% 0.7 TWh
乌克兰 58.2 W 19.8% 22.2 TWh
菲律宾 52.8 W 46.7% 52.7 TWh
希腊 49.9 W 9.9% 4.6 TWh
泰国 48.5 W 13.9% 30.4 TWh
罗马尼亚 48.1 W 14.4% 8.1 TWh
多米尼加共和国 46.7 W 25.9% 4.5 TWh
芬兰 40.1 W 2.5% 1.9 TWh
爱沙尼亚 38.7 W 5.7% 0.5 TWh
新西兰 37.1 W 3.9% 1.7 TWh
克罗地亚 34.1 W 6.7% 1.2 TWh
意大利 32.7 W 6.1% 17.0 TWh
匈牙利 31.8 W 6.4% 2.7 TWh
乌兹别克斯坦 31.1 W 15.0% 9.3 TWh
津巴布韦 25.6 W 36.6% 3.6 TWh
爱尔兰 25.3 W 3.3% 1.1 TWh
柬埔寨 25.1 W 29.7% 3.6 TWh
吉尔吉斯斯坦 24.3 W 9.6% 1.4 TWh
哥伦比亚 23.5 W 12.0% 10.6 TWh
墨西哥 22.7 W 6.5% 25.2 TWh
斯里兰卡 22.2 W 25.9% 4.2 TWh
斯洛伐克 20.0 W 3.2% 1.0 TWh
巴拿马 18.1 W 6.2% 0.7 TWh
危地马拉 17.9 W 19.1% 2.8 TWh
巴基斯坦 11.2 W 17.5% 22.7 TWh
朝鲜 10.7 W 16.8% 2.4 TWh
西班牙 9.5 W 1.5% 3.9 TWh
孟加拉国 6.9 W 12.3% 10.3 TWh
塔吉克斯坦 6.8 W 2.9% 0.6 TWh
洪都拉斯 6.0 W 4.5% 0.5 TWh
赞比亚 5.2 W 5.0% 0.9 TWh
英国 4.7 W 1.1% 2.8 TWh
巴西 4.1 W 1.2% 7.6 TWh
阿根廷 3.5 W 1.0% 1.4 TWh
纳米比亚 2.3 W 1.3% 0.1 TWh
法国 1.6 W 0.2% 0.9 TWh
缅甸 1.5 W 3.2% 0.7 TWh
马达加斯加 1.0 W 12.4% 0.3 TWh
塞内加尔 0.8 W 2.0% 0.1 TWh
秘鲁 0.8 W 0.4% 0.2 TWh
叙利亚 0.5 W 0.5% 0.1 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)